ซื้อสินค้าจากต่างประเทศมาวางขายจะผิดกฎหมายหรือไม่|ซื้อสินค้าจากต่างประเทศมาวางขายจะผิดกฎหมายหรือไม่

ซื้อสินค้าจากต่างประเทศมาวางขายจะผิดกฎหมายหรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ซื้อสินค้าจากต่างประเทศมาวางขายจะผิดกฎหมายหรือไม่

ซื้อเครื่องสำอางค์จากเกาหลียี่ห้อ etude,skinfood,rojukiss ของจริง

บทความวันที่ 30 ธ.ค. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 13696 ครั้ง


ซื้อสินค้าจากต่างประเทศมาวางขายจะผิดกฎหมายหรือไม่

           ซื้อเครื่องสำอางค์จากเกาหลียี่ห้อ etude,skinfood,rojukiss ของจริง  มาเปิดร้านขายที่เมืองไทยผิดกฏหมายเรื่องละเมิดลิยสิทธิ์หรือละเมิดกฏหมายข้อไหนหรือไม่  เพราะมีคนบอกว่าถ้าจะวางขายในไทยต้องแปลเป็นภาษาไทย  และมีอย.รับรองด้วย  ไม่เช่นนั้นบริษัทที่ได้ลิขสิทธิ์จำหน่ายในไทยจะให้ตัวแทนมาจับได้

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
          กรณีของคุณนี้ย่อมเป็นสิทธิของการเป็นตัวแทนผู้จำหน่ายสินค้าในประเทศไทย ซึ่งได้รับอนุญาตจากบริษัทเครื่องสำอางดังกล่าวให้จำหน่ายในประเทศไทยหรือไม่ หากกว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะว่าสินค้าเครื่องสำอางที่คุณสั่งซื้อมาจำหน่ายนั้น ล้วนแต่เป็นของจริงจากบริษัทที่คุณสั่งซื้อมา โดยคุณไม่ได้มาทำซ้ำหรือดัดแปลงเครื่องสำอางนั้น อันเป็นการละเมิดสิทธิของบริษัทเครื่องสำอางเกาหลีแต่อย่างใด ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 15(1) ,มาตรา 27(1) ,มาตรา 31 เพราะฉะนั้น การที่คุณจะสั่งซื้อเครื่องสำอางดังกล่าวมาจำหน่ายในประเทศไทย จึงไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องสำอางของประเทศเกาหลีแต่อย่างใด แต่การที่ได้สั่งซื้อเครื่องสำอางนั้นมาจำหน่ายในประเทศไทย โดยไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนผู้จำหน่าย อาจจะทำให้เกิดความเสียหาย และเป็นเหตุโต้แย่งสิทธิแก่บริษัทอื่นที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องสำอางดังกล่าว ย่อมได้รับความเสียหายโดยเขาอาจส่งตัวแทนมาฟ้องคุณได้

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
มาตรา 15
  ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้
(1)  ทำซ้ำหรือดัดแปลง

มาตรา 27  การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(1)  ทำซ้ำหรือดัดแปลง

มาตรา 31  ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(1)  ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
(2)  เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(3)  แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
(4)  นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ผมเปิดร้านขายเสื้อสโมสรต่างประเทศ เช่นเสื้อทีมแมนยู เชลซี ลิเวอร์พู และอื่นๆ

ในสนามฟุตบอลโดยเช่าพื้นที่ในสนามฟุตบอลถ้าหากโดนจับสินค้าลิขสิทธิ์เสื้อดังกล่าว

ทางสนามจะมีความผิดด้วยมั้ย แล้วทำไมแถวสนามศุกภัชลาสัยขายกันมากมายไม่เห็นโดนจับ

ขอบคำชี้แนะด้วยครับ

โดยคุณ สมศักดิ์ ชนะวรรณโณ (สมาชิก) 16 ก.ค. 2555, 14:24

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก