WebBoard :บัตรเครดิต-บัตรเงินด่วน|โดนอายัติบัญชีธนาคาร

โดนอายัติบัญชีธนาคาร

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

โดนอายัติบัญชีธนาคาร

  • 43
  • 1
  • post on 27 มี.ค. 2564, 23:06

โดนอายัติบัญชีธนาคารควรทำอย่างไง

โดยคุณ ศุภัช ทรงทิพย์ (172.68.xxx.xxx) 27 มี.ค. 2564, 23:06

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การถูกอายัดบัญชีธนาคาร

  ต้องสอบถามธนาคารให้ชัดเจนว่า  ถูกอายัดบัญชีด้วยสาเหตุใด  อาจจะเป็นเพราะสาเหตุหลายประการ  อาทิ เช่น ไปค้ำประกันการกู้ยืมเงินของใครไว้  หรือค้ำฯการเช่าซื้อรถ เมื่อเขาไม่ใช้หนี้  และถูกฟ้อง  และถูกบังคับคดี  ผู้ค้ำฯก็พลอยได้รับผลกรรมไปด้วย... หรือ คุณมีหนี้  และถูกฟ้อง  เจ้าหนี้ก็ขอให้ธนาคารอายัดบัญชีฯได้ เป็นต้น  ต้องหาสาเหตุให้พบก่อน ก็แก้ไข ตามต้นเหตุนั้นๆ....ถ้าถูกอายัดโดยมิชอบ  ก็ต้องร้องศาลให้ถอนการอายัดได้...
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 28 มี.ค. 2564, 09:17

แสดงความเห็น