สมัครใจเลิกสัญญากัน คู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม|สมัครใจเลิกสัญญากัน คู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม

สมัครใจเลิกสัญญากัน คู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สมัครใจเลิกสัญญากัน คู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6952/2562

บทความวันที่ 5 ม.ค. 2564, 10:26

มีผู้อ่านทั้งหมด 322 ครั้ง


สมัครใจเลิกสัญญากัน คู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6952/2562
            โจทก์ฟ้องว่า สัญญาระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 เลิกกันโดยโจทก์บอกเลิกสัญญา และจำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องคืนเงินล่วงหน้าที่ยังเหลืออยู่ให้แก่โจทก์ ดังนั้น ศาลจะต้องรับฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า สัญญาตามฟ้องระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 เลิกกันหรือไม่  เมื่อศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 รับฟังพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้วเห็นว่าสัญญาระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 เลิกกันโดยปริยาย ก็ย่อมมีอำนาจที่จะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ มิได้เป็นการพิพากษาที่เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฎในคำฟ้องอันจะเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142
           โจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างสมัครใจที่จะเลิกสัญญาต่อกันโดยปริยาย  ไม่จำต้องมีการบอกเลิกสัญญาถือได้ว่า คู่สัญญาได้ตกลงเลิกสัญญากันโดยปริยายแล้ว  กรณีต้องบังคับตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 391  วรรคหนึ่ง  จำเลยที่ 1 จึงต้องคืนเงินวางล่วงหน้าเป็นประกันจำนวนที่ยังคงเหลืออยู่ตามฟ้องให้แก่โจทก์  ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมานั้น  ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย  ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก