WebBoard :เร่งรัดหนี้|เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

  • 175
  • 1
  • post on 3 ก.ย. 2566, 20:54

ลูกหนี้ทำสัญญากุ็ยืมเงิน พร้อมมอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้า เช็คลงวันที่ล่วงหน้าได้นานเท่าไรครับถึงมีผลตามกฎหมาย


โดยคุณ ppum007 (xxx) 3 ก.ย. 2566, 20:54

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การออกเช็ค

  วันที่มีผลตามกฎหมาย คือถึงวันที่ลงวันที่ล่วงหน้า ในเช็คนั้น  ก็สามารถยื่นให้ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คได้(ในวันที่ครบกำหนด) ถ้าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน  ผู้ออกเช็ค ย่อมมีความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการใช้เช็คฯ พ.ศ.2534 ม.4 คือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท และจำคุก   1 ปี แต่เป็นคดีที่ยอมความกันได้...การออกเช็คตามข้อเท็จจริงที่บอกมา ถือว่ามีหนี้ที่สมบูรณ์ คือมีมูลหนี้อยู่จริง  เพราะมีการทำสัญญากู้ยืมเงินไว้ด้วย...
 ข้อคิด  ถ้าผู้ทรงเช็ค(เจ้าหนี้) ไปแจ้งความเมื่อเช็คเด้ง ผู้ออกเช็คส่วนใหญ่มักมาเหนือเมฆ  คือไปโรงพัก และขอเจรจา เช่นขอผ่อนชำระฯ ถ้าตกลงกัน ก็ถือว่า เป็นการยอมความตามกฎหมาย สิทธิ์ในการดำเนินคดีอาญาจะยุติลง  ก็เหลือเพียงสิทธิ์ที่จะเรียกร้องได้ตามสัญญายอมความ ซึ่งเป็นคดีแพ่ง  ถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ ก็ต้องไปฟ้องทางแพ่งเท่านั้น...ประกอบกับกระแสสังคมออกมามากมาย เรียกร้องให้ การออกเช็ค  เป็นเพียงคดีแพ่ง และมีการผลักดันกฎหมายนี้่เข้าสภาฯ...ดังนั้นการรับเช็ค ควรรับไว้จากบุคคลที่น่าเชื่อถือเท่านั้น  เพราะบางที ก็ไม่ต่างกระดาษเพียงแผ่นเดียว  ด้วยความปรารถนาดี ครับ
    
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 4 ก.ย. 2566, 08:22

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด