บทสัมภาษณ์ คุณกร จาติกวณิช และ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์/วิเคราะห์การแก้ไขหนี้นอกระบบทาง 96.5 MHz. ทางรายการ ECON BIZZ|บทสัมภาษณ์ คุณกร จาติกวณิช และ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์/วิเคราะห์การแก้ไขหนี้นอกระบบทาง 96.5 MHz. ทางรายการ ECON BIZZ

บทสัมภาษณ์ คุณกร จาติกวณิช และ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์/วิเคราะห์การแก้ไขหนี้นอกระบบทาง 96.5 MHz. ทางรายการ ECON BIZZ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

บทสัมภาษณ์ คุณกร จาติกวณิช และ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์/วิเคราะห์การแก้ไขหนี้นอกระบบทาง 96.5 MHz. ทางรายการ ECON BIZZ

บทสัมภาษณ์ คุณกร จาติกวณิช และ .เดชา กิตติวิทยานันท์

บทความวันที่ 20 พ.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 3185 ครั้ง


บทสัมภาษณ์ คุณกร  จาติกวณิช และ อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์/วิเคราะห์การแก้ไขหนี้นอกระบบทาง 96.5  MHz. ทางรายการ ECON  BIZZ

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก