ยกเลิกการสัมมนาทางวิชาการ โดยอ้างชุมนุมทางการเมืองไม่ได้ ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ต้องชดใช้ค่าเสียหายในการเตรียมงานและประชาสัมพันธ์|ยกเลิกการสัมมนาทางวิชาการ โดยอ้างชุมนุมทางการเมืองไม่ได้ ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ต้องชดใช้ค่าเสียหายในการเตรียมงานและประชาสัมพันธ์

ยกเลิกการสัมมนาทางวิชาการ โดยอ้างชุมนุมทางการเมืองไม่ได้ ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ต้องชดใช้ค่าเสียหายในการเตรียมงานและประชาสัมพันธ์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ยกเลิกการสัมมนาทางวิชาการ โดยอ้างชุมนุมทางการเมืองไม่ได้ ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ต้องชดใช้ค่าเสียหายในการเตรียมงานและประชาสัมพันธ์

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 65/2563

บทความวันที่ 21 เม.ย. 2564, 10:28

มีผู้อ่านทั้งหมด 337 ครั้ง


ยกเลิกการสัมมนาทางวิชาการ โดยอ้างชุมนุมทางการเมืองไม่ได้ ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ต้องชดใช้ค่าเสียหายในการเตรียมงานและประชาสัมพันธ์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 65/2563
            จำเลยว่าจ้างโจทก์ให้ดำเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัล  ระหว่างวันที่ 8 ถึง 11 กรกฎาคม 2557  โจทก์และจำเลยประชุมและตกลงเกี่ยวกับเนื้อหาและรายละเอียดการจ้างแล้ว โดยจำเลยตกลงจ้างโจทก์เป็นเงิน 14,990,324.43 บาท ระหว่างรอลงนามในสัญญา  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 โจทก์เตรียมการจัดงานในเบื้องต้นเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 1,880,193.30 บาท  ต่อมาจำเลยเลื่อนการจัดงานและมีคำสั่งให้ยกเลิกการจัดงาน การที่โจทก์ได้เข้าเริ่มทำงานเบื้องต้นตามความจำเป็นของลักษณะงานสัมมนาและนิทรรศการไปบางส่วนตามที่ได้รับการอนุมัติจากจำเลย  ซึ่งงานนั้นเป็นประโยชน์แก่จำเลยโดยตรง  แม้ในที่สุดจำเลยจะมีคำสั่งยกเลิกการจัดงานโดยยังมิได้ลงนามในสัญญาจ้างต่อกันก็ไม่เป็นเหตุให้จำเลยหลุดพ้นจากความรับผิดชำระค่าจ้างในการที่โจทก์ได้ทำไปแล้วบางส่วนในเบื้องต้นนั้นเนื่องจากกรณีตามฟ้องเป็นเรื่องการจ้างทำของ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587 ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือต้องทำเป็นหนังสือสัญญาต่อกันก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้  จำเลยผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชำระค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดงานเบื้องต้นแก่โจทก์
            การชุมนุมทางการเมืองยังถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 อันจะเป็นผลทำให้การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย  ตามมาตรา 219 และมาตรา 372 วรรคหนึ่ง อีกทั้งไม่ใช่เป็นการจัดการงานนอกสั่งที่ไม่สมประโยชน์ของจำเลยเมื่อโจทก์ดำเนินการเตรียมการจัดงานเบื้องต้นให้จำเลยไปแล้วบางส่วน  จำเลยซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชำระค่าใช้จ่ายแก่โจทก์แม้จำเลยจะยกเลิกการจัดงานเพราะเหตุมีประชาชนจำนวนมากออกมาร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลบนท้องถนนก็ตาม

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก