การชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูให้บุตรตามคำพิพากษา|การชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูให้บุตรตามคำพิพากษา

การชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูให้บุตรตามคำพิพากษา

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูให้บุตรตามคำพิพากษา

มีเพื่อนถามมาว่าตกลงหย่าขาดกับสามีและมีบันทึกหลังทะเบียนหย่า

บทความวันที่ 9 ส.ค. 2558, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 11758 ครั้ง


การชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูให้บุตรตามคำพิพากษา

              มีเพื่อนถามมาว่าตกลงหย่าขาดกับสามีและมีบันทึกหลังทะเบียนหย่าว่าให้สามีชำระค่าเลี้ยงดูบุตรประจำเดือนแต่สามีไม่ชำระหรือกรณีทำสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาลเยาวชน และจำเลยซึ่งเป็นสามีผิดนัดชำระ ไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูประจำเดือนจะบังคับคดีได้ทั้งหมดรวมถึงหนี้ในอนาคตที่ยังไม่ถึงกำหนดได้หรือไม่ ขอตอบว่าบังคับคดีได้เฉพาะงวดที่ถึงกำหนดชำระแล้วเท่านั้นส่วนที่ยังไม่ถึงกำหนดไม่สามารถบังคับคดีได้อ้างอิงฎีกาที่ 159 / 2535 และฎีกาที่ 1566 / 2552 ท่านอาจารย์ไพโรจน์ วายุภาพ อดีตประธานศาลฎีกาได้หมายเหตุไว้แล้ว

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 159/2535
           คำพิพากษาของศาลชั้นต้นได้กำหนดให้จำเลยชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูเด็กชาย ส. ให้แก่โจทก์เดือนละ 1,500 บาท นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นพิพากษาเป็นต้นไป จนกว่าเด็กชาย ส. จะบรรลุนิติภาวะ จำเลยจึงไม่จำต้องชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูเด็กชายส.ให้แก่โจทก์ทั้งหมดในทันที แต่ต้องแบ่งชำระให้โจทก์เป็นงวดรายเดือนเฉพาะงวดที่ถึงกำหนดชำระ ดังนั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงมีสิทธิอายัดเงินบำเหน็จของจำเลยมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้เพียงงวดที่ถึงกำหนดชำระแล้วเท่านั้น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1566/2552

             คดีเดิมโจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยรับผิดในค่าอุปการะเลี้ยงดูทั้งหมดโดยอาศัยสัญญาตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า อ้างเหตุว่าจำเลยผิดนัดไม่ผ่อนชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูให้ครบถ้วน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรับผิดชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบางส่วนเฉพาะงวดหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ คดีถึงที่สุดแล้ว ต่อมาเมื่อหนี้ส่วนที่เหลือถึงกำหนดชำระจำเลยก็ผิดนัดไม่ชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูตามสัญญาดังกล่าวอีกจึงเกิดมูลหนี้ใหม่ แม้จะโดยสาเหตุจำเลยผิดนัดเหมือนกันกับในคดีเดิม แต่ก็เป็นเพราะจำเลยไม่ผ่อนชำระหนี้ค่าอุปการะเลี้ยงดูตามสัญญาในยอดหนี้ส่วนที่เหลือ จึงเป็นหนี้คนละจำนวนกัน เมื่อขณะโจทก์ฟ้องคดีเดิมจำเลยยังมิได้ผิดนัดในยอดหนี้คงค้างที่โจทก์นำมาฟ้องจำเลยในคดีนี้เพราะเป็นหนี้ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโจทก์ยังไม่ถูกโต้แย้งสิทธิตาม ป.วิ.พ. มาตรา 55 ทำให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกให้จำเลยรับผิดชำระหนี้ดังกล่าวและศาลชั้นต้นในคดีเดิมยังมิได้วินิจฉัยประเด็นหรือเนื้อหาแห่งคดีในส่วนยอดหนี้ดังกล่าว ประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้มิใช่ประเด็นข้อพิพาทที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับในคดีเดิม การที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำตามมาตรา 148
(ขอบคุณที่มาจาก http://deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp)

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6

อยากฟ้องร้องค่าเลี้ยงดูบุตรคะ อยู่กันกับสามีมา3ปีกว่าๆเกือบ4ปีแต่ได้เลิกกันไปแล้วตอนตั้งท้อง แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันฟ้องได้ไหมค่ะ สามีมีผญอื่น บอกจะส่งเงินมาให้แต่ก็ไม่ได้ส่งเลย พาระทางบ้านหนูเยอะสู้ไม่ไหว เลี้ยงลูกคนเดียวไม่ได้ทำงานอะไรไม่มีรายได้อะไรเลย ต้องรับผิดชอบค่านมค่าเลี้ยงดูคนเดียวไม่ไหวคะ
โดยคุณ Suwimon 28 ส.ค. 2560, 10:03

