บุคคลที่ไม่ใช่ลูกหนี้ ทำหนังสือรับสภาพหนี้ ต้องรับผิดตามหนี้ในหนังสือนั้น|บุคคลที่ไม่ใช่ลูกหนี้ ทำหนังสือรับสภาพหนี้ ต้องรับผิดตามหนี้ในหนังสือนั้น

บุคคลที่ไม่ใช่ลูกหนี้ ทำหนังสือรับสภาพหนี้ ต้องรับผิดตามหนี้ในหนังสือนั้น

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

บุคคลที่ไม่ใช่ลูกหนี้ ทำหนังสือรับสภาพหนี้ ต้องรับผิดตามหนี้ในหนังสือนั้น

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6465/2562

บทความวันที่ 25 ธ.ค. 2563, 17:01

มีผู้อ่านทั้งหมด 469 ครั้ง


บุคคลที่ไม่ใช่ลูกหนี้ ทำหนังสือรับสภาพหนี้ ต้องรับผิดตามหนี้ในหนังสือนั้น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6465/2562
             หนังสือรับสภาพหนี้และหนังสือรับผิดมีข้อความว่าบิดาจำเลยกับพวกร่วมกันฉ้อโกงโดยใช้กลอุบายทำให้ได้ทรัพย์สินไปจากโจทก์ และยอมรับชำระหนี้โดยออกเช็คไว้ให้  ซึ่งจำเลยออกเช็คพิพาทให้ไว้แก่โจทก์  แม้จำเลยจะอ้างว่าเป็นหนี้ที่บิดาจำเลยขายลดเช็คให้แก่โจทก์ และจำเลยไม่ได้มีส่วนในการนำเช็คไปขายลดก็ตาม แต่การที่จำเลยลงลายมือชื่อในหนังสือรับสภาพหนี้และหนังสือรับผิดโดยยอมร่วมรับผิดที่จะชดใช้หนี้ให้แก่โจทก์และออกเช็คพิพาทให้โจทก์ ถือได้ว่ามีการทำหนังสือรับสภาพหนี้อันเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายแม้จำเลยจะมิได้เป็นผู้ก่อหนี้ การที่จำเลยออกเช็คโดยลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเพื่อชำระหนี้ที่บิดาจำเลยเป็นหนี้โจทก์ และโจทก์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้เพราะบัญชีปิดแล้ว ถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 (1)(2)(5)

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก