WebBoard :บังคับคดี|โดนยึดบ้านจากหนี้บัตรเครดิต

โดนยึดบ้านจากหนี้บัตรเครดิต

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

โดนยึดบ้านจากหนี้บัตรเครดิต

  • 262
  • 4
  • post on 22 พ.ย. 2562, 03:39

พอดีเราเป็นหนี้บีตรเครดิต 150,000 บาทค่ะ ตอนนี้มีหมายศาลแจ้งยึดบ้าน ประมาณราคาไว้ที่ 1.6 ล้าน


แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่า บ้านหลังนี้ติดจำนองกับธ.กสิกร

โดยมีชื่อผู้กู้ร่วม 2 คนคือเรากับพี่ชาย ซึ่งยอดหนี้ปัจจุบันคือ 1.9 ล้าน


(เราไม่มีทรัพย์สินอื่นเหลือให้สืบทรัพย์ได้อีก แต่พี่ชายมีบ้านอีกหนึ่งหลังติดจำนองสหกรณ์อยู่)


อยากถามดังนี้ค่ะ


1. ถ้าเราไม่สามารถจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ แล้วบ้านถูกขายทอดตลาดแต่ได้เงินต่ำกว่ายอดหนี้บ้านมาก เช่น ขายได้ 1 ล้าน (ยอดเต็ม 1.9 ล้าน) ส่วนที่เหลือที่ต้องชำระธนาคารอีก 9 แสนนี้ เราต้องหามาจ่ายกับพี่ชายคนละครึ่งใช่หรือไม่ หรือยังไงคะ


2. ถ้าเรากับพี่ชายไม่จ่ายส่วนที่เหลือ พี่ชายเราจะมีผลกระทบอย่างไร พี่ชายเราจะโดนฟ้องคดีเพื่อสืบทรัพย์ให้ยึดบ้านอีกหลังหรือไม่

(ลำพังตัวเราไม่มีทรัพย์อะไรให้ยึดอีกแล้ว แถมตกงานด้วย

แต่พี่ชายทำงานราชการ ถ้ามีเรื่องคดีพวกนี้กลัวว่าจะต้องออกจากงานแล้วบ้านพี่ชายอีกหลังก็จะโดนยึดไปด้วย)


3. ดอกเบี้ยบ้านยังคงดำเนินต่อไปหรือหยุดตั้งแต่บ้านโดนยึดจากบัตรเคดิตคะ แล้วระหว่างขายทอดตลาดนี้ยังคงต้องผ่อนบ้านต่อทุกเดือนหรือไม่ และควรทำอย่างไรต่อไปคะ


4. เงินที่ได้จากขายทอดตลาดบ้านไม่พอใช้หนี้บ้านซึ่งเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ แล้วหนี้บัตรเครดิตที่ฟ้องยึดบ้านเค้าจะดำเนินการอะไรกับเราต่อ แล้วหนี้บัตรเครดิตส่วนนี้พี่ชายเราต้องร่วมใช้หรือไม่


5. หากระหว่างขายทอดตลาด เราสามารถหาคนมาซื้อบ้านได้ในราคาเต็ม 1.9 ล้าน พี่ชายเราจะไม่โดนฟ้องอะไรเลยใช่มั้ยคะ
โดยคุณ ขอคำแนะนำ (172.68.xxx.xxx) 22 พ.ย. 2562, 03:39

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4

ขอบคุณสำหรับการให้ข้อมูลนะครับสล็อต

โดยคุณ bodykeyword 24 มิ.ย. 2563, 02:21

ความคิดเห็นที่ 3

ขอบคุณมากค่ะ

โดยคุณ ขอคำแนะนำ 24 พ.ย. 2562, 17:19

ความคิดเห็นที่ 2


5. หากระหว่างขายทอดตลาด เราสามารถหาคนมาซื้อบ้านได้ในราคาเต็ม 1.9 ล้าน พี่ชายเราจะไม่โดนฟ้องอะไรเลยใช่มั้ยคะ

