WebBoard :บังคับคดี|ขออนุญาติรบกวนสอบถามการยึดทรัพย์ผู้ค้ำคะ

ขออนุญาติรบกวนสอบถามการยึดทรัพย์ผู้ค้ำคะ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ขออนุญาติรบกวนสอบถามการยึดทรัพย์ผู้ค้ำคะ

  • 410
  • 2
  • post on 26 พ.ค. 2565, 13:34

เป็นหนี้. กยศ ตั้งแต่ปี2540จากวันที่เรียนจบคะ คะ.เคยมีจดหมายกรมบังคับคดีมาหลายครั้งเมื่อหลายปีที่แล้ว แต่ปีนี้ยังไม่มา  มิถุนายนนี้จะครบ15ปีแล้ว. แม่เป็นคนค้ำ มีทรัพย์สินเป็นบ้าน แต่มีชื่อพ่อร่วมเป็นเจ้าของด้วย(พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส). ปัจจุบันบ้านเอาเข้ากู้ไฟแนนซ์ไว้ได้2ปีแล้วคะ. จะถูก. กยศ. ยึดมั้ยคะ

โดยคุณ หฤทัย (58.11.xxx.xxx) 26 พ.ค. 2565, 13:34

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

การติดต่อ กยศ.


ที่อยู่ : เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ : 0-2016-2600
Call Center : 0 2016 4888
โทรสาร : 0-2016-2666
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 26 พ.ค. 2565, 13:50

ความคิดเห็นที่ 1

การค้ำประกัน
 มีการแก้ไขกฎหมายเรื่องการค้ำประกันใหม่ ในปี 2557 ตาม ปพพ. ม.681/1 ถ้าสาระสำคัญในสัญญาให้ผู้ค้ำประกันรับผิดเป็นลูกหนี้ร่วม  ข้อตกลงเป็นโมฆะ....เมื่อมีกฎหมายที่ออกมาภายหลัง ที่เป็นคุณ  จึงใช้บังคับได้  คงต้องติดตามสอบถามเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า แม่ยังต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันหรือไม่  ถ้าใหเแม่เป็นลูกหนี้ร่วม  ย่อมเป็นโมฆะ  ถ้าเจรจากันไมยุติ  คงต้องร้องศาล  เพื่อให้วินิจฉัยว่าแม่ต้องรับผิดหรือไม่...
  การบังคับคดี  ในเมื่อแม่เป็นเจ้าของร่วมกับพ่อ  เจ้าหนี้ก็ยึดได้   แต่ต้องแบ่งให้พ่อกึ่งหนึ่งก่อน  และต้องใช้หนี้ไฟแนนซ์ก่อน จึงจะนำมาใช้หนี้ กยศ. ได้..ได้รับข่าวล่าสุด  กยศ.อาจไม่มีการบังคับคดีก็ได้   ลองโทร.ไปสอบถาม กยศ.ดู ครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 26 พ.ค. 2565, 13:49

แสดงความเห็น