WebBoard :บังคับคดี|ฟ้องล้มละลาย

ฟ้องล้มละลาย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ฟ้องล้มละลาย

  • 177
  • 1
  • post on 8 ส.ค. 2562, 20:05

ขอเรียนสอบถาม คุณทนายค่ะ สามีเป็นบุคคลล้มละลาย เนื่องจาก ไม่ได้จ่ายค่าบ้าน กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศาลมีคำสั่งไปพง 18/6/62 แต่สามีเสียชีวิตก่อนไปศาล เสียชีวิตวันที่ 6/6/62ค่ะ และได้มีจดหมายไปถึง ญาติโดยชอบธรรม คือ แม่สามีค่ะ ดิฉันพาแม่สามีไปกรมบังคับคดีตามที่หมายเรียกให้ไปสอบ สืบทรัพย์ค่ะ และได้ชี้แจงต่อกรมบังคับดดีแล้ว ว่าผู้ตาย ไม่มีมรดก แม่ผู้ตายไม่มีรายได้ มีแต่ทีดินที่เป็นของแม่สามีค่ะ และมีหมายนัดประชุมเจ้าหนี้มาค่ะ จึงขอเรียนสอบถามค่ะ

1.มีหมายนัดให้ไปประชุมเจ้าหนี้  **แม่ผู้ตาย ไม่ต้องไปได้มั้ยค่ะ จะมีผลอะไรกับทรัพย์สินของแม่ผู้ตายหรือไม่ค่ะ

2.กรณีฟ้องล้มลายนี้ ถ้าแม่ผู้ตาย จะไม่ไปตามหมายเรียกเลย ได้หรือไม่ค่ะ

3.ศาลท่านจะยึดทรัพย์ ของแม่ผู้ตาย ได้หรือไม่ค่ะ

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

โดยคุณ bunyada (172.68.xxx.xxx) 8 ส.ค. 2562, 20:05

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ล้มละลาย


1.มีหมายนัดให้ไปประชุมเจ้าหนี้  **แม่ผู้ตาย ไม่ต้องไปได้มั้ยค่ะ จะมีผลอะไรกับทรัพย์สินของแม่ผู้ตายหรือไม่ค่ะ

2.กรณีฟ้องล้มลายนี้ ถ้าแม่ผู้ตาย จะไม่ไปตามหมายเรียกเลย ได้หรือไม่ค่ะ

ตอบ..1-2..ทายาทผู้ตาย ( แม่สามีและคุณ) เจ้าหนี้ คงให้ศาลเรียกมาแก้คดีแทนผู้ตาย  รายละเอียดจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป  ควรสอบถามเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์..

3.ศาลท่านจะยึดทรัพย์ ของแม่ผู้ตาย ได้หรือไม่ค่ะ

ตอบ..คงยึดไม่ได้   ถ้าแม่ได้รับมรดกของลูกที่ตาย  ก็รับผิดไม่เกินกว่ามรดกที่ได้รับ  ถ้าไม่ได้รับมรดกเลย  ก็ไม่ต้องรับผิด  แต่ต้องแถลงข้อเท็จจริงให้ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 9 ส.ค. 2562, 08:09

แสดงความเห็น