ศาลฎีกาพิพากษาตัดสินไม่เป็นธรรม ร้องเรียนที่ไหน|ศาลฎีกาพิพากษาตัดสินไม่เป็นธรรม ร้องเรียนที่ไหน

ศาลฎีกาพิพากษาตัดสินไม่เป็นธรรม ร้องเรียนที่ไหน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ศาลฎีกาพิพากษาตัดสินไม่เป็นธรรม ร้องเรียนที่ไหน

คดีละเมิด ศาลเขียนว่านำเอกสารมาเพิ่มเติมในชั้นศาลอุทธรณ์

บทความวันที่ 16 พ.ค. 2557, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 4180 ครั้ง


ศาลฎีกาพิพากษาตัดสินไม่เป็นธรรม ร้องเรียนที่ไหน

                 คดีละเมิด ศาลเขียนว่านำเอกสารมาเพิ่มเติมในชั้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาไม่ถูกต้อง เพราะควรให้ศาลชั้นต้นตั้งแต่แรก ศาลเขียนว่า อาจผิดกฎกระทรวงว่าด้วยอาคาร
             ถามว่า ศาลยังใช้คำว่า อาจเท่ากับไม่รู้จริงใช่ไหมและอาคารก็สร้างมา 18 ปีแล้ว หมดอายุความไปแล้ว คดีละเมิดศาลกลับเอาเรื่องอาคารมาพูดทั้งๆ ที่เป็นการฟ้องแย้งไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม และเอกสารยื่นได้แค่ศาลชั้นต้นเท่านั้นเหรอ
  

คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
           การที่คู่ความในคดีจะนำสืบข้อเท็จจริงด้วยนำเอกสารมาเป็นพยานหลักฐานใดๆ มาสืบได้ย่อมอยู่ภายใต้บังคับแห่ง ป.วิ.พ. หรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานและการยื่นพยานหลักฐาน ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 85 หากคู่ความฝ่ายที่ประสงค์จะอ้างเอกสารมาเป็นพยานหลักฐานไม่ได้แสดงความจำนงที่จะอ้างอิงพยานหลักฐานด้วยยื่นบัญชีระบุพยานดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 88 และ 90 แห่ง ป.วิ.พ.ดังนั้น ถ้าคู่ความนำเอกสารมายื่นเพิ่มเติมในชั้นอุทธรณ์และฎีกาอันเป็นการยื่นฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ.ดังกล่าว ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาชอบที่จะปฏิเสธไม่รับพยานเอกสารนั้นได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 86 วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 246, 247

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก