WebBoard :บังคับคดี|คืนรถแล้วโดนเรียกค่าส่วนต่าง

คืนรถแล้วโดนเรียกค่าส่วนต่าง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

คืนรถแล้วโดนเรียกค่าส่วนต่าง

  • 299
  • 1
  • post on 1 ต.ค. 2564, 11:29

โดนยึดรถครับแล้วเอาไปขายทอดตลาดโดนส่วนต่างไป1แสนบาท​ ถ้าจะตัดจบเขาจะลดให้เหลือ8หมื่นบาท​ แต่ตอนนี้ผมไม่มีเงินเลย​ ทรัพย์สิน​จะให้ยึดก็ไม่มี​ แต่ที่ผมกังวลคือแม่เป็นคนคํ้าครับเขาจะมายึดบ้านแม่มั้ยครับ

โดยคุณ เมธวิน (172.68.xxx.xxx) 1 ต.ค. 2564, 11:29

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การเช่าซื้อ


              การที่ผู้ให้เช่าซื้อยึดรถคืน  สุดท้ายมักจบลงด้วยการเรียกค่าส่วนต่าง  โดยอ้างว่านำไปขายทอดตลาดได้เงินไม่คุ้มหนึ้  แต่ก็มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ ค่อนข้างใหม่ คือ ฎีกาที่ 4607/2562 "การที่ีผู้เช่าซื้อคืนรถและผู้ให้เช่าซื้อรถรับรถโดยมิได้โต้แย้งคัดค้านถือว่าคู่สัญญา ต่างสมัครใจเลิกสัญญาโดยปริยาย ผู้ให้เช่าซื้อไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดราคา  อันเป็นค่าเสียหายตามข้อตกลงในสัญญา"

  ก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า มีเงื่อนไข ตามที่ศาลฎีกาวินิจฉัยหรือไม่  ถ้าเข้าข่ายเงื่อนไขฯ  อาจจะไม่ต้องรับผิดค่าส่วนต่าง

   ถ้าผู้ให้เช่าซื้อ สามารถเรียกค่าส่วนต่างได้  ผู้ค้ำประกันก็ย่อมไม่พ้นผิด  ต้องถูกบังคับให้ชำระหนี้ ตามสัญญา  ถ้าไม่ชำระหนี้ ก็คงถูกยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดเพื่อใช้หนี้ได้  แม่คงเดือดร้อน...

   แนวทางแก้ไข  ขอแนะนำให้ไปที่ศาล  ติดต่อ ณ  ศูนย์ไกล่เกลี่ย  แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ขอให้มีการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง  ในชั้นการเจรจาน่าจะมีทางออกที่เหมาะสม  ที่สำคัญการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ไม่มีค่าใช้จ่าย และการไกล่เกลี่ย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศาล  เรื่องความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่ คงไม่ต้องไปกังวล.....

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 2 ต.ค. 2564, 08:26

แสดงความเห็น