WebBoard :บังคับคดี|จะขอไกล่เกลี่ยก่อนถูกบังคับคดี

จะขอไกล่เกลี่ยก่อนถูกบังคับคดี

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

จะขอไกล่เกลี่ยก่อนถูกบังคับคดี

  • 477
  • 2
  • post on 24 ต.ค. 2564, 01:54

ผมโดนฟ้องบัตรเครดิต (โดยไม่ทราบ) ศาลพิพากษาแล้ว 

ผมจะขอไกล่เกลี่ยก่อนถูกบังคับคดี สามารถได้ไหมคับ.

ถ้าทำได้ต้องอย่างไรบาง.


โดยคุณ mammoth (134.204.xxx.xxx) 24 ต.ค. 2564, 01:54

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


โดยคุณ mammoth 24 ต.ค. 2564, 20:50

ความคิดเห็นที่ 1

การไกล่เกลี่ยคดี  สามารถทำได้ทุกขั้นตอน  เช่น ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง  ไกล่เกลี่ยหลังฟ้อง   ไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษา  ไกล่เกลื่ยในชั้นบังคับคดี เป็นต้น  กรณีที่ถาม  คงไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องไม่ได้  เพราะมีการฟ้อง และมีศาลคำพิพากษาแล้ว  คงมีการขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัดการพิจารณาคดี  โจทก์ สามารถขอให้มีการพิจารณาคดีฝ่ายเดียว  หรือลับหลังจำเลยได้  ผลคือจำเลยแพ้คดี   ทางออก ก็คือติดต่อเจ้าหนี้ เพื่อขอเจรจาผ่อนชำระเป็นงวดๆ  ถ้าตกลงกันได้ ก็ไปที่ศาล ให้เจ้าหน้าที่ทำสัญญาประนีประนอมการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาได้....ถ้าเพิกเฉย  ขั้นตอนต่อไป เจ้าหนี้ คงขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี  เพื่อติดตามยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดเพื่อใช้หนี้ ตามคำพิพากษาได้...ถ้าถึงขั้นตอนนี้ คงลำบาก  การมีหมายมายึดทรัพย์สิน หรือบ้าน  คงเป็นความทุกข์ เกินบรรยาย....แต่ถ้าไม่มีทรัพย์สินให้ยึด  เจ้าหนี้ก็คงทำอะไรไม่ได้  ก็ได้แต่รอ  ติดตามยึดทรัพย์ ภายในอายุความ 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา  แต่การไม่ใช้หนี้ย่อมเสียเครดิต ขาดความเชื่อถือในสังคม ก็ต้องใช้วิจารณญาณเอาเองว่า จะเลือกทางเดินอย่างไร...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 24 ต.ค. 2564, 08:22

แสดงความเห็น