ลธ.กกต.แจงดูงานต่างประเทศแก้ปัญหาการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร |ลธ.กกต.แจงดูงานต่างประเทศแก้ปัญหาการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ลธ.กกต.แจงดูงานต่างประเทศแก้ปัญหาการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ลธ.กกต.แจงดูงานต่างประเทศแก้ปัญหาการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับกรรมการการเลือกตั้งเดินทางไปต่างประเทศ

บทความวันที่ 20 มิ.ย. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10643 ครั้ง


ลธ.กกต.แจงดูงานต่างประเทศแก้ปัญหาการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร   


  
     ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับกรรมการการเลือกตั้งเดินทางไปต่างประเทศพร้อมกันถึง 4 คน อาจทำให้การจัดการเลือกตั้งเกิดปัญหาว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีประเด็นอะไรที่น่าวิตกกังวลตรงกันข้ามจะส่งผลดีต่อการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศ ได้ทำหนังสือเรียนเชิญประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 4 คน เพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักรและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยแบ่งกำหนดการเป็น 2 ช่วง คือระหว่างวันที่ 9-14 มิถุนายน 2554 ณ สหรัฐอเมริกา เพื่อสังเกตการณ์และตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแบบคูหาที่หน่วยเลือกตั้ง และแบบไปรษณีย์ที่ นครลอสแอนเจอลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีชุมชนไทยพำนักอยู่หนาแน่นที่สุด แต่เนื่องจากวันที่ 9 มิถุนายน 2554 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ กกต.มีภารกิจในการจัดการเลือกตั้งจึงขอเลื่อนกำหนดการเดินทางออกไป เป็นวันที่ 16-21 มิถุนายน 2554
     และ ระหว่างวันที่ 16-21 มิถุนายน 2554 ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ เพื่อกำกับดูแลและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สถานทูต การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแบบคูหาและแบบไปรษณีย์ที่กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และแบบคูหาสัญจรที่กรุงเรกยะวิก สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ซึ่งมีชุมชนไทยพำนักอยู่เป็นจำนวนมากและอยู่ไกลที่สุด ซึ่ง กกต.แต่ละท่านก็ได้แบ่งหน้าที่กันตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งในแต่ละประเทศข้างต้น
     โดยหนังสือเรียนเชิญของกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า โดยที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มอบอำนาจให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้กับคนไทยที่พำนักในต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกได้เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี อุปสรรคและข้อจำกัดบางประการในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะๆ
     กระทรวงการต่างประเทศจึงเห็นควรมีคณะเดินทางไปสังเกตการณ์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและตรวจติดตามการปฏิบัติงานในประเทศที่มีคนไทยพำนักอยู่เป็นจำนวนมาก และจัดการลงคะแนนเลือกตั้งด้วยวิธีต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในบางประเทศและนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบหรือวิธีการบริหารจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น

     การเดินทางไปตามคำเชิญของกระทรวงการต่างประเทศดังกล่าว เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นซึ่ง กกต.มีความห่วงใยการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้ที่อยู่นอกราชอาณาจักรและพิจารณาแล้วเห็นว่าสิทธิของคนไทยในต่างประเทศก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนไทยในประเทศทุกคนเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อรับทราบข้อมูลโดยตรงจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในเรื่องการบริหารจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในภาพรวม เช่น การเตรียมการ การรับลงทะเบียนผู้ขอใช้สิทธิการประชาสัมพันธ์ การประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่น การใช้จ่ายงบประมาณการจัดลงคะแนนเลือกตั้งด้วยวิธีต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
     นอกจากนี้การเดินทางไปต่างประเทศในครั้งนี้ไม่ได้กระทบการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.และการจัดการเลือกตั้งแต่อย่างใด เนื่องจากเดินทางไปในระยะสั้นไม่ถึงสัปดาห์ซึ่งไม่ตรงกับวันที่มีการประชุม กกต. ซึ่งเท่ากับว่า กกต.ปฏิบัติหน้าที่ตลอดทั้ง 7 วัน โดยกกต. ทั้ง 4 ท่านจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 06.00 น. และเข้าร่วมประชุม กกต. ประจำทุกวันอังคาร พุธ และวันพฤหัสบดี อย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อห่วงใยที่ว่า กกต.นัดหมายกันก็ไม่เป็นความจริง ทั้งนี้เป็นการสร้างกระแสให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะโดยปกติที่ผ่านมาในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกระทรวงการต่างประเทศจะมีหนังสือเชิญ กกต. ไปแต่ละทวีปอยู่แล้ว ดร.สุทธิพล กล่าวในที่สุด 
 


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ จาก http://www.ect.go.th

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก