การกู้ยืมหากไม่ได้ตกลงดอกเบี้ยไว้เรียกได้ 7.5 ต่อปี|การกู้ยืมหากไม่ได้ตกลงดอกเบี้ยไว้เรียกได้ 7.5 ต่อปี

การกู้ยืมหากไม่ได้ตกลงดอกเบี้ยไว้เรียกได้ 7.5 ต่อปี

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การกู้ยืมหากไม่ได้ตกลงดอกเบี้ยไว้เรียกได้ 7.5 ต่อปี

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 100/2562

บทความวันที่ 15 ธ.ค. 2563, 15:14

มีผู้อ่านทั้งหมด 349 ครั้ง


การกู้ยืมหากไม่ได้ตกลงดอกเบี้ยไว้เรียกได้ 7.5 ต่อปี

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 100/2562
             ดอกเบี้ยการกู้ยืมเกินกว่าอัตราที่กฎหมายต้องห้ามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3 (เดิม) ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 3 (เดิม) ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ตกเป็นโมฆะ ต้องถือว่าการกู้ยืมเงินโจทก์และจำเลยมิได้มีข้อตกลงเรื่องอัตราดอกเบี้ยกันไว้ โจทก์คงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากหนี้เงินที่จะให้กู้ยืมในระหว่างเวลาผิดนัดอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 ประกอบมาตรา 224 วรรคหนึ่ง

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก