ธนาคารจ่ายเงินตามเช็ค โดยไม่ตรวจสอบลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเช็คว่าแท้จริงหรือไม่ ต้องรับผิดต่อเจ้าของบัญชี|ธนาคารจ่ายเงินตามเช็ค โดยไม่ตรวจสอบลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเช็คว่าแท้จริงหรือไม่ ต้องรับผิดต่อเจ้าของบัญชี

ธนาคารจ่ายเงินตามเช็ค โดยไม่ตรวจสอบลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเช็คว่าแท้จริงหรือไม่ ต้องรับผิดต่อเจ้าของบัญชี

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ธนาคารจ่ายเงินตามเช็ค โดยไม่ตรวจสอบลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเช็คว่าแท้จริงหรือไม่ ต้องรับผิดต่อเจ้าของบัญชี

  • Defalut Image

ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้มีวิชาชีพ ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทให้กับผู้นำเช็คมาเรียกเก็บ

บทความวันที่ 20 พ.ย. 2563, 10:31

มีผู้อ่านทั้งหมด 331 ครั้ง


ธนาคารจ่ายเงินตามเช็ค โดยไม่ตรวจสอบลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเช็คว่าแท้จริงหรือไม่ ต้องรับผิดต่อเจ้าของบัญชี

           ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้มีวิชาชีพ ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทให้กับผู้นำเช็คมาเรียกเก็บ เมื่อธนาคารไม่ตรวจสอบลายมือชื่อในเช็ค ว่าเป็นลายมือชื่อของผู้สั่งจ่ายที่เจ้าของบัญชีให้ไว้กับธนาคารหรือไม่ และลายมือชื่อดังกล่าวเป็นลายมือชื่อปลอม จึงเป็นการผิดสัญญาฝากทรัพย์และละเมิดในเวลาเดียวกัน ธนาคารต้องรับผิดต่อเจ้าของบัญชี

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5095/2562
    จำเลยเป็นผู้ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน การจ่ายเงินตามเช็คที่มีผู้มาขอเบิกเงินจากธนาคารเป็นเงินส่วนหนึ่งของจำเลยซึ่งจะต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำ จำเลยย่อมมีความชำนาญในการตรวจสอบลายมือชื่อในเช็คว่าเป็นลายมือชื่อของผู้สั่งจ่ายหรือไม่ยิ่งกว่าบุคคลธรรมดา ทั้งต้องมีความระมัดระวังในการจ่ายเงินตามเช็คยิ่งกว่าวิญญูชนทั่วๆ ไป ดังนั้น เมื่อลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเช็คพิพาททั้งห้าฉบับเป็นลายมือชื่อปลอม มิใช่ลายมือชื่อของ จ. ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินตามเช็ค การที่จำเลยจ่ายเงินตามเช็คพิพาททั้งห้าฉบับให้แก่ ว. พนักงานของโจทก์ที่นำเช็คพิพาททั้งห้าฉบับมาเรียกเก็บเงิน ทั้งที่มีตัวอย่างลายมือชื่อของ จ. ที่ให้ไว้แก่จำเลย จึงเป็นการขาดความระมัดระวังของจำเลย ผู้ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ถือได้ว่าการจ่ายเงินตามเช็คพิพาททั้งห้าฉบับเป็นความประมาทเลินเล่อของจำเลยอยู่ด้วย และเมื่อโจทก์มิใช่เป็นผู้สั่งจ่ายเงินตามเช็คพิพาททั้งห้าฉบับ จำเลยย่อมไม่มีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของโจทก์ การกระทำของจำเลยที่หักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของโจทก์ย่อมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายจึงเป็นทั้งละเมิดและผิดสัญญาฝากทรัพย์ จำเลยจึงต้องคืนเงินให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
    สัญญาฝากทรัพย์ไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความเรียกทรัพย์คืนไว้เป็นการเฉพาะจึงมีอายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/30 นับแต่วันที่จำเลยหักเงินจากบัญชีของโจทก์แต่ละครั้ง

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก