WebBoard :บัตรเครดิต-บัตรเงินด่วน|อิออนทวงหนี้

อิออนทวงหนี้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

อิออนทวงหนี้

  • 50
  • 1
  • post on 4 ก.ย. 2566, 16:03

รบกวนถามป้าเป็นหนี้อิออนหยุดส่งตั้งแต่ปี 2549 วันนี้มีโทรมาทวงป้าบอกว่าป้าตกงานเขาก็ยังบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามลงพื้นที่อย่างนี้ป้าต้องทำอย่างไรคะ

โดยคุณ tanida (xxx) 4 ก.ย. 2566, 16:03

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การใช้บัตรเครดิต


     บัตรเครดิต  อาจจะมีอายุความฟ้องร้อง 2 ปี  5 ปี หรือ  10 ปี แล้วแต่ข้อเท็จจริง ในการทำสัญญาฯ  ดังนั้น คดีของท่านจึงขาดอายุความแล้ว...ถ้ามีคนมาทวงหนี้ ก็มีทางออกสองทาง คือทางแรก ขอเจรจาผ่อนจ่าย  หรือจ่ายก้อนเดียว ควรทำบันทึกไว้  หรือปฏิเสธไม่ต้องจ่ายใดๆทั้งสิ้น (ก็ไม่มีความผิดอะไร  เพราะเป็นเรื่องทางแพ่งเท่านั้น)  แต่เจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องต่อศาลได้ แม้คดีจะขาดอายุความแล้ว  ถ้าท่านไม่ไปศาลยื่นข้อต่อสู้ว่า คดีขาดอายุความแล้ว   ศาลก็สามารถพิพากษาให้ท่านใช้หนี้ตามที่ถูกฟ้องได้ เพราะมีหนี้อยู่จริงแม้จะขาดอายุความแล้ว....

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 5 ก.ย. 2566, 10:09

แสดงความเห็น