WebBoard :บังคับคดี|ที่ดินรุกร้ำ

ที่ดินรุกร้ำ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ที่ดินรุกร้ำ

  • 148
  • 1
  • post on 9 ก.ค. 2566, 13:52

ดิฉันซื้อที่ดินจากการประมูลของดรมบังคับคดี และภายหลังมีผู้แจ้งว่าสิ่งปลูกสร้างที่ดิฉันซื้อ สร้างรุกร้ำบนที่ดินของเขา  จะบังคับให้ดิฉันรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง  อยากทราบว่ามีวิธีไหนที่ดิฉันจะรักษาตัวตึกไว้ไม่ให้ถูกทุบได้หรือไม่

โดยคุณ ปรียานันท์ (xxx) 9 ก.ค. 2566, 13:52

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ปัญหาที่ดิน


  เมื่อซื้อที่ดินมาจากการขายทอดตลาด  ควรตรวจสอบแนวเขตที่ดิน  โดยการให้ เจ้าพนักงานที่ดิน  ออกมารังวัดตรวจสอบแนวเขต (ก็คงรายจ่ายบ้างพอสมควร)   แม้อาจจะ...มีการรุกล้ำที่ดิน ของเจ้าของที่ดินข้างเคียงจริง ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดมาก่อนที่คุณจะมาซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาด  เพราะในการประกาศขายของ กรมบังคับคดี คงประกาศขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  เมื่อคุณซื้อที่ดินมา  ก็ย่อมได้สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินด้วย  เจ้าของที่ดินข้างเคียงจะบอกให้คุณรื้อสิ่งปลูกสร้าง   คงไม่สามารถทำได้โดยพลการ  ด้วยเหตุผลต่างๆนานา  เช่น เขาอาจจะสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ถูกรุกล้ำไปแล้ว  โดยการครบครองปรปักษ์  ทำไม...เจ้าของเดิมยังอยู่เขาไม่โต้แย้ง  เมื่อเปลี่ยนเจ้าของเป็นตัวคุณ จะบอกให้รื้อสิ่งปลูกสร้าง  คุณต้องตั้งสติให้มั่น ไม่จำเป็นต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างตามที่เขาเรียกร้อง  ต้องฟังเหตุผลว่า จะให้รื้อด้วยเหตุผลใด   ต้องผ่านการเจรจากันให้ลงตัวก่อน  ถ้าใช้การเจรจาไม่ได้ผล  เขาก็ต้องใช้สิทธิฟ้องร้องทางศาล  คุณอยู่ในฐานะได้เปรียบ   เพราะซื้อมาโดยถูกต้องจากการขายทอดตลาด  ถ้าเจ้าของที่ดินข้างเคียงอ้างว่า ถูกรุกล้ำ เขาต้องพิสูจน์  ไม่ใช่อยู่ๆจะให้คุณรื้อสิ่งปลูกสร้าง มันคงไม่ง่ายดายดังที่เขาคิดแน่นอน  คุณก็อยู่นิ่งๆไปก่อน  คอยฟังท่าทีของเขาว่าจะเขาจะทำอย่างไรบ้าง   ก็ค่อยๆแก้ไขไปตามสถานการณ์  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 10 ก.ค. 2566, 08:57

แสดงความเห็น