ตอบ..ใช่ครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 23 พ.ย. 2562, 01:07

ความคิดเห็นที่ 1

การบังคับคดี


1. ถ้าเราไม่สามารถจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ แล้วบ้านถูกขายทอดตลาดแต่ได้เงินต่ำกว่ายอดหนี้บ้านมาก เช่น ขายได้ 1 ล้าน (ยอดเต็ม 1.9 ล้าน) ส่วนที่เหลือที่ต้องชำระธนาคารอีก 9 แสนนี้ เราต้องหามาจ่ายกับพี่ชายคนละครึ่งใช่หรือไม่ หรือยังไงคะ

ตอบ...ถ้าเป็นการเอาทรัพย์จำนองหลุด(บังคับจำนอง)  ถ้าได้เงินต่ำกว่าหนี้ที่ค้าง  ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิด ในส่วนที่ยังขาดอยู่  ตาม ปพพ. ม.733  แต่..ในสัญญาฯมักมีเงื่อนไขยกเว้น มาตรานี้ไว้  ดังนั้นคงต้องรับผิดในส่วนที่ยังขาดอยู่  ตามที่คุณเข้าใจ


2. ถ้าเรากับพี่ชายไม่จ่ายส่วนที่เหลือ พี่ชายเราจะมีผลกระทบอย่างไร พี่ชายเราจะโดนฟ้องคดีเพื่อสืบทรัพย์ให้ยึดบ้านอีกหลังหรือไม่

(ลำพังตัวเราไม่มีทรัพย์อะไรให้ยึดอีกแล้ว แถมตกงานด้วย

แต่พี่ชายทำงานราชการ ถ้ามีเรื่องคดีพวกนี้กลัวว่าจะต้องออกจากงานแล้วบ้านพี่ชายอีกหลังก็จะโดนยึดไปด้วย)

ตอบ...ก็คงมีการตามสืบทรัพย์  และยึดทรัพย์ได้อีก...เงินเดือนข้าราชการ บังคับคดีไม่ได้   ถ้าไม่ถูกฟ้องล้มละลาย(หนี้ 1 ล้านบาทขึ้นไป) ก็ไม่ต้องออกจากราชการ


3. ดอกเบี้ยบ้านยังคงดำเนินต่อไปหรือหยุดตั้งแต่บ้านโดนยึดจากบัตรเคดิตคะ แล้วระหว่างขายทอดตลาดนี้ยังคงต้องผ่อนบ้านต่อทุกเดือนหรือไม่ และควรทำอย่างไรต่อไปคะ

ตอบ...ดอกเบี้ย ก็ยังคงเดินต่อไปไม่หยุด...ถ้ายังผ่อนบ้านอยู่ เมื่อขายทอดตลาดได้เงินมา  ก็สามารถนำมาหักกลบลบหนี้ลงได้  หนี้ก็ย่อมลดลง


4. เงินที่ได้จากขายทอดตลาดบ้านไม่พอใช้หนี้บ้านซึ่งเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ แล้วหนี้บัตรเครดิตที่ฟ้องยึดบ้านเค้าจะดำเนินการอะไรกับเราต่อ แล้วหนี้บัตรเครดิตส่วนนี้พี่ชายเราต้องร่วมใช้หรือไม่

ตอบ...ถ้าขายบ้านต้องใช้หนี้จำนองก่อน (เจ้าหนี้บุริมสิทธิ์) ที่เหลือจึงใช้หนี้บัตรฯ  พี่ชายไม่ต้องร่วมรับผิดในหนี้บัตรฯ แต่หนี้จำนอง คงต้องรับผิดส่วนที่ยังขาด   ถ้าไม่มีการยกเว้น ม.733 ไว้  ก็ไม่ต้องรับผิด...


5. หากระหว่างขายทอดตลาด เราสามารถหาคนมาซื้อบ้านได้ในราคาเต็ม 1.9 ล้าน พี่ชายเราจะไม่โดนฟ้องอะไรเลยใช่มั้ยคะ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 23 พ.ย. 2562, 01:05

แสดงความเห็น