WebBoard :เร่งรัดหนี้|เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

  • 111
  • 1
  • post on 4 ต.ค. 2566, 15:23

ถ้าลูกหนี้ยืมเงิน ไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงิน แต่ให้เช็คลงวันที่ล่วงหน้า 2 ปี  เวลาผ่านไป 3 เดือน ลูกหนี้เสียชีวิต 

คำถาม เจ้าหนี้สามารถนำเช็คลงวันที่ล่วงหน้าน้้น ไปบังคับในส่วนกองมรดก กับทายาทได้หรือไม่ครับ

โดยคุณ ppum007 (xxx) 4 ต.ค. 2566, 15:23

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

  เมื่อผู้สั่งจ่าย ตาย  ก็แจ้ง ผจก.มรดก ของผู้จ่าย  ให้จ่ายเงินตามเช็ค   ถ้าไม่จ่ายฯ ก็ฟ้องบังคับได้ ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1003/2524..

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 5 ต.ค. 2566, 17:19

แสดงความเห็น