WebBoard :บังคับคดี|แม่โดนธนาคารยึดทรัพย์สิน จะโดนยึดรถด้วยหรือไม่

แม่โดนธนาคารยึดทรัพย์สิน จะโดนยึดรถด้วยหรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

แม่โดนธนาคารยึดทรัพย์สิน จะโดนยึดรถด้วยหรือไม่

  • 495
  • 1
  • post on 20 ต.ค. 2564, 12:34

เนื่องจากทางแม่แฟนของข้าพเข้า ได้นำบ้านพร้อมที่ดินเข้าจำนองกับทางธนาคารออมสิน หลังจากนั้นเกิดวิกฤติบวกกับปัญหาทางครอบครัว ทำให้ไม่สามารถส่งค่างวดกับทางธนาคารได้ จนล่าสุด เรื่องถึงบังคับคดี
ทางแม่แฟนของข้าพเจ้ามีทรัพย์สินดังนี้
1. ที่ดิน (ไม่ใช่ที่เดียวกันกับที่ธนาคารยึด) ที่เข้าไปจำนองกับทางธนาคารแห่งหนึ่ง
2. รถยนต์ ที่เข้าไฟแนนต์กับธนาคารแห่งหนึ่ง

ในส่วนขอที่ดิน (ไม่ใช่ที่เดียวกันกับที่ธนาคารยึด) ทางธนาคารออมสิน ได้ทำการเตรียมยึดทรัพย์ เพื่อรอการขายทอดตลาด
ข้าพเจ้าอยากทราบว่า ในส่วนของรถยนต์ ที่เข้าไฟแนนต์กับธนาคารแห่งหนึ่ง จะโดนทางธนาคารออมสินยึดด้วยหรือไม่ หลังจากที่มีการส่งค่างวดกับทางไฟแนนต์ ครบแล้ว เพราะหลังจากส่งครบกรรมสิทธิ์ของรถจะเป็นชื่อของแม่แฟนข้าพเจ้าทันที เพราะรถคันนี้ ทางข้าพเจ้าได้ใช้ในการขับขี่เพื่อการทำงาน


** ขอบคุณค่ะ **

โดยคุณ กนกพร (1.20.xxx.xxx) 20 ต.ค. 2564, 12:34

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การบังคับคดี
  เมื่อเจ้าหนี้มีการฟ้อง  และให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา  เจ้าหนี้ก็สามารถขอตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี  เพื่อติดตามยึดทรัพย์ของลูกหนี้  ไปขายทอดตลาดได้ แม้ทรัพย์นั้นไม่ได้จำนองไว้กับเจ้าหนี้ แม้ จำนองไว้กับธนาคารอื่นก็ยึดได้  แต่ถ้าขายทอดตลาดได้เงินมา ต้อง ชำระหนี้ธนาคารนั้นครบถ้วนก่อน  ก่อนจะนำมาชำระหนี้ ธ.ออมสินของแม่...  รถยนต์ก็สามารถยึดไปได้  ถ้าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้   เจ้าหนี้ก็สามารถยึดไปได้เสมอ จนกว่าจะมีการขายชำระหนี้  และค่าธรรมเนียมต่างๆจนครบถ้วน  ภายในอายุความ 10 ปีนับแต่มีคำพิพากษา
กรณีที่ถาม  ในเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์  ขอแนะนำให้ไปเจรจากับเจ้าพนักงานบังคับคดี  ขอผ่อนชำระหนี้ ของแม่  เพื่อไม่ให้ยึดรถ  ก็พอจะมีทางแก้ไขได้  ด้วยความปรารถนาดี ครับ...
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 21 ต.ค. 2564, 11:36

แสดงความเห็น