WebBoard :บังคับคดี|ไม่มีเงินจ่ายค่าส่วนต่างรถยนต์

ไม่มีเงินจ่ายค่าส่วนต่างรถยนต์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ไม่มีเงินจ่ายค่าส่วนต่างรถยนต์

  • 1314
  • 2
  • post on 12 พ.ย. 2565, 09:08

ไม่มีเงินจ่ายค่าส่วนต่างรถยนต์ตามที่ศาลพิพากษาประนีประนอมแล้วถ้าถึงขั้นยึดทรัพย์สิน ไฟแนนซ์สามารถยึดรถยนต์อีกคันได้มั้ย (ส่งงวดยังไม่หมดไฟแนนซ์คนละธนาคาร)

โดยคุณ Chaniporn (xxx) 12 พ.ย. 2565, 09:08

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

รถชน ไฟแนนซ์ขายซากแล้ว ไฟแนนซ์ทวงค่าส่วนต่าง เรายังต้องจ่ายมั้ยครับ

โดยคุณ กนิษฐ์ 19 ก.ค. 2566, 11:07

ความคิดเห็นที่ 1

การบังคับคดี

   เมื่อเป็นคำพิพากษาตามยอม  ให้จ่ายเงินค่าส่วนต่าง  ถ้าไม่จ่ายฯ  โจทก์ก็จะมีการติดตามยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาด เพื่อใช้หนี้ ตามคำพิพาษาตามยอมนั้นได้....ทางแก้ไข ก็สามารถใช้การเจรจาขอผ่อนส่งเป็นงวดๆ   เพื่อไม่ให้มีการยึดทรัพย์ไปขายทอดตลามด... ส่วนรถยนต์อีกคน   เจ้าหนี้ไม่น่าจะยึดไปขายฯได้   เพราะหลักการบังคับคดี คือ ต้องยึดทรัพย์ของลูกหนี้หรือจำเลยเท่านั้น   ถ้ารถติดไฟแนนซ์  เพราะการเช่าซื้อ   ถือว่ารถยังไม่เป็นของลูกหนี้   รถยังเป็นของไฟแนนซ์   จึงยึดไม่ได้...แต่...ถ้ารถเป็นของลูกหนี้   แต่นำเข้าไฟแนซ์  เพื่อประกันการกู้ยืมเงิน  ถ้าเป็นกรณีนี้  เจ้าหนี้สามารถยึดไปขายทอดตลาดได้  แต่เมื่อขายได้ ต้องใช้หนี้ ไฟแนนซ์ก่อน   ถ้ายังคงเหลือจึงจะนำมาหักใช้หนี้ ตามคำพิพากษา...
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 12 พ.ย. 2565, 09:57

แสดงความเห็น