WebBoard :บังคับคดี|ผู้ค้ำประกันถูกบังคับคดียึดบ้านพร้อมที่ดิน

ผู้ค้ำประกันถูกบังคับคดียึดบ้านพร้อมที่ดิน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ผู้ค้ำประกันถูกบังคับคดียึดบ้านพร้อมที่ดิน

  • 417
  • 1
  • post on 6 ต.ค. 2563, 10:45

ลูกหนี้ผู้กู้เงินกับออมสิน ผิดนัดชำระหนี้ ออมสินไม่บังคับยึดทรัพย์กับลูกหนี้อ้างสืบทรัพย์ไม่เจอ มาบังคับยึดทรัพย์เอากับผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำต่อสู้ให้เพิกถอนการยึดทรัพย์ได้หรือไม่ค่ะ

โดยคุณ สกนธรัตน์ วงษ์สิริโชตน์ (172.68.xxx.xxx) 6 ต.ค. 2563, 10:45

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ลูกหนี้ร่วม...#เนื้อไม่ได้กิน  นั่งไม่ได้รองนั่ง กระดูกแขวนคอ"

    ถ้าสัญญาค้ำประกันทำขึ้นก่อน 10 พย. 57  ผู้ค้ำประกันจะกลายเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้กู้ ดังนั้นธนาคารเจ้าหนี้จึงสามารถบังคับคดีกับผู้ค้ำประกันได้   ผู้ค้ำประกันจึงไม่สามารถร้องขอให้เพิกถอนการบังคับคดี...ทางออกคือเจรจาขอผ่อนใช้หนี้  หรือลงทะเบียนเข้าซื้อทรัพย์สินของตนจากการขายทอดตลาดได้...
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 7 ต.ค. 2563, 08:33

แสดงความเห็น