ปลอมลายมือชื่อเจ้าของที่ดินไปโอนที่|ปลอมลายมือชื่อเจ้าของที่ดินไปโอนที่

ปลอมลายมือชื่อเจ้าของที่ดินไปโอนที่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ปลอมลายมือชื่อเจ้าของที่ดินไปโอนที่

  • Defalut Image

เจ้าของที่ดินไม่ได้มีเจตนาขายที่ดิน แต่มีคนทำหนังสือมอบอำนาจปลอมลายมือชื่อ

บทความวันที่ 27 เม.ย. 2563, 09:37

มีผู้อ่านทั้งหมด 1100 ครั้ง


ปลอมลายมือชื่อเจ้าของที่ดินไปโอนที่

            เจ้าของที่ดินไม่ได้มีเจตนาขายที่ดิน แต่มีคนทำหนังสือมอบอำนาจปลอมลายมือชื่อของเจ้าของที่ดิน แล้วเอาไปทำสัญญาซื้อขาย ดังนั้น สัญญาซื้อขายที่ทำไม่ผูกพันเจ้าของที่ดิน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1866/2494
               เจ้าของที่ดินไม่ได้ทำใบมอบอำนาจไว้ มีคนทำหนังสือมอบอำนาจโดยปลอมลายมือชื่อของเจ้าของที่ดิน แล้วเอาใบมอบอำนาจนั้นไปใช้ซื้อขายที่ดินของเจ้าของที่ดินนั้นให้ผู้ซื้อ ผู้ซื้อซื้อที่ดินโดยสุจริต ไม่รู้ว่ามีการปลอมใบมอบอำนาจมีปัญหาว่าสัญญาซื้อขายที่ทำกันนั้นผูกพันเจ้าของที่ดินหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สัญญาซื้อขายไม่ผูกพัน เพราะเจ้าของที่ดินเขาไม่ได้แสดงเจตนามอบอำนาจให้ขายที่ดินของเขาเลย เมื่อไม่มีการแสดงเจตนาทำนิติกรรม นิติกรรมมอบอำนาจนั้นก็ไม่เกิดขึ้นมา เมื่อไม่มอบอำนาจให้ไปขายคนเอาไปขายก็ไม่มีอำนาจไปขาย สัญญาซื้อขายก็ไม่ผูกพันเจ้าของที่ดิน

ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 144
นิติกรรม หมายความว่า การใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ
มาตรา 453 อันว่าซื้อขายนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก