WebBoard :บังคับคดี|หนังสือมอบอำนาจ ถอนการบังคับ คดี กรมบังคับคดี

หนังสือมอบอำนาจ ถอนการบังคับ คดี กรมบังคับคดี

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

หนังสือมอบอำนาจ ถอนการบังคับ คดี กรมบังคับคดี

  • 350
  • 1
  • post on 16 ก.ค. 2562, 14:04

พอดีผมมีความจำเป็น  ต้องมอบอำนาจให้ หลาน ไปถอนการบังคับคดีแทน   โดยจะต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ
ผมไม่มีความรู้ว่าจะต้องเขียนอย่างไรรูปแบบไหน  โดยผมเป็นผู้ยินยอมจ่ายค่าดำเนินการถอนบังคบคดีเอง 1500 (ตามที่ธนาคารแจ้ง) ขอบคุณล่วงหน้าครับ

โดยคุณ อดิศร (172.68.xxx.xxx) 16 ก.ค. 2562, 14:04

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การมอบอำนาจ


  ก็ใช้แบบใบมอบอำนาจทั่วไป  โหลดได้จากเน็ต  ระบุให้ชัดเจนว่า ให้หลานทำอะไร พร้อมแนบสำเนาบัตรฯพร้อม รับรองเอกสาร คงปิดอากรฯ 30 บาท..

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 17 ก.ค. 2562, 08:06

แสดงความเห็น