WebBoard :บังคับคดี| ยึดทรัพย์ขายทอดตลาด

ยึดทรัพย์ขายทอดตลาด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ยึดทรัพย์ขายทอดตลาด

  • 57
  • 1
  • post on 16 ม.ค. 2563, 22:39

 สวัสดีค่ะ โดนบังคับคดีให้ใช้หนี้ ไฟแนนซ์หนี้ซึ่งเกิดจากการเช่าซื้อรถยนต์ แต่ผู้เช่าซื้อไม่มีทรัพย์สินใดๆให้ยึด แล้ว พนักงานบังคับคดีจะสามารถยึดทรัพย์สิน เช่นรถยนต์ บัญชีธนาคารของคู่สมรส ที่เป็นชื่อของคู่สมรสเพียงผู้เดียว ได้หรือไม่คะ

โดยคุณ Sunantha (172.68.xxx.xxx) 16 ม.ค. 2563, 22:39

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การบังคับคดี


  ทรัพย์สินของคู่สมรส  ถ้าเป็นสินสมรส ก็ยึดได้  คู่สมรสต้องร้องขอกันส่วนของตนกึ่งหนึ่ง


                         มโนธรรม

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 18 ม.ค. 2563, 07:28

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด