WebBoard :บังคับคดี|บุคคลล้มละลายสามารถยื่นขอตรอหรือทำพาสสปอตได้หรือไม่

บุคคลล้มละลายสามารถยื่นขอตรอหรือทำพาสสปอตได้หรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

บุคคลล้มละลายสามารถยื่นขอตรอหรือทำพาสสปอตได้หรือไม่

  • 242
  • 2
  • post on 13 พ.ย. 2564, 18:36

คือขณะนี้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ  แตถูกเจ้าพนักงานพิทุกษ์ทรัพย์อยู่ในขั้นตอนพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  รอให้ปากคำและจะยื่นต่อศาลให้ล้มละลาย

1. ขณะนี้ยื่นขอต่อหรือทำพาสปอตได้หรือไม่  ขอแค่ขั้นตอนนี้ก่อน

2. ส่วนการจะเดินทางกลับเข้าใจขั้นตอน  จะขอจ่ายทนายท-เรื่องให้สมเหตุผลหรือแนะนำการแจงบัญชีได้หรือไม่ เทาไรครับ

 เพราะต้องกลับไปทำงาน

โดยคุณ อัตตา (xxx) 13 พ.ย. 2564, 18:36

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้คำแนะนำ

1. เพียงอยากทราบในส่วนของกรมการกงสุนก่อนเท่านั้นว่า  จะยื่นขอทำพาสสปอตเล่มใหม่ได้หรือไม่  หรือเราจะมีข้อมูลในเลขบัตรประชาชนว่า ห้าม  

ส่วนการออกตอกประเทศ เป็นอีดขั้นตอน

คุณมโนํรรมเป็นทนายหรือไม่ครับ  และทางด้านล้มละลายโดยตรงที่มีความชำนาญหรือไม่  เพราะต้องการจ้างเพื่อขอความช่วยเหลือและการแนะนำ เนืองจากลูกสาวเรียนจบ และได้ทำงานอยู่ต่างประเทศ  ตอนนี้กลับมาเพราะโควิทผ่อนคลาย แต่มีความจำเป็นต้องกลับไปเริ่มงานใหม่  จะมีปัญหาตรงแจงรายได้ขณะทำงาน  และจะขอกลับไปทำงานก่อนมรแถลงต่อศาล  จะช่วยเหลือยังไงได้บ้าง

ขอบพระคุณครับ

0937407079

[email protected]

โดยคุณ อัตตา สกุลอนัตตา 14 พ.ย. 2564, 17:14

ตอบความคิดเห็นที่ 2

ทนายความที่เก่งๆ มีมากมาย  เลือกหาคนใกล้ตัวดีที่สุด ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 15 พ.ย. 2564, 11:25

ความคิดเห็นที่ 1

บุคคลล้มละลาย


1. ขณะนี้ยื่นขอต่อหรือทำพาสปอตได้หรือไม่  ขอแค่ขั้นตอนนี้ก่อน

ตอบ...การทำพาสปอร์ต ไม่มีข้อห้าม  แต่การจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไม่ได้ เว้นแต่ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะอนุญาตเป็นหนังสือ (พรบ.ล้มละลายฯ ม.67) ในทางปฎิบัติเจ้าหน้าที่ อาจจะไม่ทำพาสปอร์ตให้ก็ได้ ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ฯโดยตรง


2. ส่วนการจะเดินทางกลับเข้าใจขั้นตอน  จะขอจ่ายทนายท-เรื่องให้สมเหตุผลหรือแนะนำการแจงบัญชีได้หรือไม่ เทาไรครับ

ตอบ...เมื่อถูกพิทักษ์ทรัย์ฯต้องปฏิบัติตาม ม.30 ได้แก่ ภายใน 24 ชม.ที่ทราบคำสั่งฯ ต้องไปสาบานตนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ฯและยื่นคำชี้แจงตามแบบพิมพ์ฯ...ภายใน 7 วัน  ต้องยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน..แสดงเหตุผลที่เป็นหนี้ล้นพ้นตัวฯ..เป็นต้น  ถ้าละเว้นจะมีโทษถึงจำคุก  (ม.163) และต้องปฏิบัติตาม ม.67 ได้แก่ การขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ฯกำหนดจำนวนเงินเพื่อใช้จ่ายเลี้ยงชีพฯ ...ทุกครัั้งที่มีสิทธิได้รับทรัพย์สิน ต้องแจ้งเจ้าพักงานพิทักษ์ฯ  เป็นต้น  ถ้าไม่แจ้งจะมีโทษทางอาญา เช่นเดียวกับ ม.30....ถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง  น่าจะได้รับการปลดจากบุคคลล้มละลาย ภายใน 3 ปี ที่หลุดพ้นจากหนี้สินทั้งปวง ( ม.77)

 

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 14 พ.ย. 2564, 11:41

แสดงความเห็น