WebBoard :บังคับคดี|สอบถามผล หลังการบังคับคดี

สอบถามผล หลังการบังคับคดี

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

สอบถามผล หลังการบังคับคดี

  • 268
  • 5
  • post on 21 ก.ค. 2562, 10:34

เรียนอาจารย์


สืบเนื่องจากผมถูกบังคับคดี และนำบ้านออกขายทอดตลาด และมีผู้ซื้อเข้าทำการซื้อเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 หลังจากนั้น 1 อาทิตย์ ผู้ซื้อได้มาทำการไล่ผมออกจากบ้าน โดยมายืนพูดเสียงดังขับไล่ และข่มขู่ผมอยู่หน้าบ้านทำให้เป็นที่อับอายต่อผมและครอบครัว


ทั้งที่ผมยังไม่ทราบเรื่องเลยว่า หลังจากผู้ซื้อประมูลซื้อบ้านไปเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ทางผู้ซื้อได้ไปทำนิติกรรมต่างๆ เรียบร้อยหรือยัง ถ้ายังไม่เรียบร้อยบ้านก็ยังเป็นของผมอยู่ แล้วทางผู้ซื้อมากระทำกับผมแบบนี้ ผมสามารถทำอย่างไรได้บ้างครับ 


ขอบคุณครับ

โดยคุณ ศักดิ์ชัย (172.68.xxx.xxx) 21 ก.ค. 2562, 10:34

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5

กรณีนี้ถ้าไม่ยอมออก ผู้ซื้อเขามีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับตามคำพิพากษาได้ครับ ถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษาจงใจขัดขืนไม่ปฎิบัติตามคำบังคับ และไม่มีวิธีการบังคับอื่นใดที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะใช้บังคับได้ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำขอฝ่ายเดียว ให้มีคำสั่งจับกุม และกักขังได้ครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 14 ส.ค. 2562, 15:43

ความคิดเห็นที่ 4

การบังคับคดี (ต่อ)


   คงมีการซื้อบ้านจากการขายทอดตลาดแล้ว  ส่วนขั้นการโอน  และการใช้หนี้ธนาคารเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง ... คือ เจ้าพนักงานบังคับคดี ต้อง ใช้หนี้จำนองก่อน และโอนกรรมสิทธิ์ ให้ผู้ซื้อ... ส่วนเงินที่เหลือจึงมาหักใช้หนี้ส่วนของคุณ  ถ้ายังมีเงินคงเหลือ  ถ้าไม่เจ้าหนี้อื่นๆของคุณยื่นขอรับชำระหนี้  เงินที่เหลือ ก็จะมอบแก่คุณ  แต่ต้องห้กค่าธรรมเนียมในการขายทอดตลาดออกก่อน  นี่เป็นหลักการย่อๆ ในการบังคับคดี ....


  กรณีผู้ซื้อมาขับไล่คุณออกจากบ้าน หรือข่มขู่  เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง  อาจต้องรับผิดทางอาญา....ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ของการซื้อบ้านจากการขายทอดตลาดคือ   ถ้าเจ้าของเดิมยังอาศัยอยู่ในบ้าน  ก็ต้องใช้การเจรจาทำความเข้าใจ  เพื่อให้ย้ายออกไป   ถ้าไม่ได้ผล   ผู้ซื้อต้องไปแจ้งเจ้าพนักงานบังคดี ให้ขอหมายศาล เพื่อขับไล่  คงมาขับไล่เองไม่ได้   ถ้าเจ้าของบ้านขัดขวางฯ ในการบังคับคดี อาจมีหมายศาล ให้ถูกกักขังได้ ไม่เกิน 6 เดือน (ป.วิแพ่ง ม.362)

   จะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ซื้อก็ได้  แล้วแต่จะพิจารณาเอาเอง....แต่ควรเตรียมตัวย้ายออกจากบ้าน เพื่อหาที่อยู่ใหม่  การฟ้องร้องทำได้ แต่น่าจะไม่คุ้ม  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 23 ก.ค. 2562, 07:10

ความคิดเห็นที่ 3

คุณมโนธรรม เจษฎาสาธุชน


มีการขายทอดตลาดแล้วครับ ผู้ซื้อได้ทำการประมูลซื้อไป ในวันขายทอดตลาด แต่ต้องนำเงินมาชำระทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กรมบังคับคดีกำหนด แต่บ้านหลังนี้ติดผ่อนชำระกับธนาคารอยู่

ผมจึงได้สอบถามกับทางธนาคารไปพบว่า ยังไม่มีการโอนกันครับ


ในกรณีที่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้ซื้อ ในทางกฏหมายบ้านก็ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผมอยู่ใช่หรือไม่ครับ

และการที่ผู้ซื้อได้มาทำการไล่ผมออกจากบ้าน โดยมายืนพูดเสียงดังขับไล่ และข่มขู่ผมอยู่หน้าบ้านแบบนี้

ผมสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับ


ขอบคุณครับ

โดยคุณ ศักดิ์ชัย 22 ก.ค. 2562, 11:42

ความคิดเห็นที่ 2

การบังคับคดี

  น่าจะมีการขายทอดตลาดแล้ว  และโอนกันเรียบร้อยแล้ว  ผู้ซื้อจึงขับไล่คุณออกจากบ้านได้  ถ้าไปขัดขวางฯอาจถูกกักขังได้  ไม่เกินหกเดือน  ควรไปที่ สนง.บังคับคดี เพื่อสอบถามข้อมูลของคุณให้ชัดเจน...
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 22 ก.ค. 2562, 10:22

ความคิดเห็นที่ 1

ขอโทษครับ อินเตอร์เน็ตไม่ค่อยดีกดซ้ำกับคำถามแรกครับ

โดยคุณ ศักดิ์ชัย 21 ก.ค. 2562, 10:44

แสดงความเห็น