ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ โดยอ้างว่าส่งหมายไม่ชอบ ถือว่าเป็นการยื่นคำร้องขอเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ|ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ โดยอ้างว่าส่งหมายไม่ชอบ ถือว่าเป็นการยื่นคำร้องขอเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ

ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ โดยอ้างว่าส่งหมายไม่ชอบ ถือว่าเป็นการยื่นคำร้องขอเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ โดยอ้างว่าส่งหมายไม่ชอบ ถือว่าเป็นการยื่นคำร้องขอเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ

  • Defalut Image

จำเลยยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ โดยอ้างว่าจำเลยไม่มีภูมิลำเนาตามฟ้อง ไม่เคยทราบว่าถูกฟ้อง

บทความวันที่ 17 มี.ค. 2563, 11:42

มีผู้อ่านทั้งหมด 76 ครั้ง


ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ โดยอ้างว่าส่งหมายไม่ชอบ ถือว่าเป็นการยื่นคำร้องขอเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ

               จำเลยยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ โดยอ้างว่าจำเลยไม่มีภูมิลำเนาตามฟ้อง ไม่เคยทราบว่าถูกฟ้อง ไม่เคยแต่งทนายความเข้ามาในคดี ไม่เคยทำสัญญาประนีประนอมยอมความ เท่ากับจำเลยอ้างว่ามีกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ จำเลยผู้มีส่วนได้เสียจึงยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาดังกล่าวได้ภายใน 8 วันนับแต่วันที่รู้นั้น
 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5279/2551

            การที่จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ โดยอ้างว่า จำเลยที่ 4 มิได้มีภูมิลำเนาที่แท้จริงอยู่ตามฟ้อง ไม่เคยทราบว่าถูกฟ้อง ไม่เคยแต่งตั้งทนายความเข้ามาในคดีและไม่เคยทำสัญญาประนีประนอมยอมความ เท่ากับจำเลยที่ 4 อ้างว่าการส่งหมายและกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ เป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ดังนั้น หากศาลชั้นต้นทำการไต่สวนแล้วปรากฏว่าจำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและข้อเท็จจริงได้ความตามคำร้องกระบวนพิจารณาที่ศาลชั้นต้นดำเนินมาจนกระทั่งศาลชั้นต้นพิพากษาคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ย่อมถือเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาไปโดยหลงผิด จำเลยที่ 4 ชอบที่จะยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 27 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ศาลชั้นต้นจึงต้องรับคำร้องของจำเลยที่ 4 ไว้ไต่สวนแล้วมีคำสั่งตามรูปคดีต่อไป

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก