WebBoard :บังคับคดี|เมื่อมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

เมื่อมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

เมื่อมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

  • 80
  • 1
  • post on 22 ส.ค. 2565, 12:47

กราบสวัสดีค่ะ เมื่อมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย ที่ว่าต้องรายงานตัว24ชั่วโมง หรือรายงานตัวใน7วัน จะทราบได้จากช่องทางไหน ได้รับแจ้งอย่างไรค่ะ ว่าศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ขอบพระคุณมากค่ะ

ด้วยความเคารพ

โดยคุณ siripatsorn (xxx) 22 ส.ค. 2565, 12:47

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

บุคคลล้มละลาย

    ติดต่อสอบถามได้ที่ศาลที่ถูกฟ้องคดีล้มละลาย  ใช้การติดต่อทางโทรศัพท์ก็ได้....การล้มละลายจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา และหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ  แต่ช่องทางนี้อาจค้นหาไม่พบ   สอบถามโดยตรงที่ศาลน่าจะสะดวกกว่า...
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 23 ส.ค. 2565, 11:17

แสดงความเห็น