WebBoard :บังคับคดี|ศาสสั่งให้จำเลยรื้อถอน แต่จำเลยขัดขวางไม่ยอมรื้อถอน

ศาสสั่งให้จำเลยรื้อถอน แต่จำเลยขัดขวางไม่ยอมรื้อถอน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ศาสสั่งให้จำเลยรื้อถอน แต่จำเลยขัดขวางไม่ยอมรื้อถอน

  • 162
  • 5
  • post on 13 พ.ค. 2562, 17:05

ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ สร้างลุกล้ำบนที่ดินของโจทย์  แต่จำเลยไม่ยอมรื้อ จึงเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี

โดยคุณ packker35 (172.68.xxx.xxx) 13 พ.ค. 2562, 17:05

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5

การบังคับคดี


1. ถ้ารื้อถอนไม่ได้ควรทำอย่างไร


3. ส่วนที่รื้อถอน เป็นส่วนหนึ่งของบ้าน (เสา ชายคา ชานบ้าน) ซึ่งไม่ได้รื้อทั้งหลัง แน่นอนว่าจะต้องเกิดคามเสียหายบ้าง จะมีผลอย่างไรไหม กลัวจะถูกฟ้องกลับ

ตอบ...1-2-3 ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ  เพื่อปฏิบัติตาม ป.วิแพ่ง ม.353 คือ  (1) รายงานศาลเพื่อสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวาร ซึ่งสามารถกักขังได้ไม่เกินหกเดือน ตาม ป.วิแพ่ง ม.363

        (2) ปิดประกาศให้บุคคลที่อาศัยในบ้าน ซึ่งอ้างว่าตนไม่ใช่บริวารของลูกหนี้ ให้ยื่นคำร้องต่อศาลภายใน 15 วัน ว่าตนมีอำนาจพิเศษใดที่่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ได้  ถ้าไม่สามารถแสดงเหตุว่าตนมีอำนาจพิเศษฯ ต้องย้ายออก  เพราะถือว่าเป็นบริวารของลูหนี้ ตาม ป.วิแพ่ง ม.354 (1)

         การรื้อถอนจะกระทำโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี ตาม ป.วิแพ่ง ม.355 เรื่องการถูกฟ้องน่าจะไม่ต้องกังวล

4. ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสามารถเรียกเอาจากจำเลยได้ไหม ต้องดำเนินการอย่างไร ครับ

ตอบ...ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน และการขนย้ายสิ่งรื้อถอน  ผู้จ่ายเงินคือลูกหนี้ตามคำพิพากษา  และให้ถือว่าเป็นหนี้ตามคำพิพากษาที่จะบังคับคดีต่อไป ตาม ป.วิแพ่ง ม.355...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 14 พ.ค. 2562, 06:39

ความคิดเห็นที่ 4

ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ที่สร้างลุกล้ำบนที่ดินของโจทย์ แต่จำเลยไม่ยอมรื้อถอน จึงเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี และอีกไม่กี่วันจะมีเจ้าหน้าที่จากกรมบังคับคดีมาและสั้่งให้โจทย์เตรียมคนงานรื้อถอน แต่กลัวว่าจะมีปัญหา เพราะจำเลยมีพฤติกรรมขัดขวางไม่ให้รื้อถอนอย่างมาก

1. ถ้ารื้อถอนไม่ได้ควรทำอย่างไร

2.ถ้ารื้อถอนไม่ได้ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บังคับดคี หรือโจทย์จะต้องดำเนินการต่อ อย่างไร

3. ส่วนที่รื้อถอน เป็นส่วนหนึ่งของบ้าน (เสา ชายคา ชานบ้าน) ซึ่งไม่ได้รื้อทั้งหลัง แน่นอนว่าจะต้องเกิดคามเสียหายบ้าง จะมีผลอย่างไรไหม กลัวจะถูกฟ้องกลับ

4. ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสามารถเรียกเอาจากจำเลยได้ไหม ต้องดำเนินการอย่างไร ครับ


ขอบคุณครับ

โดยคุณ packker35 13 พ.ค. 2562, 17:20

ความคิดเห็นที่ 3

*** ข้อความ** ไม่ขึ้นครับ

โดยคุณ packker35 13 พ.ค. 2562, 17:15

ความคิดเห็นที่ 2


โดยคุณ packker35 13 พ.ค. 2562, 17:13

ความคิดเห็นที่ 1

โดยคุณ packker35 13 พ.ค. 2562, 17:06

แสดงความเห็น