WebBoard :บังคับคดี|แนวทางการดำเนินการหลังหนังสือรับสภาพความผิดหมดอายุความ

แนวทางการดำเนินการหลังหนังสือรับสภาพความผิดหมดอายุความ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

แนวทางการดำเนินการหลังหนังสือรับสภาพความผิดหมดอายุความ

  • 406
  • 1
  • post on 10 ส.ค. 2563, 13:12

ข้อเท็จจริง มีการทำสัญญารับสภาพความผิดว่าได้ยืมเงินไปแล้วจะผ่อนชำระเป็นงวด โดยหนังสือรับสภาพความผิดตั้งแต่ ปี 53 ภายหลังตอนปี 55 ลูกหนี้มาชำระอีก1งวด (หนี้เกี่ยวกับกู้ยืมสหกรณ์)​

สภาพปัจจุบัน 2563 ที่พอวิเคราะห์

1. หนังสือรับสภาพความผิดข้างต้นขาดอายุความตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/35 แล้ว อายุความ2ปี

2. เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องร้องบังคับคดีได้ถ้าลูกหนี้ไม่ยกเหตุขาดอายุความ(ซึ่งยกขึ้นสู้แน่)​

3. หลังขาดอายุความลูกหนี้มาชำระบางส่วนแต่ก็ไม่เป็นเหตุให้นับอายุใหม่ มีผลแค่เรียกคืนไม่ได้ตาม 193/28

คำถาม

 จากสภาพปัจุจบันข้างต้น พอมีวิธีหรือขั้นตอนอย่างไรเพื่อบังคับคดีหรือให้ลูกที่ชำระหนี้กับเจ้าหนี้ได้บ้างครับ


ขอบคุณครับ

โดยคุณ สราวุธ (162.158.xxx.xxx) 10 ส.ค. 2563, 13:12

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

อายุความสะดุดหยุดลง


  ในเมื่อลูกหนี้ มาชำระหนี้บางส่วน (1 งวด) เมื่อปี 2555 อายุความย่อมสะดุดหยุดลง ตาม ปพพ. ม.193/14 (1) ต้อง  นับอายุความขึ้นใหม่ ตั้งแต่ปี 2555  (ถ้าเป็นคดีกู้ยืมเงิน จะมีอายุความ 10 ปี) จะหมดอายุความ ปี 2565  เจ้าหนี้จึงฟ้องให้ลูกหนี้รับผิดได้...(ก็สงสัยว่า ทำไม จึงคิดว่าคดีมีอายุความ 2 ปี)

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 10 ส.ค. 2563, 14:45

ตอบความคิดเห็นที่ 1

มาตรา 193/35 ภายใต้บังคับตามมาตรา 193/27 สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้รับสภาพความผิดโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือโดยการให้ประกันตามมาตรา 193/28 วรรคสอง ให้มีกำหนดอายุสองปี นับแต่วันที่ได้รับสารภาพความผิดหรือให้ประกัน

โดยคุณ สราวุธ 10 ส.ค. 2563, 15:18

ตอบความคิดเห็นที่ 1

ดูตาม มาตรา 193/35  ภายใต้บังคับมาตรา 193/27มาตรา 193/28

โดยคุณ สราวุธ 10 ส.ค. 2563, 15:15

ตอบความคิดเห็นที่ 1

คือผมเข้าใจเองดังนี้ครับ (อาจเข้าใจคลาดเคลื่อน)

หนังสือรับสภาพความผิด ทำเมื่อปี 2553 ว่าจะรับผิดชอบ 600,000 บาท โดยผ่อนเป็นงวด งวดละ 2000 บาท  หนังสือรับสถาพความผิดนั้นยังใช้บังคับได้อยู่หรือไม่ครับ ซึ่งลูกหนี้ทำหนังสือรับสภาพความผิดเท่ากับว่าลูกหนี้สละประโยชน์เรื่องอายุความเก่า และต้องรับผิดชอบตามหนังสือรับสภาพความผิด ผมดูตามมาตรา 193/35 "มาตรา 193/27มาตรา 193/28
เมื่อผ่านมาปี 2555 (เลยอายุความของหนังสือรับสภาพความผิดตาม 193/35) ลูกหนี้ในสัญญาสภาพความผิด นำเงินมาชำระ 2000 บาท = มาชำระหลังหนังสือรับสภาพหนี้ขาดอายุความตาม 193/35 หลังจากนั้นก็ไม่ได้มาชำระอีกเลย

หากเป็นเช่นนี้จะดำเนินการอย่างไรได้ครับ 
หรือผมเข้าใจคลาดเคลื่อนเอง รบกวนสอบถามอีกครั้งครับ

ขอบคุณครับ
โดยคุณ สราวุธ 10 ส.ค. 2563, 15:12

แสดงความเห็น