WebBoard :บังคับคดี|รถยนต์ที่ลูกหนี้ใช้เพื่อบรรทุกชองไปขายเจ้าหนี้ยึดได้หรือไม่

รถยนต์ที่ลูกหนี้ใช้เพื่อบรรทุกชองไปขายเจ้าหนี้ยึดได้หรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

รถยนต์ที่ลูกหนี้ใช้เพื่อบรรทุกชองไปขายเจ้าหนี้ยึดได้หรือไม่

  • 60
  • 1
  • post on 14 ส.ค. 2562, 21:34

รถยนต์มีไว้ใช้เป็นพาหนะในการประกอบอาชีพบรรทุกของไปขายเป็นประจำมีราคาไม่ถึงแสนบาท(ซื้อมาราคาหกหมื่นบาท) เจ้าหนี้ขออายัดหรือยึดทรัพย์เพื่อใช้หนี้ได้หรือไม่ครับ หนี้ไม่ถึงห้าหมื่นบาท และหากมีหมายยึดรถยนต์คันดังกล่าวมาต้องทำอย่างไรครับ

โดยคุณ นายกรกฏ (172.68.xxx.xxx) 14 ส.ค. 2562, 21:34

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การบังคับคดี


  เครื่องมือที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ ราคาไม่เกินหนึ่งแสนบาท  ตาม ป.วิแพ่ง ม.301(2) ยึดไม่ได้  แต่รถน่าจะราคาเกินฯ คงยึดได้... ใช้วิธีร้องศาลให้ถอนการอายัด อาจจะได้ผล..

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 15 ส.ค. 2562, 07:29

แสดงความเห็น