การครอบครองที่ดินโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน ไม่เป็นละเมิด|การครอบครองที่ดินโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน ไม่เป็นละเมิด

การครอบครองที่ดินโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน ไม่เป็นละเมิด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การครอบครองที่ดินโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน ไม่เป็นละเมิด

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10751/2553

บทความวันที่ 25 ก.ย. 2563, 09:53

มีผู้อ่านทั้งหมด 938 ครั้ง


การครอบครองที่ดินโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน ไม่เป็นละเมิด

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10751/2553
               การที่โจทก์โอนที่ดินพิพาทให้จำเลยเพื่อชำระหนี้จำนองแก่จำเลยโดยมิได้คำนึงว่าที่ดินพิพาทมีราคาเท่าใดนั้น เป็นความตกลงที่ขัดต่อ ป.พ.พ.มาตรา 656 วรรคสอง  ทำให้ถือไม่ไดว่ามีการชำระหนี้โดยชอบแล้ว การโอนที่ดินพิพาทแทนการชำระหนี้ดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ.มาตรา 656 วรรคท้าย การที่จำเลยเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทสืบเนื่องมาจากโจทก์ยอมโอนที่ดินพิพาทให้จำเลยเพื่อชำระหนี้ แม้การโอนนั้นจะเป็นโมฆะ แต่ก็แสดงว่าโจทก์ยินยอมให้จำเลยเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท  จึงไม่ถือว่าการครอบครองทำประโยชน์ของจำเลยเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก