WebBoard :เตือนภัย|อยากสวยก็เลยซวยกับนิติพลคลินิค

อยากสวยก็เลยซวยกับนิติพลคลินิค

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

อยากสวยก็เลยซวยกับนิติพลคลินิค

  • 35770
  • 21
  • post on 4 ธ.ค. 2555, 22:27

 ศาลแขวงจังหวัดนนทบุรี

 คดีแพ่ง

จำนวนทุนทรัพย์  299,700.00 บาท  (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 

          ข้อ ๑โจทก์เป็นผู้มาขอใช้บริการเสริมความงามใบหน้าด้านการปรับโครงหน้าเรียว และลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้า ด้วยการฉีดสาร Botox และ Filler

          ข้อ ๒เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม 2555  เวลาประมาณ 14.30 นาฬิกา โจทก์เข้ารับคำแนะนำจากและรับการรักษากับ พญ.สิริลาวัลย์  สำนักนิตย์ ซึ่งเป็นแพทย์เวร ตัวแทนการรักษาพญาบาลของจำเลย และได้ตกลงรับการแก้ไขโครงหน้าเพื่อปรับให้โครงหน้าเรียวเล็กลง รวมถึงกระชับรอยย่นบนหน้าผากและร่องแก้ม ซึ่งขั้นตอนการรับการรักษา พญ.สิราวัลย์ ให้ผู้ช่วยพยาบาลทำการทายาชาปิดลงที่ผิวหน้าโจทก์รวมเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที แล้วเช็ดยาชาออกใบหน้าโจทก์หลังการเช็ดยาชาแล้ว ผิวหน้ามีลักษณะแดงช้ำตามรอยที่ได้รับยาชา แล้ว พญ.สิราวัลย์จึงทำการฉีดสาร Botox และ Filler บนใบหน้าให้และนัดพบหลังจากวันเข้ารับการรักษา 2 สัปดาห์

                ระหว่างช่วงวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2555 ผิวหน้าที่มีลักษณะแดงช้ำเริ่มจางลง และมีอาการผิวตึง และระหว่างวันที่ 24-31 กรกฎาคม 2555 ผิวหน้าบริเวณดังกล่าวมีลักษณะไหม้ ดำคล้ำ (ซึ่งรวมเวลาได้ 2 สัปดาห์) โจทก์ เข้าพบ พญ.สิริลาวัลย์ อีกครั้งพร้อมทั้งได้รับคำมั่นสัญญาว่าผิวหน้าจะหายเป็นปกติภายใน 1 เดือน และจะทำการรักษาฟรีด้วยการรับเป็นคนไข้พิเศษ ด้วยขั้นตอนที่ดีที่สุดที่จำเลยมี

  และขั้นตอนการรักษาคือ โจทก์ต้องไปรับการรักษาที่นิติพลคลินิก (สาขางามวงศ์วาน) ทุกวัน เพื่อรับการฉีดสาร VIT-C และ WT ชนิดละ 1 เข็ม ทุกวัน   รับการรักษาผิวหน้าด้วยขั้นตอนปั่นยาบนลงผิวหน้า ทุกวัน (ครั้งละประมาณ 1ชั่วโมง 30 นาที) และทำเลเซอร์เพื่อรักษารอยดำ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง , ครั้งละประมาณ 30-40 นาที) พร้อมทั้งรับยาทารักษา

                และประมาณวันที่ 5 กันยายน 2555 ผู้จัดการทางคลินิกฯ แจ้งว่า พญ.สิริลาวัลย์ ได้ลาออกไปแล้วอย่างกะทันหัน และยังไม่มีแพทย์ผู้ชำนาญการรักษาด้วยเลเซอร์ โจทก์จึงขอหยุดรับการรักษา ด้วยข้อกล่าวหาดังนี้

1.             หลอกลวงให้เชื่อว่าจะสามารถทำการรักษาให้ผิวหน้าหายได้ภายใน 1 เดือน (2-31 สิงหาคม 2555)

2.             หมดความเชื่อถือด้านความชำนาญในการรักษา จนทำให้ผิวหน้าโจทก์มีตำหนิ เป็นรอยไหม้ทั่วบริเวณผิวหน้าซึ่งสาเหตุมาจากตัวยาชาของจำเลย

3.             เชื่อว่าตัวยาของทางคลินิกฯ ไม่มีคุณภาพในการใช้รักษา

4.             เชื่อว่าอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ที่จำเลยใช้รักษา เช่นเครื่องเลเซอร์ ขาดประสิทธิภาพ

5.             เชื่อผู้แทนการรักษาพยาบาลของจำเลย ยังไม่ชำนาญในการรักษาผู้มาขอใช้บริการ

 

 

          ข้อ ๓ในวันเข้ารับการรักษาครั้งแรกของโจทก์เพื่อทำการปรับโครงหน้าและลดรอยย่นผิวหน้านั้น พญ.สิริลาวัลย์  ให้เพียงข้อมูลค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนเงิน 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แต่โจทก์ต้องชำระเพิ่มอีก 5,000 บาท เป็นค่าครีมบำรุง ซึ่งไม่ได้ทำการอธิบายไว้แต่แรก รวมเป็นเงินที่ต้องชำระในวันนั้น 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

          ๓.๑  ผลจากที่จำเลยได้กระทำก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญต่อโจทก์  ทำผิวหน้าโจทก์ได้รับความเสียหาย เป็นลักษณะอาการผิวหน้าไหม้คล้ายแผ่นฝ้าหนา  ลักษณะผิวหน้าหยาบรายละเอียดปรากฏตามภาพ เอกสารแนบท้าย ซึ่งทำให้โจทก์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป/กลับวันละ 600 บาท เป็นเวลา 40 วัน รวมเป็นเงินจำนวน 24,000.00 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
         ๓.๒  หลังจากผลการรักษาการปรับโครงหน้าและลดรอยย่นผิวหน้า ของโจทก์ได้รับความเสียหายบนใบหน้าทำให้เกิดความอับอาย จนไม่สามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างปกติ  ซึ่งโจทก์ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการส่วนตัว ประเภทนายจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งต้องติดต่องานโดยตรงกับลูกค้าซึ่งต้องใช้ภาพพจน์บุคลิก ลักษณะดูดี น่าเชื่อถือ รวมถึงโจทก์เป็นผู้มีการศึกษาในระดับชั้นปริญญาโท จึงมีกลุ่มสังคมซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการ  เมื่อโจทก์ไม่สามารถออกพบลูกค้า และพบปะสังคมได้ดังกล่าว โจทก์ จึงขอเรียกค่าขาดประโยชน์ในส่วนนี้วันละ 1,820.00 บาท  นับแต่วันแรกที่นิติพลคลินิก (สาขางามวงศ์วาน) ทำการรักษา (วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 )  เป็นต้นไปจนถึงวันฟ้อง  เป็นเวลา 135 วัน  รวมเป็นเงินจำนวน 245,700 บาท  (สองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

            ๓.๓  ผลจากการที่ผิวหน้าได้รับความเสียหายนี้โจทก์ไม่สามารถเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลอื่นได้จึงขอให้ทางนิติพลคลินิกออกใบรับรองแพทย์ให้ เพื่อที่โจทก์จะได้มีโอกาสเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นต่อไป รวมถึงขอเรียกร้องให้ทางจำเลยรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายการรักษาผิวหน้าของโจทก์ในอนาคตจนกว่าผิวหน้าของโจทก์จะหายเป็นปกติ

 

           รวมเป็นต้นเงินที่จำเลยต้องชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์จำนวน 299,700.00 บาท  (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)


           โจทก์ไม่มีทางอื่นใดที่จะบังคับเอากับจำเลยได้  จึงต้องนำคดีมาฟ้องเพื่อขอบารมีศาลเป็นที่พึ่ง

 

                                                                                  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คำขอท้ายฟ้องคดีผู้บริโภค


          ขอศาลได้โปรดออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้
          ให้จำเลยชำระเงิน แก่โจทก์จำนวน 299,700.00 บาท  (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  นับถัดจากวันฟ้อง

          ให้จำเลยออกเอกสารใบรับรองแพทย์ให้แก่โจทก์  เพื่อให้โจทก์ได้นำไปใช้รับการรักษาผิวหน้าต่อไปกับสถานพยาบาลแห่งอื่นต่อไป

          ให้จำเลยออกค่ารักษาผิวหน้าแก่โจทก์ โดยโจทก์จะเลือกหาสถานพยาบาลเองจนผิวหน้าของโจทย์จะหมดซึ่งปัญหารอยตำหนิ

 

 

                ข้าพเจ้ายื่นมาพร้อมสำเนาโดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย _____35_____ฉบับ

 

 

 _________________________________________

 

เหตุเกิดขึ้นเพราะความอยากสวยของข้าพเจ้าเอง และหลังจากนี้ข้าพเจ้าไม่อาจจะรู้ได้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป (ข้อความข้างต้นข้าพเจ้าส่งข้อมูลให้ทางศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีทำการเรียบเรียงให้อีกครั้งเพื่อยื่นฟ้อง)

 

คำบอกเล่าจากเจ้าหน้าที่ซึ่งยากกับการยอมรับการสันนิฐานการพิจารณาเรื่องข้าพเจ้าไม่อาจจะฟ้องเรียกค่าสินไหมตามจำนวนดังกล่าวได้ เนื่องจากข้าพเจ้าไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นดารา นักร้อง พริตตี้ ซึ่งข้าพเจ้าไม่อาจมั่นใจว่าความเีสียหายที่ผิดหน้าของหญิงสาวมีมาตรฐานการเรียกร้องต่างกัน ข้าพเจ้ามีการศึกษาที่ดีเพียงพอ มีกลุ่มสังคมที่ไม่ถือว่ายำแย่ มูลค่าการเรียกร้องเพียงแค่ความเสียหาย อับอาย ไม่อาจจะเรียกร้องได้เพราะบรรทัดฐานการเรียกร้องนั้นอยู่ที่การทำงานเท่านั้นจริงๆ หรือ ไม่ได้เป็นดารา นักร้อง พริตตี้ แต่เกิดเป็นผู้หญิงธรรมดา ประกอบกิจการส่วนตัว กลับเป็นเสมือนผู้หญิงที่ไร้คุณค่าจริงๆ หรือ

 

ขอบขอบพระคุณที่ท่านได้เข้ามาอ่านกระทู้นี้

kitirat

 

 

โดยคุณ กิติรัตน์ (สมาชิก) (110.49.xxx.xxx) 4 ธ.ค. 2555, 22:27

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 21

กิน aloha สีเเดงหายเลยครับทุกโรค

โดยคุณ โป้ง 29 ส.ค. 2559, 15:16

ความคิดเห็นที่ 20

มีปู่บุญหนาหน้ารถครับขโมยผมไปครับ 6381กทม บ้านผมครับ

โดยคุณ โป้ง 29 ส.ค. 2559, 15:14

ความคิดเห็นที่ 19

เเม่ผมกู้ให้ครับเเบลกเมยเเม่ผมไปรถครับ ผมมี4 ประตูครับ

โดยคุณ โป้ง 29 ส.ค. 2559, 15:02

ความคิดเห็นที่ 18

มีปู่บุญหนาองคละ1ล้านในรถขโมยผมไปครับ

โดยคุณ โป้ง 29 ส.ค. 2559, 14:53

ความคิดเห็นที่ 17

มีปู่บุญหนาหน้ารถ ครับ ขโมยทางผมไปเเบลหเมยครับ cibc รู้หมด

โดยคุณ โป้ง 29 ส.ค. 2559, 14:49

ความคิดเห็นที่ 16

ฝากบอกพี่เก๋ โรงโม่โชคชัยด้วยเเบลกเมยทางผม

โดยคุณ โป้ง 29 ส.ค. 2559, 14:45

ความคิดเห็นที่ 15

มีปู่บุญหนาหน้ารถ ครับ ขโมยทางผมไปเเบลหเมยครับ cibc รู้หมด

โดยคุณ โป้ง 29 ส.ค. 2559, 14:43

ความคิดเห็นที่ 14

ขโมยรถ toyota vios 1กศ 6381 กทม จดทะเบียนที่นี่ครับ cibc เป็นพยาน

โดยคุณ โป้ง 29 ส.ค. 2559, 14:40

ความคิดเห็นที่ 13

เครือข่าย citi รู้หมดครับ ฉ้อโกง เเบลกเมยครับ

โดยคุณ โป้ง 29 ส.ค. 2559, 14:35

ความคิดเห็นที่ 12

เเบงกรุงไทยไม่ใช่ครับให้โอนกสิกรไทยเงินเเม่ผมเงินผม

โดยคุณ โป้ง 29 ส.ค. 2559, 14:30

ความคิดเห็นที่ 11

เขาบอกเป็นน้าสาวคุณเก๋ครับ อยู่บ้านกำนันไกรสร ขโมยรถผม สร้อยผม เงินผมเอาจากบ้านผมไปหมด

โดยคุณ โป้ง 29 ส.ค. 2559, 14:26

ความคิดเห็นที่ 10

เขาบอกเป็นน้าสาวคุณเก๋ครับ อยู่บ้านกำนันไกรสร ขโมยรถผม สร้อยผม เงินผม

โดยคุณ โป้ง 29 ส.ค. 2559, 14:05

ความคิดเห็นที่ 9

เเบลกเมย เงินผม รถผม สร้อยทอง

 ครับท่านติ๊กครับ

โดยคุณ โป้ง 29 ส.ค. 2559, 13:58

ความคิดเห็นที่ 8

นางยุพินกับนายชูสิทธิ เเหละเเบลกเมยผมครับ อาติ๊กครับ

โดยคุณ โป้ง 29 ส.ค. 2559, 13:39

ความคิดเห็นที่ 7

เเบลกเมยผมไปครับ ท่านติ๊กครับ ช่วยเคลียคืนผมที

โดยคุณ โป้ง 29 ส.ค. 2559, 13:34

แสดงความเห็น