WebBoard :บัตรเครดิต-บัตรเงินด่วน|อายุความว่าด้วยหนี้บัตรเครดิต

อายุความว่าด้วยหนี้บัตรเครดิต

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

อายุความว่าด้วยหนี้บัตรเครดิต

  • 195
  • 2
  • post on 22 ส.ค. 2566, 20:04

กระผมรบกวนสอบถามหน่อยครับ


หากผมขาดการชำระหนี้บัตรเครดิต/กดเงินสด มาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 9-10 ปีแล้ว แต่มีหนังสือแจ้งยอดหนี้มาให้ชำระ ซึ่งก็เกินเงินต้นที่ผิดชำระประมาณ 3-4 เท่า ผมอยากทราบว่าผลทางกฎหมายยังมีอยู่ไหมครับ


และหากความสามารถในการที่จะต้องชำระหนี้ก้อนนี้ ก็อาจจะไม่สามารถที่จะชำระได้แล้ว เนื่องด้วยรายได้ก็ไม่ได้เป็นพนักงานประจำหรือมีรายได้ตลอด


หากเกิดการฟ้องร้องผมต้องเตรียมตัวอย่างไรได้บ้างครับขอบคุณครับ

โดยคุณ Niranam (1.47.xxx.xxx) 22 ส.ค. 2566, 20:04

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post.

โดยคุณ OKBet 30 ส.ค. 2566, 15:39

ความคิดเห็นที่ 1

อายุความบัตรเครดิต


 จะมีอายุความสองปี  นับแต่วันจ่ายหนี้ครั้งสุดท้าย ตาม ปพพ. ม.193/34  ดังนั้นหนี้ของคุณจึงขาดอายุความแล้ว   แต่เจ้าหนี้ก็ยังสามารถฟ้องร้องได้  แต่ลูกหนี้ก็มีสิทธิปฏิเสธไม่ใช้หนี้ได้เช่นกัน เพราะหนี้ขาดอายุความแล้ว  ตาม พพ ม.193/10  แต่เมื่อลูกหนี้ ถูกฟ้อง  ไม่ยื่นคำให้การต่อสู้ว่า   เป็นคดีที่ขาดอายุความแล้ว  ศาลก็ยกฟ้องไม่ได้ คือต้องให้ลูกหนี้ใช้หนี้ตามที่ถูกฟ้อง  ตาม ปพพ.193/29  เพราะถือว่าลูกหนี้ สละสิทธิ์ในการต่อสู้คดี  คือการขาดนัดยื่นคำให้การ จึงแพ้คดีได้ง่ายๆ  ดังนั้นเมื่อถูกฟ้อง  ควรปรึกษาผู้รู้จริง และเต็มใจช่วยเหลือ  ในการยื่นคำให้การต่อสู้ให้ทันกำหนดเวลา  ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ศาล หรือ ทนายอาสาที่ประจำอยู่ที่ศาล ให้เขาช่วยเขียนคำให้การให้ก็ได้    ถ้าเพิกเฉยไม่ยื่นคำให้การว่า คดีขาดอายุความแล้ว   ศาลก็คงให้ใช้หนี้ตามที่ถูกฟ้อง   ถ้าไม่ใช้หนี้  ก็คงมีการตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ติดตามยึดทรัพย์มาขายทอดตลาดเพื่อใช้หนี้ได้....ความเชื่อผิดๆที่มักบอก ต่อๆกัน ว่า เมื่อมีหมายศาลมา เราอย่ารับ  ให้หลบๆไปก่อน เป็นความเชื่อที่ผิด กฎหมายมีกระบวนการปิดหมายไว้ที่ภูมิลำเนา  ถือว่าจำเลยทราบว่าถูกฟ้องแล้ว  แม้จำเลยไม่ยื่นคำให้การ  ก็มีการกระบวนการพิจารณาคดีฝ่ายเดียว (ลับหลังจำเลย)  คือพิจารณาโดยการขาดนัด  แน่นอน จำเลย คงแพ้คดี และต้องใช้หนี้ตามที่ถูกฟ้อง การยึดทรัพย์ก็จะตามมา  จึงมีการโวยวายว่า ไม่เคยเห็นหมายศาล แล้วมายึดทรัพย์ได้อย่างไร  ก็เพราะขั้นตอนของกฎหมายเขามีไว้แล้วอย่างรัดกุม  เพื่อป้องกันคนดื้อแพ่ง ดังนั้นจงลบความเชื่อผิดๆออกจากหัว และช่วยบอกต่อผู้อื่นเพื่อเอาบุญ ...ดังนั้นถ้าคุณถูกฟ้อง  เพียงยื่นคำให้การต่อสู้ว่าคดีขาดอายุความแล้ว ก็จบ... ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 23 ส.ค. 2566, 09:43

แสดงความเห็น