นโยบายฉบับย่อ 40 พรรคการเมือง|นโยบายฉบับย่อ 40 พรรคการเมือง

นโยบายฉบับย่อ 40 พรรคการเมือง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

นโยบายฉบับย่อ 40 พรรคการเมือง

ทนายคลายทุกข์ขอนำข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ นำเสนอเกี่ยวกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

บทความวันที่ 8 มิ.ย. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 12391 ครั้ง


นโยบายฉบับย่อ 40 พรรคการเมือง


             ทนายคลายทุกข์ขอนำข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ นำเสนอเกี่ยวกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปนโยบายพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) จำนวนทั้งสิ้น 40 พรรค ในเว็บไซต์ กกต. (www.ect.go.th)

@ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1
สายต่อนโยบายแก้ความยากจน ยาเสพติด ทุจริตคอร์รัปชั่น เดินหน้านโยบายใหม่ : ก้าวข้ามวิกฤตสู่สังคมสันติสุข : รับจำนำข้าวและออกบัตรเครดิตเกษตรกร : กองทุนตั้งตัวได้ คืนภาษีบ้านหลังแรก/รถคันแรก : พัฒนาโครงข่ายระบบราง : เพิ่มเงินเดือนปริญญาตรี/ค่าแรงขั้นต่ำ : ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาไทย-คอมพิวเตอร์ฟรี-อินเตอร์เน็ตฟรีในที่สาธารณะ-เพิ่มกองทุน-1 อำเภอ 1 ทุน ต่างประเทศ : สร้างเมกะโปรเจ็คต์กระตุ้นเศรษฐกิจ-ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ/ภาคกลาง-พัฒนาระบบน้ำทั้งประเทศ-สะพานเชื่อมเศรษฐกิจภาคใต้

@ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน หมายเลข 2
หันหน้าเข้าหากัน สร้างสรรค์ประเทศไทย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พลังไทยสร้างชาติ
1.สังคมมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง เศรษฐกิจยั่งยืน 2.สุขภาพดีทั่วไทย กีฬาสร้างชาติ ประชาชนมีคุณภาพ ขยายระบบสวัสดิการสังคม และ3.เกษตรกรไทยต้องรวย ค่าแรงดีมีงานทำ สร้างเถ้าแก่เงินล้านเชื่อมสัมพันธ์การค้าไทยสู่ตลาดโลก 4.ทุกทิศทุกทางเดินทางทั่วถึง ตรึงราคาก๊าซ-น้ำมัน เพิ่มรายได้การท่องเที่ยว เพิ่มเงินอุดหนุนท้องถิ่น

@ พรรคประชาธิปไตยใหม่ หมายเลข 3

กินได้ ทำเป็น ด้วย "รัฐสวัสดิการ" ทุกคนจะได้ 1.กองทุนบำนาญประชาชน 2.ส่งแรงงานฟรีไม่มีค่าหัว 3.รักษาฟรีทุกโรคทุกที่ ลดหนี้เกษตรกร 4.เรียนฟรีถึงปริญญาตรีโดยสมัครใจ 5.กองทุนเพื่อการประกอบวิชาชีพ 6.จบปริญญาตรี/อาชีวะมีงานทำแน่นอน

@ พรรคประชากรไทย หมายเลข 4
1.อีสานแล้งแก้ได้โดยนำน้ำจากแม่น้ำในฝั่งลาวลอดใต้แม่น้ำโขงมาขึ้นฝั่งไทย แล้วทำฝายเก็บกักน้ำ 2.ทางรถไฟที่จีนนำมาผ่านลาว ต่อเข้ามาในไทยแล้วทำรางต่อไปพม่าสู่เมืองทวาย แล้วทำทางต่อลงสู่ใต้ยังชุมพรและระนองซึ่งจะมีท่าเรือน้ำลึกไว้รองรับ 3.ความบาดหมางไทย-เขมรจะหายไปถ้าร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพมรดกโลกของเขาพระวิหารและเลยไปถึงพื้นที่ซับซ้อนที่อยู่ในทะเลกว่า 27,000 ตร.กม. นำก๊าซและน้ำมันขึ้นมาพัฒนาประเทศร่วมกัน

@ พรรครักประเทศไทย หมายเลข 5
เมื่อทุกพรรคต้องการเป็นรัฐบาลเพื่อให้ได้เข้าไปบริหารประเทศ ได้สัมปทานประเทศไทย ผลประโยชน์มหาศาลนี้ต้องมีคนตรวจสอบ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เกิดมาทุกยุค ทุกสมัย ทุกรัฐบาล พรรครักประเทศไทยขอเสนอตัวเป็นฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบการทำงาน ติดตามนโยบายต่างๆ ที่บรรดานักการเมืองให้คำมั่นสัญญาเมื่อได้เข้าไปบริหารประเทศ ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

@ พรรคพลังชล หมายเลข 6
มีส่วนร่วมด้านการเมือง กระจายอำนาจ พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม-ส่งออก การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิต บริการสาธารณสุข การกีฬาอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ปราบปรามยาเสพติด ส่งเสริมคุณภาพครูพัฒนาหลักสูตร พัฒนาระบบโลจิสติคส์ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ

@ พรรคประชาธรรม หมายเลข 7
พรรคประชาธรรมมีความมุ่งมั่นสนับสนุนร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติภาพและความสงบสุขด้วยวิถีทางแห่งสันติและวิถีทางประชาธิปไตยและดำรงอัตลักษณ์ความเป็นมลายูมุสลิมในสังคมไทยอย่างมีศักดิ์ศรี

@ พรรคดำรงไทย หมายเลข 8
นโยบาย นโยบายเร่งด่วนอันที่ 1 คือการเร่งแก้ไขหนี้ของเกษตรกรโดยใช้กฎหมายกองทุนฟื้นฟูกอบกู้เกษตรกรและเพิ่มราคาประเมินที่ดิน เพื่อเพิ่มราคาทรัพย์สินและเพิ่มทุนภาคครัวเรือนเกษตรกรและประกันราคาข้าวเปลือกขั้นต่ำ ตันละ 19,000 บาท นโยบายเร่งด่วนอันที่ 2 คือการตั้งกองทุนคุ้มครองสุขภาพคนยากคนจน ยามเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลจะได้รับเงินคุ้มครองวันละ 300 บาทจนหายเจ็บป่วย นโยบายเร่งด่วนอันที่ 3 คือ การเร่งแก้ไขปัญหาของพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พรรคดำรงไทยจะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินทันที เพื่อคืนอิสรภาพและความสงบสุขร่มเย็นทันที

@ พรรคพลังมวลชน หมายเลข 9
ปฏิรูปรัฐ 1.ปฏิรูปการเมืองการปกครอง 2.ปฏิรูปเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.ปฏิรูปที่ดินและระบบนิเวศ 4.ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 5.ปฏิรูปการศึกษาและสวัสดิการสังคม โดยเสนอให้มี 1) เงินยังชีพผู้สูงอายุ 3,000 บาท/เดือน, เงินชดเชยให้คนว่างงาน 3,000 บาท/เดือน, ค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท/วัน 2) เรียนฟรีถึงปริญญาตรี ยกเลิกหนี้การศึกษา ภาคบังคับ ม.6 3) ข้าวเปลือกเกวียนละ 16,000 บาท 4) ขุดคลองลัดอันดามัน-อ่าวไทย, เปิดคอมเพล็กซ์ในแหล่งท่องเที่ยว 5) ให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองอย่างน้อย 15 ไร่ 6) ผู้ว่าฯ, นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน

@ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 10
ครอบครัวต้องเดินหน้า เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายด้วยการมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทุกคน มีไฟฟ้าฟรีให้ผู้ที่ใช้น้อย ตรึงราคาน้ำมันดีเซลและก๊าซหุงต้ม เพิ่มเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำเพื่อการศึกษา และจัดการปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาด เศรษฐกิจต้องเดินหน้ายกระดับความเป็นอยู่ด้วยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เพิ่มเงินกำไรในการประกันรายได้เกษตรกร ปรับโครงสร้างหนี้นอกระบบ ให้เกษตรกรมีที่ทำกิน และมีบำเหน็จบำนาญให้ประชาชนทุกคน ประเทศต้องเดินหน้า พัฒนาศักยภาพของประเทศด้วยการเร่งจัดหาพลังงานทดแทน สร้างเขตเศรษฐกิจเพื่อยกระดับสินค้า มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงกรุงเทพฯและภูมิภาค และจัดหาแหล่งน้ำ

นโยบายฉบับย่อ 40 พรรคการเมืองทั้งหมด

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก