กฎหมายทะเบียนการค้า|กฎหมายทะเบียนการค้า

กฎหมายทะเบียนการค้า

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

กฎหมายทะเบียนการค้า

กฎหมายทะเบียนการค้า

บทความวันที่ 4 มี.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 14011 ครั้ง


กฎหมายทะเบียนการค้า

          มีบริษัทฯ หนึ่งบอกว่าเราแอบอ้างชื่อหัวการค้าของเขา ทั้งที่เรามีหัวการค้าของเราซึ่งเป็นคนละชื่อ  และมีการโพสท์ไว้ใน เว็บ ทำให้ทางบริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงและลูกค้าเข้าใจผิด ไม่ทราบว่าเราสามารถเอาผิดอะไรกับเขาได้บ้างค่ะ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
          ฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหายตาม ป.พ.พ. มาตรา 420  ประกอบมาตรา 423  พร้อมทั้งฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตาม ป.อ. มาตรา 328  และพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14(1)

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550
มาตรา 14 
ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(1) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 420 
ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

มาตรา 423  ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทำมาหาได้ หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้
          ผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้นมีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้นหาทำให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา328 
  ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 14

เรื่องนี้เป็นตั้งแต่สมันรุ่นแม่คะ คือ เมื่อก่อนร้านแม่หนูประกอบอาชีพก๋วยเตี๋ยวคือแผงที่1 ในซอยอิสรภาพ24 ร้านป้าวันอยู่แผงที่3 อาชีพหลักคือ ขายส้มตำ เห็นร้านแม่หนูขายก๋วยเตี๋ยวดีลูกค้าเยอาะ เกิดความริษยา ขายมั้ง อ้างว่ามีเงินจะขายอะไรก็ได้ ก็เริ่มขาย แม่หนูไม่มีความรู้ ไม่รู้เรื่องกฎหมาย ก็ได้แต่เสียใจตรอมใจ จนกระทั้งเสียชีวิต แล้วหนูเข้ามาสานต่อจากร้านแม่ โดยนำเมนูจากการคิดสร้างสรร ลองผิด ลองถูก มีการพัฒนา จนได้สูตรที่เป็นของตัวเอง โดยการเพิ่มเมนู ก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้น และเย็นตาโพ และก๋วยจั๊บญวน ใช้น้ำซุปเดี๋ยวกัน และปรับปรุงร้านแม่ให้ดูดีขึ้นและไม่เหมือนใคร ป้าวันก้อเห็นว่าหนูขายดีก็เอา ก๋วยเตี๋ยวต้มย้ำกับเย็นตาโฟ มาเพิ่มลงในเมนู และขายตัดราคา เลียนแบบถ้วยชามและเค้าเตอร์ให้เหมือนกับร้านหนู และร้านข้างป้าวันขายอาหารตามสั่งดีก็เอาเพิ่มเมนูในร้าน เห็นร้านหมูกะทะข้างร้านหนูขายดีก็ขายด้วย โดยการขายตัดราคาทั้งร้านหนู ร้านอาหารตามสั่งและร้านหมูกะทะ ได้รับความเดือนร้อนกันหมด ทางบริษัทปานะวงศ์เจ้าของพื้นที่ก็ไม่ได้จัดระเบียบร้านค้า ใครอยากขายอะไรก็ขายใครอยากขายเหมือนกันก็ขาย ขายตัดราคากันก็แล้วแต่ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง อีกอย่างร้านป้าวันมีการขายสุราเหล้าเบียร์ซึ่งกฎหมายมีข้อห้ามไม่ให้จำหน่ายใกล้ราชภัฎบ้านธนบุรี แต่ก็ยังละเมิิดขายกันอย่างไม่กลัวกฎหมาย ดิฉันจึงอยากขอความเห็นใจช่วยดิฉันอะไรได้บ้าง อยากให้ทางหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือ อยากทราบว่าร้านป้าวันมีการจดทะเบียนการค้าไหมถึงได้เปิดกิจการได้อย่างเห็นแก่ตัวแบบนี้ ไม่มีจรรยาบรรณ เป็นร้านที่หนีภาษีหรือเปล่าคะ และร้านสกปรก ไม่มีอนามัยคะ

โดยคุณ นภาพร ธงวิชัย 9 ก.ค. 2561, 21:06

ความคิดเห็นที่ 13

เรามีร้านอยู่แต่ถูกคนแอบอ้างทางfbว่าร้านเป็นของเขาจนมีคนเข้ามาแสดงความยินดีในความสำเร็จในความเจริญรุ่งเรืองของร้านที่ติดอันดับtop tenร้านกาแฟน่านั่งแห่งจังหนึ่งในภาคเหนือ ทั้งที่เขาไม่ได้ลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวมีแต่เอาหน้าเตือนไปแล้วก็ไม่ฟังว่าอย่าทำ จะเอาผิดทาง กฏหมายยังไงดี ช่วยหน่อยนะด่วนเลย!!!!

โดยคุณ Nok 11 ธ.ค. 2560, 23:31

ความคิดเห็นที่ 12

คือผมเป็นกรรมการบริษัทแห่งนึงแล้วผู้จัดการกับประธานบริษัทเป็นผัวเมียกันซึ่งผมเป็นน้องประธานส่วนประธานกับผู้จัดการได้เอาชื่อบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวทางการค้าโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยแบบนี้มีความผิดหรือเปล่าครับ

โดยคุณ สรพงษ์​ คัมภีรกิจ 11 พ.ย. 2560, 10:25

ความคิดเห็นที่ 11

เราเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าตัวหนึ่ง กำหนดราคาขายสินค้า 500 บาท ตัวแทนส่วนมากทราบดีว่าต้องขายราคานี้ ถ้าหากมีคนเอาไปขายราคา 400 ซึ่งตัดราคาตัวแทนคนอื่น ทำให้ส่งผลกระทบต่อแบรนด์เพราะราคาเสีย เราเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้านั้นสามารถเอาผิดกับคนขายตัดราคาได้หรือไม่

โดยคุณ Noynoy 18 ส.ค. 2560, 01:47

ตอบความคิดเห็นที่ 11

กรณีตามปัญหา    หากท่านจะทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 7 

ส่วนมาตรา 46 บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้

จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น  หรือหากมีข้อสงสัยให้โทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 3 ก.ย. 2560, 15:27

ความคิดเห็นที่ 10

 ผมขอเรียนถามดังนี้ ครับ

ตอนนี้เราจ้างโรงงานผลิตสินค้าให้เรา(สบู่)และสินค้าขายดีมากติดตลาดมากมียอดขายเดือนล่ะเป็น 4-4-5 แสนก้อนต่อเดือนยังไม่พอจำหน่าย แต่พอมาหลังๆนี้สินค้าเราโดนโรงงานผลิตแอบส่งให้เชลล์ขายส่งร้านตลาดทั่วไปเองโดย ผลิตส่งเราแค่ 1-2 แสนก้อนนอกนั้นโรงงานแอบขายเอง สินค้าเรามีใบจดแจ้ง มีอย มีสิทธิบัตร และใบแต่งตั้งตัวแทน จำหน่ายได้เฉพาะตัวแทนหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากเราเท่านั้น ผลิตโดย บริษัทของเราและตัวแทนของเรา เหมือนโรงงานเล่นไม่ซื่อกับเรา เราจะทำอย่างไรได้บ้างครับ ขอบคุณครับ

โดยคุณ อมรชัย 29 ก.ค. 2559, 16:14

ความคิดเห็นที่ 9

 อยากทราบว่า ถ้าเรารับสินค้าจากต่างประเทศมาขายเช่นพวก วิตามิน แล้วเราใช้ชื่อวิตามินนั้นเป็นชื่อร้าน เรามีความผิดอะไรมั้ยครับหรือต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับ

โดยคุณ เมธาวี อร่ามนิติกุล 4 พ.ย. 2558, 14:40

ตอบความคิดเห็นที่ 9

ท่านควรสอบถามข้อมูลไปยังสำนักงาน อ.ย.หรือการค้าภายในโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 8 ธ.ค. 2558, 15:33

ความคิดเห็นที่ 8

ท่านควรสอบถามข้อมูลไปยังสำนักงาน อ.ย.หรือการค้าภายในโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 8 ธ.ค. 2558, 15:33

ความคิดเห็นที่ 7

เปิดบริษัทจำหน่ายเครื่องบำรุงรักษาเครื่องหนังนำเข้าจากต่างประเทศ  โดยได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นแต่เพียงผู้เดียว  แต่ในปัจจุบันมีเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย  แต่ตอนนี้มีผู้แอบไปซื้อและนำเข้ามาจำหน่ายโดยเข้าใจว่าคงไปซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศอื่นซึ่งผู้จำหน่ายก็คงไม่ทราบว่าผู้ซื้อจะเอาไปไหนหรือไปทำอะไร มาซื้อก็ขายไป  แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าผู้ที่แอบอ้างนี้มาโฆษณาเผยแพร่ว่าตัวเองนำเข้าถูกต้องและเป็นตัวแทนจำหน่ายนำสินค้ามาตัดราคาขาย  อยากทราบว่าจะเอาผิดทางกฎหมายได้หรือเปล่า  หรือกรณีที่มีผู้ไปซื้อแล้วหิ้วมาจำหน่ายแต่ไม่ได้โฆษณาว่าเป็นตัวแทนจะจำหน่ายได้หรือไม่

โดยคุณ สมเกียรติ แก้วเพทาย (สมาชิก) 13 มิ.ย. 2557, 19:41

ตอบความคิดเห็นที่ 7

เมื่อการกระทำของบุคคลดังกล่าวเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิการจำหน่ายสินค้าของท่านดังกล่าวในประเทศให้ต้องเสียหาย ท่านก็ชอบที่จะฟ้องร้องให้บุคคลนั้นงดเว้นการกระทำและเรียกค่าเสียหายได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 55

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 16 ก.ค. 2557, 13:40

ความคิดเห็นที่ 6

เมื่อการกระทำของบุคคลดังกล่าวเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิการจำหน่ายสินค้าของท่านดังกล่าวในประเทศให้ต้องเสียหาย ท่านก็ชอบที่จะฟ้องร้องให้บุคคลนั้นงดเว้นการกระทำและเรียกค่าเสียหายได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 55

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 16 ก.ค. 2557, 13:40

ความคิดเห็นที่ 5

รบกวนถามหน่อยคะ

  ดิฉันต้องการทำอาชีพเสริมโดยการนำวิตามินเสริมยี่ห้อต่างๆ มาแบ่งขายโดยการนำไปใส่ขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติกธรรมดา แต่ต้องการให้ลูกค้าทราบเบอร์ติตต่อในการสั่งซื้อก็เลยนำสติ๊กเกอร์ที่มีชื่อร้านและเบอร์โทรศัพท์ติดไว้ที่ขวดพลาสติกนั้นด้วย แบบนี้ผิดกฏหมายข้อใดหรือเปล่าคะ คือตอนแบ่งขายก็แบ่งให้ลูกค้าเห็นว่าแบ่งมาจากขวดผลิตภัณฑ์ของบริษัทใหน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจเราเอาของจริงมาขาย แต่ข้องใจว่าตอนแบ่งใส่ขวดและติดสติ๊กเกอร์ร้านเฉยๆ ผิดกฏหมายเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ หรือเปล่าคะรบกวนด้วยนะคะ ไม่มีความรู้ในด้านนี้จริงๆ คะ

ขอบคุณมากคะ

โดยคุณ พรรณี 4 ก.พ. 2556, 14:23

ตอบความคิดเห็นที่ 5

ท่านควรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขายวิตามินเสริมดังกล่าวกับทาง อย.โดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 24 ก.พ. 2556, 16:03

ความคิดเห็นที่ 4

ท่านควรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขายวิตามินเสริมดังกล่าวกับทาง อย.โดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 24 ก.พ. 2556, 16:03

ความคิดเห็นที่ 3

 ใด้เปิดบริษัท ประเภท โรงงาน 106 ( รีไซเคิล เคมี -น้ำมัน สี )  โดยใด้รับใบอนุญาติถูกต้องตามกฏหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม  และ อยู่ ๆ ก็มี มือดี มีหลักแหล่งรู้ที่อยู่มิกิจการ เป็นของตนเองแต่ไม่มีใบอนุญาติประกอบกิจการ เช่นเรา ใด้นำเอกสารใบอนุญาติประกอบกิจการ -หนังสือรับรอง บัตรฯลฯ เป็นสำเนา ของบริษัทไปใช้โดยดึงข้อมุลจากระบบคอมฯ และนำไปประมูลสินค้า กับ บริษัทต่างๆ จนมีการขออนุญาตินำสินค้าออกโดย เราไม่ทราบว่าเค้ารู้ระหัส ผ่าน พาสเวิท เราใด้ยังใง และที่สำคัญเค้าแอบอ้างซื่อบริษัทเรากับลูกค้าว่าเป็นของเค้าและเซ็นต์ปลอมลายมือผู้มีอำนาจโดยทีเราใม่ใด้อนุญาติ  เราจะฟ้องร้อง ยังใงและคุัมมั้ยกับการเสียเวลาฟ้องร้อง  

โดยคุณ saksit 1 ต.ค. 2555, 10:18

ความคิดเห็นที่ 2

เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อตอนที่ให้แฟนทำเว็บไซต์ให้ได้จดทะเบียนการค้าเป็นชื่อเดียวกับเว็บไซด์แล้วพอเลิกกัน แฟนเอาเว็บไซต์ไปขายให้คนอื่นและใช้ชื่อเดิมโดยที่ทางเราได้จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรียบร้องแล้ว อย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องให้คืนเว็บไซต์หรือให้เปลี่ยนชื่อที่เป็นของเราได้รึเปล่าค่ะ หรือมีวิธีแก้ไขอย่างไรค่ะ

โดยคุณ วรารัตน์ 13 พ.ค. 2553, 22:42

ตอบความคิดเห็นที่ 2

ฟ้องได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 25 มิ.ย. 2553, 12:15

ความคิดเห็นที่ 1

ฟ้องได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 25 มิ.ย. 2553, 12:15

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก