ศาลชั้นต้นไม่ได้สอบถามจำเลยเรื่องทนายความ แต่จำเลยได้แต่งตั้งทนายความแล้ว ไม่ต้องย้อนสำนวน|ศาลชั้นต้นไม่ได้สอบถามจำเลยเรื่องทนายความ แต่จำเลยได้แต่งตั้งทนายความแล้ว ไม่ต้องย้อนสำนวน

ศาลชั้นต้นไม่ได้สอบถามจำเลยเรื่องทนายความ แต่จำเลยได้แต่งตั้งทนายความแล้ว ไม่ต้องย้อนสำนวน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ศาลชั้นต้นไม่ได้สอบถามจำเลยเรื่องทนายความ แต่จำเลยได้แต่งตั้งทนายความแล้ว ไม่ต้องย้อนสำนวน

  • Defalut Image

ก่อนศาลชั้นต้นอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟัง ศาลไม่ได้สอบถามว่าจำเลยมีทนายความหรือไม่

บทความวันที่ 24 ก.พ. 2563, 09:51

มีผู้อ่านทั้งหมด 336 ครั้ง


ศาลชั้นต้นไม่ได้สอบถามจำเลยเรื่องทนายความ แต่จำเลยได้แต่งตั้งทนายความแล้ว ไม่ต้องย้อนสำนวน

               ก่อนศาลชั้นต้นอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟัง ศาลไม่ได้สอบถามว่าจำเลยมีทนายความหรือไม่ แต่หลังจากนั้น จำเลยได้แต่งตั้งทนายความเข้ามาดำเนินคดีจนศาลชั้่นต้นมีคำพิพากษา และจำเลยก็มิได้เปลี่ยนแปลงคำให้การแต่อย่างใด ไม่ถือว่าจำเลยเสียเปรียบในเชิงคดี ไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนให้ศาลชั้นต้นสอบจำเลยเรื่องทนายความอีก

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8287/2559
              เจตนารมณ์ของ ป.วิ.อ. มาตรา 173 วรรคสอง เพื่อให้จำเลยมีทนายความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีที่มีอัตราโทษจำคุก แม้ปรากฏว่าก่อนศาลชั้นต้นอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังและสอบคำให้การจำเลย ศาลชั้นต้นไม่ได้ถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ แต่ในวันนัดฟังคำพิพากษา จำเลยได้แต่งตั้งทนายความ และทนายจำเลยก็ได้ทำหน้าที่ทนายจำเลยตลอดมาจนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยเสียเปรียบในเชิงคดี ทั้งจำเลยก็มิได้เปลี่ยนแปลงคำให้การของจำเลยแต่ประการใด ถือได้ว่าจำเลยยังคงให้การรับสารภาพ คดีจึงไม่มีเหตุจำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นสอบจำเลยเรื่องทนายความ

ตัวบทกฏหมายอ้างอิง
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 173
ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่จำเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ศาลตั้งทนายความให้
           ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุก ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและจำเลยต้องการทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้
           ให้ศาลจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ โดยคำนึงถึงสภาพแห่งคดีและสภาวะทางเศรษฐกิจ  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก