ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง |ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ทนายคลายทุกข์ขอนำระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

บทความวันที่ 17 มิ.ย. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 14145 ครั้ง


ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

          ทนายคลายทุกข์ขอนำระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ผู้มีสัญชาติไทย (ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
4. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
          -เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
          -อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
          -ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
          -วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 
ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ กกต. http://www.ect.go.th/

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

หากมีการย้ายทะเบียนบ้าน แต่ยังคงอยู่ในเขตเดิม มีสิทธิ์เลือกตั้งมั๊ยคะ

โดยคุณ สิริมา 21 ก.พ. 2562, 20:02

ความคิดเห็นที่ 1

gooddddddddddddddd

โดยคุณ chopper 29 ต.ค. 2555, 17:34

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก