WebBoard :บังคับคดี|บ้านขายทอดตลาด

บ้านขายทอดตลาด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

บ้านขายทอดตลาด

  • 615
  • 2
  • post on 13 เม.ย. 2565, 10:30

บ้านติดธนาคาร ธกส. อยู่ 6-7 แสนบาท รวมดอกเบี้ย 7-8 แสน

ตอนนี้ มีค้างหนี้ บัตร อิออนด้วย

ทางด้าน อิออน ทำการขายทอดตลาด

แล้วเค้าจะแบ่ง ให้ ธกส. 

มีหนังสือบังคับคดีมาบ้าน

จะมีการขายทอดตลาด 6 ครั้ง

แต่ล่ะครั้ง เราจะโดนหัก ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่ะ

เราจะเหลือ เงินไหม

โดยคุณ Pepojelly (134.236.xxx.xxx) 13 เม.ย. 2565, 10:30

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


  

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 13 เม.ย. 2565, 11:27

ตอบความคิดเห็นที่ 2


  

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 13 เม.ย. 2565, 11:28

ความคิดเห็นที่ 1


  เมื่อขายทรัพย์ได้ ต้องใช้หนี้ ธนาคารฯก่อน เพราะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ (เจ้าหนี้จำนองมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อน) เงินที่เหลือจึงนำมาจ่ายหนี้บัตร เครดิต(ไม่ใช่แบ่งใช้หนี้ธนาคาร ทีหลัง)....อาจจะเหลือหรือไม่เหลือเงิน  เป็นข้อเท็จจริง คงตอบไม่ได้...ก็ประมาณการคร่าวๆ ก็คง  บัตรเครดิตหักหนี้ไปเท่าไร   และขายบ้านได้เท่าไร  ก็หักกลบลบหนี้ดูก็คงพอทราบ ว่า พอเงินเหลือหรือไม่....ถ้าหักแล้วไม่พอใช้หนี้   เจ้าหนี้ก็สามารถยึดทรัพย์อื่นๆไปขายทอดตลาดอีกได้  จนหมดหนี้   ถ้าไม่มีทรัพย์ก็รอบังคับคดีได้ภายใน 10 ปี....

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 13 เม.ย. 2565, 11:26

ตอบความคิดเห็นที่ 1


  เมื่อขายทรัพย์ได้ ต้องใช้หนี้ ธนาคารฯก่อน เพราะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ (เจ้าหนี้จำนองมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อน) เงินที่เหลือจึงนำมาจ่ายหนี้บัตร เครดิต(ไม่ใช่แบ่งใช้หนี้ธนาคาร ทีหลัง)....อาจจะเหลือหรือไม่เหลือเงิน  เป็นข้อเท็จจริง คงตอบไม่ได้...ก็ประมาณการคร่าวๆ ก็คงมีทรัพย์ก็รอบังคับคดีได้ภายใน 10 ปี....

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 13 เม.ย. 2565, 11:26

แสดงความเห็น