ส่วนควบของที่ดิน|ส่วนควบของที่ดิน

ส่วนควบของที่ดิน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ส่วนควบของที่ดิน

บ้านน็อกดาวเป็นส่วนควบของที่ดินหรือเปล่าค่ะ

บทความวันที่ 24 ธ.ค. 2557, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 15006 ครั้ง


ส่วนควบของที่ดิน

     บ้านน็อกดาวเป็นส่วนควบของที่ดินหรือเปล่าค่ะ  แล้วปลูกแบบไหนถึงจะเรียกว่าส่วนของที่ดิน


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
           กรณีตามปัญหา บ้านน็อคดาวจะมีลักษณะเป็นส่วนควบที่ดินหรือไม่ย่อมต้องพิจารณาจากลักษณะบ้านที่ปลูกติดกับที่ดินเพียงการชั่วคราวหรือถาวี เพราะหากบ้านนั้นผูกปลูกสร้างเจตนานำมาติดกับที่ดินเป็นการถาวร กรณีบ้านเป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่ของที่ดินไม่อาจแยกออกจากกันได้ ก็ถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินตาม ป.พ.พ.มาตรา 144 วรรคแรก แต่ถ้านำมาติดกับที่ดินเพียงชั่วคราว ก็ไม่ถือเป็นส่วนควบตามมาตรา 146 ตอนแรก และนอกจากนี้ถ้าเป็นบ้านน็อคดาวปลูกสร้างโดยผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธิปลูกสร้างไว้ในที่ดินนั้น จึงเข้าข้อยกเว้นไม่เป็นส่วนควบกับที่ดินตามมาตรา 146 ตอนท้าย

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 144 
ส่วนควบของทรัพย์ หมายความว่า ส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือโดยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นเป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น และไม่อาจแยกจากกันได้นอกจากจะทำลาย ทำให้บุบสลาย หรือทำให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป
            เจ้าของทรัพย์ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์นั้น

มาตรา 146  ทรัพย์ซึ่งติดกับที่ดินหรือติดกับโรงเรือนเพียงชั่วคราวไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินหรือโรงเรือนนั้น ความข้อนี้ให้ใช้บังคับแก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้นปลูกสร้างไว้ในที่ดินนั้นด้วย

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ขอถามหน่อยนะคะ แล้วถ้าเกิดธนาคารมาประกาศขายบ้านและที่ดิน แต่เราอาศัยและตั้งบ้านอยู่บนที่ดินผืนที่ธนาคารประกาศนั้น เราสามารถขอแบ่งซื้อที่ดินเอาแค่ส่วนที่เราตั้งบ้านอยู่ได้มั้ยคะ 

โดยคุณ ลม' เย็นดี 23 ธ.ค. 2560, 18:55

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก