WebBoard :บังคับคดี|ทรัพย์ขายทอดตลาดจากคดีล้มละลาย

ทรัพย์ขายทอดตลาดจากคดีล้มละลาย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ทรัพย์ขายทอดตลาดจากคดีล้มละลาย

  • 134
  • 2
  • post on 23 พ.ค. 2562, 18:23

สอบถามครับ

ภรรยาถูกธนาคาร ก ฟ้องล้มละลาย กรมบังคับคดียึดบ้านพร้อมที่ดินไปขายทอดตลาด ซึ่งบ้านหลังนี้มีชื่อผม (สามี) ครอบครองผู้เดียว แต่เป็นสินสมรส ปัจจุบันผมหย่าขาดกับภรรยาแล้ว บ้านหลังนี้ปัจจุบันติดจำนองกับธนาคาร อ อยากสอบถามดังนี้ครับ

1. กรณีบ้านขายได้ ผู้ซื้อได้ต้องชำระตามราคาที่ประมูลได้ และต้องไปชำระหนี้คงค้างทั้งหมดให้กับธนาคาร อ ด้วยใช่ไหมครับ จึงจะไถ่ถอนจำนองได้ และในกรณีที่ขายได้นี้ ผมสามารถขอแบ่งครึ่งหนึ่งได้ไหมครับ เนื่องจากเป็นสินสมรส

2. กรณีบ้านขายไม่ได้ จนกระทั่งปลดล้มละลาย ก็ขายไม่ได้ ทางบังคับคดีจะดำเนินการต่อไปอย่างไรกับบ้าน จะประกาศขายไปเรื่อยๆ จนกว่าจะขายได้หรือเปล่าครับ เขามีกำหนดเวลาไหมครับ และเมื่อปลดล้มละลาย หนี้เป็นอันสิ้นสุดไหมครับ ธนาคาร ก ยังจะสามารถมาเรียกเก็บหนี้ที่ยังชำระไม่หมดได้อีกไหมครับ

ขอบคุณครับ

โดยคุณ อนันต์ (172.68.xxx.xxx) 23 พ.ค. 2562, 18:23

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

การล้มละลาย

1. กรณีบ้านขายได้ ผู้ซื้อได้ต้องชำระตามราคาที่ประมูลได้ และต้องไปชำระหนี้คงค้างทั้งหมดให้กับธนาคาร อ ด้วยใช่ไหมครับ จึงจะไถ่ถอนจำนองได้ และในกรณีที่ขายได้นี้ ผมสามารถขอแบ่งครึ่งหนึ่งได้ไหมครับ เนื่องจากเป็นสินสมรส

ตอบ...ถ้าขายได้  กรมบังคับคดีต้องใช้หนี้จำนองก่อน ใช้หนี้ของภรรยา และใช้หนี้เจ้าหนี้รายอื่นๆ  ถ้ามีเจ้าหนี้รายอื่นยื่นขอให้ชำระหนี้ตามที่กำหนด...คุณสามารถร้องกันส่วนของคุณได้กึ่งหนึ่ง  ต้องติดต่อ สนง.บังคับคดี

2. กรณีบ้านขายไม่ได้ จนกระทั่งปลดล้มละลาย ก็ขายไม่ได้ ทางบังคับคดีจะดำเนินการต่อไปอย่างไรกับบ้าน จะประกาศขายไปเรื่อยๆ จนกว่าจะขายได้หรือเปล่าครับ เขามีกำหนดเวลาไหมครับ และเมื่อปลดล้มละลาย หนี้เป็นอันสิ้นสุดไหมครับ ธนาคาร ก ยังจะสามารถมาเรียกเก็บหนี้ที่ยังชำระไม่หมดได้อีกไหมครับ

ตอบ...ระยะเวลาในการบังคับคดีมีถึง 10 ปี ถ้าขายยังไม่ได้ อาจมีการนำออกประมูลขายอีก...ธนาคารเจ้าหนี้ ก็มีสิทธิตามทวงถามหนี้ได้เสมอ  จนกว่าจะมีการปลดจากบุคคลล้มละลาย..

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 24 พ.ค. 2562, 08:11

ความคิดเห็นที่ 1

ไดัครับหวยออนไลน์

โดยคุณ bambamm22 23 พ.ค. 2562, 21:59

แสดงความเห็น