WebBoard :บังคับคดี|ไม่ชำระหนี้

ไม่ชำระหนี้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ไม่ชำระหนี้

  • 78
  • 1
  • post on 14 ส.ค. 2562, 19:11

เป็นจำเลยที่2 คือเป็นคนค้ำ กู้เงินกับเจ้าหนี้ แต่จำเลยที่1ไม่ไปชำระ จำเลยที่2ไม่มีเงินไปชำระและไม่มีทรัพย์สินให้ยึด จะโดนออกหมายจับหรือไม่

โดยคุณ Warunya15 (172.68.xxx.xxx) 14 ส.ค. 2562, 19:11

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การค้ำประกัน


   คงถูกฟ้องไล่เบี้ย  ถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้   แต่เป็นเพียงความรัผิดทางแพ่ง   จึงไม่มีการออกหมายจับ  แต่...ถ้าไม่ยอมใช้หนี้  ผู้ค้ำฯ คงถูกบังคับคดี  โดยการยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดเพื่อใช้หนี้  ภายในอายุความ 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษาให้ใช้หนี้..แม้วันนี้ยังไม่มีทรัพย์สินใดๆ  ถ้าอีก 8-9 ปี มีทรัพย์สินสิน ก็ยังถูกยึดได้...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 15 ส.ค. 2562, 07:35

แสดงความเห็น