ความคิดเห็นที่ 5

หลังใบหย่าได้ตกลงทำสัญญาว่าพ่อเด็กจะส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ4000บาท(เด็กแฝด2)แต่พ่อเด็กก้อส่งแต่ไม่ครบตามจำนวนที่ตกลงกันอยากถามว่าเราจะฟ้องได้หรือเปล่าค่ะ และถ้าเราสร้างบ้านมาด้วยกันแต่วันที่หย่าตกลงปากเปล่าไม่ระบุในสัญญาว่าให้เมียกับลูกแล้วหลังจากหย่าเขาจะมาฟ้องเอาเรื่องบ้านจะได้หรือเปล่าค่ะตอนนี้บ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้ว ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ Unda Sujittra 11 พ.ค. 2560, 21:13

ตอบความคิดเห็นที่ 5

สามารถฟ้องให้บิดาเด็กจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรตามที่ระบุในบันทึกท้ายการหย่าได้ ส่วนเรื่องบ้านหากเป็นสินสมรส และไม่ได้ระบุไว้ว่าจะเป็นของฝ่ายใดตอนหย่า ก็อาจถูกฟ้องขอแบ่งบ้านหลังดังกล่าวได้ ท่านควรทำบันทึกข้อตกลงว่าสามีของท่านยินยอมให้บ้านตกเป็นของท่านแต่ผู้เดียว เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 1 มิ.ย. 2560, 13:05

ความคิดเห็นที่ 4

มีหลักฐานว่าจะส่งค่าเลี้ยงดูบุตรทุกเดือนพร้อมค่าเล่าเรียนบุตร แต่ทางพ่อเด็กไม่ยอมจ่ายค่าเล่าเรียน มาเดือนนี้ค่าเลี้ยงบุตรเป็นเดือนก็ไม่จ่าย เราควรทำยังไงดีค่ะ

โดยคุณ พราว 2 พ.ค. 2560, 08:51

ตอบความคิดเห็นที่ 4

กรณีตามปัญหา  หนังสือที่ระบุถึงข้อตกลงในเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตร หากพ่อเด็กไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว ท่านสามารถนำหลักฐานดังกล่าวฟ้องคดีต่อศาลได้ ตามปวิพ.มาตรา 55 มาตรา 172 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 1 มิ.ย. 2560, 16:40

ความคิดเห็นที่ 3

 ได้รับเงินกู้เร่งด่วนของคุณในวันนี้ที่อัตราดอกเบี้ย 2% สำหรับการรับประกันและความไว้วางใจของลูกค้าทั่วโลก เรามีทุกชนิดของเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 20,000 ถึง $ 10,000,000.00 คุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในวันนี้และยังชำระหนี้ของคุณทันที

อีเมล์: [email protected]

ชื่อ: -------
เพศ: -----------
ประเทศ: -------------
ที่อยู่ติดต่อ: ----------
จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น: -------------
รายได้ต่อเดือน: ------------
อาชีพ: ----------------
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน: ----------
โทรศัพท์บ้าน:--------------
โทรศัพท์: -----------------
ได้ที่คุณใช้ในการขอสินเชื่อมาก่อนหรือไม่

อีเมล์: liongateloanfirm452 @ gmail.com

กรุณาอย่ากรอกแบบฟอร์มสั้น ๆ นี้และได้รับกลับมาให้เราโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พระเจ้าอวยพรคุณเป็นคุณ


เรื่องที่ดีที่สุด
สิงโตประตูเงินกู้การลงทุน จำกัด

โดยคุณ Lawren 7 ธ.ค. 2559, 05:52

ความคิดเห็นที่ 2

 เราต้องทำยังไงบ้างค่ะ ในเมื่อตกลงกับพ่อของลูกดีๆแล้วว่าให้ส่งเงินให้ลูกแต่เขาไม่ส่ง จะเรียกร้องค่าเลี้ยงดูทำยังไงอ่ะค่ะ

โดยคุณ ศันสนีย์ จรูญมีกนก 20 ก.ย. 2559, 12:56

ความคิดเห็นที่ 1

 พอดีอยากปรึกษาเรื่องแจ้งความเรื่องรถ พอดีสามีที่จดทะเบียนด้วยกันเอารถไปแล้วไม่เอาคืน โทรก้อยืมก่อนรถต้องใช้ทำงานแต่ดูรถที่ทำงานแฟนกับไม่เห็นรถ โทรก็รับแต่ไม่ยอมคุยให้คนอื่นคุยแทนนี่เดือนทำไงดี

แต่เค้าเป็นค้ำและออกค่ารถให้2เดือนค่ะ แต่พอขอเปลี่ยนชื่อเค้ามาเป้นเจ้าของรถเค้าไม่มาขอเปลี่ยนค้ำก็ไม่ยอม

โดยคุณ นาง ปัจลี โพธิ์ทอง 10 ส.ค. 2558, 14:07

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก