ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร|ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร

ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร

ทนายคลายทุกข์ขอนำผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร

บทความวันที่ 4 ก.ค. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 12604 ครั้ง


ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร

 

นับคะแนนไปแล้ว 96.93 %

จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 4,260,712 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 2,998,842 คน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 182,532 บัตร

บัตรเสีย 158,667 บัตร

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 1

หมายเลข 10      นาง เจิมมาศ จึงเลิศศิริ                                   40,516 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 2

หมายเลข 10      นางสาว อรอนงค์ กาญจนชุศักดิ์                   51,489 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 3

หมายเลข 10      หม่อมหลวง อภิมงคล โสณกุล                     47,626 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 4

หมายเลข 10      นาย อนุชา บูรพชัยศรี                                    43,369 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 5

หมายเลข 1        นางสาว ลีลาวดี วัชโรบล                             38,042 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 6

หมายเลข 10      นาย ธนา ชีรวินิจ                                           51,286 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 7

หมายเลข 10      นาย พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์                             37,801 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 8

หมายเลข 10      นาย สรรเสริญ สมะลาภา                              37,624 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 9

หมายเลข 10      นาย อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี                         41,671 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 10

หมายเลข 10      นาย ชื่นชอบ คงอุดม                                                 32,280 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 11

หมายเลข 1        นาย สุรชาติ เทียงทอง                                   27,424 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 12

หมายเลข 1        นาย การุณ โหสกุล                                        35,184 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 13

หมายเลข 1        นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ            50,804 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 14

หมายเลข 1        นาย อนุสรณ์ ปั้นทอง                                    49,836 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 15

หมายเลข 10      นาย ณัฎฐ์ บรรทัดฐาน                                   35,980 คะแนน

 

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 16

หมายเลข 1        นาย พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ                         45,433 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 17

หมายเลข 1        นาย วิชาญ มีนชัยนันท์                                  40,522 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 18

หมายเลข 1        นาย จิรายุ ห่วงทรัพย์                                                 28,198 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 19

หมายเลข 1        นาย ไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์                                     36,471 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 20

หมายเลข 1        นางสาว ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์                      44,773 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 21

หมายเลข 10      นาง นาถยา เบ็ญจศิริวรรณ                            35,209 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 22

หมายเลข 1        นาย ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์                     41,493 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 23

หมายเลข 10      นาย สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์                             47,217 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 24

หมายเลข 10      นาย สุรันต์ จันทร์พิทักษ์                               43,760 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 25

หมายเลข 10      นาง นันทพร วีรกุลสุนทร                             43,929 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 26

หมายเลข 10      นาย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ                               46,914 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 27

หมายเลข 10      นาย สากล ม่วงศิริ                                         38,171 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 28

หมายเลข 10      พันตำรวจเอก สามารถ ม่วงศิริ                      41,806 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 29

หมายเลข 10      นาย เอกนัฏ พร้อมพันธุ์                                 37,793 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 30

หมายเลข 10      นาย อรอนงค์ คล้ายนก                                  47,904 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 31

หมายเลข 10      นาย วิลาศ จันทร์พิทักษ์                                49,209 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 32

หมายเลข 10      นาย ชนินทร์ รุ่งแสง                                     43,213 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 33

หมายเลข 10      นางสาว รัชดา ธนาดิเรก                               36,314 คะแนน

รายละเอียดผลการนับคะแนนทั้ง 33 เขตเลือกตั้งทั้งหมด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง  www.ect.go.th

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก