บริจาคที่ดินสร้างวัดไม่ต้องจดทะเบียน เจ้าหนี้ยึดไม่ได้|บริจาคที่ดินสร้างวัดไม่ต้องจดทะเบียน เจ้าหนี้ยึดไม่ได้

บริจาคที่ดินสร้างวัดไม่ต้องจดทะเบียน เจ้าหนี้ยึดไม่ได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

บริจาคที่ดินสร้างวัดไม่ต้องจดทะเบียน เจ้าหนี้ยึดไม่ได้

  • Defalut Image

การบริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดเป็นนิติกรรมซึ่งไม่มีแบบ เพียงแต่มีเจตนายกให้ก็เกิดผลตามกฎหมายทันที

บทความวันที่ 5 พ.ย. 2564, 14:48

มีผู้อ่านทั้งหมด 1219 ครั้ง


บริจาคที่ดินสร้างวัดไม่ต้องจดทะเบียน เจ้าหนี้ยึดไม่ได้

             การบริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดเป็นนิติกรรมซึ่งไม่มีแบบ   เพียงแต่มีเจตนายกให้ก็เกิดผลตามกฎหมายทันที เช่นเดียวกับการอุทิศที่ดินให้ใช้เป็นทางสาธารณะ ย่อมตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทันทีที่แสดงเจตนาอุทิศไม่จำต้องจดทะเบียนโอน

1. คำพิพากษาฎีกาที่ 738/2557
              ภ. ทำหนังสือสัญญาบริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดต่อหน้านายอำเภอเเละเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัด หากทางราชการอนุญาตให้สร้างวัดเเละตั้งเป็นวัดเเล้ว ภ. จะจัดการโอนที่ดินให้เเก่วัดภายในเวลาที่นายอำเภอกำหนด ถือได้ว่า ภ. มีเจตนาอุทิศที่ดินพิพาทเพื่อใช้เป็นที่สร้างวัด ที่ดินพิพาทย่อมตกเป็นของเเผ่นดินสำหรับใช้เป็นที่สร้างวัดตามเจตนาของ ภ. โดยไม่จำต้องทำเป็นหนังสือเเละจดทะเบียนการยกให้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 525

2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4377/2549
          ช. ยกทางพิพาทให้เป็นทางสาธารณะแล้ว แม้จะระบุว่า ช. จะมาจดทะเบียนให้เสร็จภายใน 3 วัน แต่เป็นการยกให้เป็นทางสาธารณะจึงตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายทันทีที่ ช. ได้แสดงเจตนาโดยไม่จำต้องจดทะเบียนโอนสิทธิการให้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 525 อีก ทั้งการยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะไม่ต้องมีนายอำเภอหรือนายกเทศมนตรีในท้องที่แสดงเจตนารับ
           ทางพิพาทติดจำนองอยู่โดยสัญญาจำนองระบุว่า ผู้จำนองจะให้สิทธิหรือทรัพยสิทธิไม่ว่าด้วยประการใด ๆ แก่ผู้อื่นในทรัพย์สินที่จำนอง เป็นที่เสื่อมเสียต่อสิทธิของผู้จำนองเองในทรัพย์สินที่จำนอง ผู้จำนองต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับจำนองเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น เป็นเรื่องระหว่างผู้จำนองกับผู้รับจำนอง ทั้งในหนังสือสัญญาจำนองก็ระบุไว้ว่า ถ้าผู้จำนองประพฤติผิดหรือไม่ประพฤติตามสัญญาที่กำหนดไว้ข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด ผู้รับจำนองมีสิทธิจะเรียกให้ผู้จำนองชำระหนี้และบังคับจำนองได้ทันทีเท่านั้น การที่ธนาคารผู้รับจำนองมิได้ให้ความยินยอมจึงไม่มีผลบังคับให้การยกทางพิพาทเป็นทางสาธารณะเสียเปล่า
          คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นคดีอาญาว่า เข้าไปยึดครอบครองและก่อสร้างในที่ดินของรัฐซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน โดยไม่มีสิทธิ ศาลพิพากษายกฟ้อง คดีถึงที่สุด แต่ศาลวินิจฉัยแต่เพียงว่า กรณียังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณะหรือไม่ การที่จำเลยที่ 1 ใช้ให้ผู้อื่นนำดินไปถมในทางพิพาทโดยเชื่อว่ามีสิทธิทำได้ในฐานะเจ้าของที่ดินนั้น จึงยังไม่พอฟังว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนากระทำความผิดตามฟ้อง คำวินิจฉัยดังกล่าวไม่มีข้อความตอนใดที่วินิจฉัยว่าทางพิพาทไม่ใช่ทางสาธารณะ คดีนี้จึงไม่ต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคดีส่วนอาญาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 46

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ในกรณี พ่อเขามีเจตนายกที่ดินให้สร้างวัด แล้วตอนนี่พ่อเขามรณะแล้ว ถ้าลูกเขามาเอาที่ดินคืนทางวัดสามารถเรียกร้องค่ารื้อถอนได้มั้ย ในทางกฏหมาย (ภาพถ่ายถ่ายตอนถวายโฉนดก็มี และชาวบ้านก็รู้กันทั้งตำบลโดยคุณ พระทองพูน เหมโก 12 ธ.ค. 2564, 10:31

ตอบความคิดเห็นที่ 1

เป็นที่สาธารณะแล้ว   ลูกเรียกคืนไม่ได้  เรื่องค่ารื้อถอน ไม่ต้องไปกังวล เพราะไม่ต้องรื้อถอน

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 15 ม.ค. 2565, 11:12

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก