ทายาทรับผิดหนี้ไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตกทอด|ทายาทรับผิดหนี้ไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตกทอด

ทายาทรับผิดหนี้ไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตกทอด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ทายาทรับผิดหนี้ไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตกทอด

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6548/2562

บทความวันที่ 8 ม.ค. 2564, 10:31

มีผู้อ่านทั้งหมด 349 ครั้ง


ทายาทรับผิดหนี้ไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตกทอด

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6548/2562
             ผิดสัญญาจ้างและกระทำละเมิด ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 1 ในฐานะทายาทโดยธรรมของ จ. จำต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ แต่ไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 3 ค้ำประกันการทำงานของ จ. ตกลงชำระหนี้แทน จ. โดยโจทก์ไม่ต้องเรียกร้องให้ จ. ชำระหนี้ก่อน  จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องร่วมกันรับผิดต่อโจทก์ตามหนังสือสัญญาค้ำประกันและตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 682 วรรคสอง

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 682
  ท่านว่าบุคคลจะยอมเข้าเป็นผู้รับเรือน คือเป็นประกันของผู้ค้ำประกันอีกชั้นหนึ่ง ก็เป็นได้
           ถ้าบุคคลหลายคนยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันในหนี้รายเดียวกันไซร้ ท่านว่าผู้ค้ำประกันเหล่านั้นมีความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน แม้ถึงว่าจะมิได้เข้ารับค้ำประกันรวมกัน

มาตรา 1601  ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก