คดีความผิดอันยอมความได้ โจทก์อาจถอนฟ้องได้ก่อนคดีถึงที่สุด|คดีความผิดอันยอมความได้ โจทก์อาจถอนฟ้องได้ก่อนคดีถึงที่สุด

คดีความผิดอันยอมความได้ โจทก์อาจถอนฟ้องได้ก่อนคดีถึงที่สุด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คดีความผิดอันยอมความได้ โจทก์อาจถอนฟ้องได้ก่อนคดีถึงที่สุด

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7388/2562

บทความวันที่ 23 ธ.ค. 2563, 10:50

มีผู้อ่านทั้งหมด 304 ครั้ง


คดีความผิดอันยอมความได้ โจทก์อาจถอนฟ้องได้ก่อนคดีถึงที่สุด

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7388/2562
              คดีความผิดอันยอมความได้ โจทก์อาจถอนฟ้องได้ก่อนคดีถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35 วรรคสอง โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ก่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ถือว่าคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ศาลชั้นต้นชอบที่จะมีคำสั่งให้ส่งคำร้องของโจทก์ไปศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาสั่ง การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องเสียเอง เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ  ศาลฎีกาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 เมื่อสำนวนคดีขึ้นมาสู่ศาลฎีกาแล้ว เพื่อมิให้คดีล่าช้า ศาลฎีกามีคำสั่งเสียทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งใหม่โดยศาลฎีกาอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ได้
            โจทก์ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากจำเลยที่ 3 ถือไม่ได้ว่าเป็นการร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทจำเลยที่ 1 ด้วย เมื่อความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350 เป็นความผิดอันยอมความได้และโจกท์มิได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 3 ภายในสามเดือนับแต่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด ฟ้องโจทก์ในส่วนของจำเลยที่ 3 ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก