WebBoard :บัตรเครดิต-บัตรเงินด่วน|ร้องเรียน ธนาคารกรุงเทพ ตัดเงินจากบัญชีเพื่อใช้ชำระหนี้บัตร

ร้องเรียน ธนาคารกรุงเทพ ตัดเงินจากบัญชีเพื่อใช้ชำระหนี้บัตร

 • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
 • Email: [email protected]
Header Background Image

ร้องเรียน ธนาคารกรุงเทพ ตัดเงินจากบัญชีเพื่อใช้ชำระหนี้บัตร

 • 40635
 • 73
 • post on 27 ก.ค. 2552, 19:12

วันนี้ผมส่งหนังสือร้องเรียนเนื่อหาตามรายละเอียดด้านล่างไปยังหน่วยงานต่าง ๆ คือ
ท่านผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักอัยการสูงสุด
สำนักนายกรัฐมนตรี

โดยรายละเอียดเนื่อหาคร่าว ๆ ตามด้านล่างครับ


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ธนาคารได้ทำการหักเงินซึ่งมีบุคคลภายนอกโอนหรือฝากนำเข้าบัญชีของกระผม นายxxxxx xxxxxซึ่งฝากไว้กับธนาคารสาขา สยามสแควร์ บัญชีเลขที่ xxxxxxx ไปเป็นจำนวนเงิน 29,337.25 บาท โดยกระผมไม่ได้ให้ความยินยอม การกระทำดังกล่าวของธนาคารเป็นการทุจริตต่อความไว้วางใจที่ลูกค้าพึงมีต่อสถาบันการเงิน และเป็นการผิดสัญญาการฝากทรัพย์ที่กระผมฝากเงินไว้กับธนาคาร ธนาคารหักเงินออกจากบัญชีของกระผมโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย และถึงแม้จะมีข้อตกลงอันเป็นลักษณะทั่วไประบุไว้ในเอกสารของTธนาคาร แต่ก็มิได้เป็นความประสงค์ของกระผมที่จะยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีของกระผม ข้อสัญญาต่าง ๆ ที่ธนาคารอ้างว่ากระผมได้ตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีใด ๆ ของกระผมได้ เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และเป็นการเพิ่มภาระหรือเอาเปรียบลูกค้าเกินควร ประกอบกับกระผมไม่เคยได้รับแจ้งจากธนาคารล่วงหน้าว่าหากมีการผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารจะใช้วิธีการหักเงินจากบัญชีต่าง ๆ ที่กระผมเป็นเจ้าของบัญชีและฝากเงินไว้กับธนาคาร โดยไม่ผ่านกระบวนการทางศาล หากกระผมทราบว่าธนาคารจะใช้วิธีการบังคับชำระหนี้ด้วยตนเองโดยไม่ผ่านวิธีการฟ้องต่อศาลเป็นคดีผู้บริโภค กระผมคงไม่ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคาร การบังคับชำระหนี้ของธนาคารในกรณ๊นี้ได้กระทำกับผู้บริโภครายอื่นหลายราย ซึ่งผู้บริโภครายอื่นได้มีการร้องเรียนไปยังสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้เป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหลายคดี ปรากฏตามสื่อสารมวลชนทั้งทางหนังสือพิมพ์ และทางอินเตอร์เน็ต ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อร่างประกาศและออกกฎหมายห้ามมิให้สถาบันการเงินรวมทั้งธนาคารกรุงเทพเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคโดยการหักจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตและบัตรเงินด่วน และนอกจากนี้การบังคับชำระหนี้ของธนาคารเป็นการบังคับชำระหนี้เอากับจำนวนเงินทั้งหมดของลูกหนี้ที่ธนาคารตรวจพบว่าลูกหนี้รายใดฝากเงินไว้กับธนาคาร สร้างความเดือดร้อนให้กับกระผมในฐานะลูกหนี้และผู้บริโภครายอื่น ๆ ไม่มีเงินสดหมุนเวียนในการดำเนินชีวิตและทำธุรกิจ การบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับเงินเดือนยังบังคับชำระหนี้เพียงร้อยละ 30 ของเงินเดือนเท่านั้น

ผลจากการกระทำของธนาคารทำให้มีผลกระทบเป็นลูกโซ่ ต่อการดำเนินชีวิตและในการประกอบหน้าที่การงานของผมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ
1. สูญเสียเงินจากการถูกหักบัญชี จำนวน 29,337.25 บาท
2. ต้องกู้เงินจากบุคคลภายนอกมาใช้ในการดำเนินชีวิต กล่าวคือผมมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทและมีรายได้ทางเดียวเมื่อธนาคารหักเงินจากบัญชีของผมไปโดยไม่ทราบล่วงหน้าทำให้ขาดเงินทุนหมุนเวียนไม่มีเงินชำระหนี้ค่าเช่าบ้าน , ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต รวมถึงการผ่อนหนี้กับสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งต้องส่งเสียบุพการีที่อยู่ต่างจังหวัด

ทั้งนี้ผมไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้เต็มจำนวนทั้งหมดตามที่ธนาคารได้หักเงินผมไป เพราะมีความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ธนาคารพิจารณาคืนเงินให้ผมและหักไว้เฉพาะค่างวด เพื่อผมจะได้นำเงินดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป ผมยินดีที่จะตกลงทำสัญญารับสภาพหนี้ใหม่ตามตกลงครับ

ทั้งนี้ พร่งนี้ตั้งใจไปพบพี่ทนายที่สำนักงานกฎหมาย ทนายประชาชนเพื่อขอความช่วยเหลือครับ เนื้อหาด้านบนก็ดัดแปลงจากสำเนาคดีที่หาได้จากใน Internet เวปนี้ครับ
 

โดยคุณ ธรรศ ราชาธิราช (สมาชิก) (58.10.xxx.xxx) 27 ก.ค. 2552, 19:12

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 73

เรื่องแบบนี้ต้องศึกษาให้รายละเอียดครับ


โดยคุณ สมชาย123 21 มิ.ย. 2563, 12:52

ความคิดเห็นที่ 72

เป็นหนี้บัตรอิออนอยู่3000กว่า   อยากว่าจะผ่อนหนี้ให้หมด   แต่ว่านานแล้วครับ   แล้วจะได้ใช้บัตรเหมือนเดิมได้หรือเปล่าครับ   ต้องทำอย่างไรดีครับ    พอดีได้ทำงานครับ    จึงเรียนมาให้ทราบ  เครพอย่างสูง

โดยคุณ มานพ 11 ก.ค. 2556, 16:08

ความคิดเห็นที่ 71

 ร้องเรียนธนาคารกรุงเทพ  สาขาจอมทอง ชื่อเล่น เอ อยู่บ้านศรีเตี้ย  อายุ 27 ปี บ้านอยู่ศรีเตี้ย อ. บ้านโฮ่ง แอบคบชู้กับแฟนคนอื่นที่กำลังจะแต่งงานกันในอีก 1 เดือน เป็นมือที่ 3    สมควรแล้วหรอที่จะให้เป็นพนักงานของธนาคารสาขาจอมทอง ขอให้ทางผู้จัดการสาขาธนาคารกรุงเทพ สาขาจอมทอง โปรดพิจรณาว่าสมควรหรือไม่   

โดยคุณ วิไลรัมภา 25 มิ.ย. 2556, 18:47

ความคิดเห็นที่ 70

เพิ่งโดนมาเหมือนกันไม่รู้ตัวเลย เกลี้ยงเลย 43,102.50 บาท ไม่แจ้งก่อนด้วย แล้วเงินก้อนนี้เป็นคนของคนอื่นที่โอนผ่านบัญชีมาเร็วมาก  ธนาคารกสิกรไทย  เรื่องยังไม่ได้ฟ้องศาล ทำไมมีอำนาจยืดเงินลูกค้า โดยไม่แจ้ง แล้วก็คิด ค่าอะไรต่างๆๆโหดมาก ยังไม่พอให้โอนเงิน อีก 2000 เพื่อปิดเรื่องพร้อมเอกสารเซ็นต์บัตรประชาชนว่ายอมจ่ายเงินก้อนนี้เพื่อปิด ดิฉันไม่ยอม เด่วนี้เราหาความปลอดภัยในที่ที่เราว่าปลอดภัยที่สุดทางการเงินที่ธนาคารไม่ได้แล้วเหรอ คงจะต้องเอาเงินใส่กระสอบฝั่ง 

โดยคุณ สาวิตรี 22 มี.ค. 2556, 11:58

ความคิดเห็นที่ 69

 ไม่ทราบว่าจากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนเรื่องถูกธนาคารกรุงเทพหักเงินในบัญชีธนาคารไปเป็นจำนวนท้้งก้อนบวกสามารถดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรได้บ้างแล้วคะ

ดิฉันโดนหักเงินไปในลักษณะนี้+ดอกเบี้ยย้อนหลัง+ค่าติดตาม+ค่าทนาย+อื่นๆ  ทั้งๆ ที่ดิฉันเองได้ทำเรื่องขอหยุดดอกเบี้ยไปเกือบสองกว่าปีแล้ว  เปลียนบัญชีและชื่อใหม่ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีเก่าที่มีอยู่  แต่กลับโดนธนาคารหักเงินไปเกินจากจำนวนเงินต้นที่ได้มีการดำเนินการขึ้นศาลไปเพื่อไกล่เกลี่ยเมื่อสองปีที่แล้ว

ดิฉันได้ติดต่อร้องขอความเห็นใจจากทางธนาคาร  แต่ทางธนาคารจะยกสิทธิ์ใช้แต่เพียงข้อกฏหมายมาดำเนินการ  ด้วยสาเหตุอย่างนี้ ไม่ทราบว่าทางทนายคลายทุกข์เห็นด้วยอย่างไรคะ คือ เราต้องยอมรับในข้อผิดพลาดนี้ทั้งหมด หากว่าทางธนาคารเขาไม่ยอมเจรจาพิจารณาทบทวนเรื่องใหม่ให้เราแล้วใช่ไหมคะ  (ดิฉันถูกเรียกเก็บเกินกว่าเงินต้นไปอีกเกือบเท่าตัว)  ตอนนี้ก็เลยลำบากเพราะเหตุจากต้องสูญเงินก้อนนี้ไปอย่างกระทันหัน  และเพราะพลาดจากความซื่อๆ ที่เชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าเป็นคนละบัญชีกันแล้วไม่เอาไปเกี่ยวโยงกันค่ะ

โดยคุณ มณีวรรณ 3 พ.ย. 2555, 18:58

ตอบความคิดเห็นที่ 69

แม้ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แล้วก็ตาม ลูกหนี้ตามคำพิพากษาก็ชอบที่จะขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ภายหลังมีคำพิพากษาแล้วได้อีก

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 16 พ.ย. 2555, 15:45

ความคิดเห็นที่ 68

ผมเพิ่งโดนมาเหมือนกัน ในกรณี ตัดเงินจากบัญชี ออมทรัพย์ เพื่อไปชำระบัตรเครดิต หลังจากพยายาม พูดคุยทุกอย่างมาเป็นเวลา 2 วัน กับ อีก หลายชั่วโมง ไอ้พนักงานแผนกทวงหนี้ของธนาคารกรุงเทพ ไม่ยอมคืนเงินจำนวนหนึ่ง ให้นั้น ท้ายสุดสรุป มันพยายามที่จะขอคืนให้จำนวนหนึ่ง (ประมาณ 10%ของยอดทั้งหมด) โดย อ้างว่า ต้องขอตัดเงินจำนวนหนึ่งไว้ เหมือนเป็นการประกัน ยอดเงินทั้งหมดที่มันยึดไป  ขอสายหัวหน้่าฝ่าย ก็ไม่กล้าให้พูด ไม่รู้เวลามันยึดเงินไป มันกด แค่ enter แต่เวลา จะขอเงินคืน มันบอก ต้องทำ 1 - 2 - 3 - 4 -5  มันอ้างว่าได้โทรติดต่อแล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อได้  ซึ่งผมได้โทรไปก่อนหน้านี้ และแถมส่ง e-mail ไป 2 รอบ แต่ก็อีกนั้นแหล๊ะ ไม่มีอะไรกับมาเลย ณ ตอนนี้ ก็พยายามเข้าไป เพื่อต่อว่า พนักงานฝ่ายนี้ และวันนี้เป็นวันซวยของมันจริงๆ ที่ ดำเนินเรื่องช้า ยังไงผมจะพยายามเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ก่อนที่จะเข้าขอความช่วยเหลือกับทาง สคบ. และหน่วยงานต่างๆ ที่พอจะช่วยได้

เดี๋ยวโทรเคลียร์ให้จบก่อน จะได้รายงานเพื่อน ๆ ที่โดยเหมือนกัน

โดยคุณ โดนเหมือนกัน 18 พ.ค. 2555, 16:29

ตอบความคิดเห็นที่ 68

พึ่งโดนเหมือนกันค่ะ แต่เป็นธ.กสิกรไทย อยู่ๆ เมื่อวันที่ 20/07/55 เวลา 16:02 เงินในบัญชีออมทรัพย์ก็หายไป  จำนวน  14,798.59 บาท  ซึ่งมี sms เข้ามาที่โทรศัพท์มือถือ เวลา 16:29 ว่ายอดเงินดังกล่าวออกไป คงเหลือยอดเงินในบัญชีที่ถอนได้ 997 บาท  ซึ่งเงินที่เหลือในบัญชีทั้งหมดนั้นเป็นเงินที่น้องสาวโอนค่ายามาให้แม่ซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจซึ่งต้องทานยาทุกๆ เดือน ทำให้ตัวดิฉันได้รับความเดือดร้อนมาก เพราะต้องซื้อยาให้แม่ ซึ่งขาดยาไม่ได้ พอสอบถามไปทาง ธ.กสิกรก็ได้รับคำตอบว่ามีการนำยอดเงินดังกล่าวไปชำระค่าบัตรเครดิตที่ติดค้างไว้กับทางธนาคาร ตอนแรกก็งงซึ่งไม่เคยบอกให้หักเงินจากออมทรัพย์มาชำระค่าบัตรเครดิตที่ติดค้างไว้เลย  แล้วทางพนักงานก็ให้เบอร์ที่ติดต่อกับทางหน่วยงานของบัตรเครดิตโดยตรงซึ่งดิฉันก็ได้โทรไปแต่เป็นเวลาปิดทำการซึ่งในวันนั้นเป็นวันศุกร์  และก็ติดเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งในช่วงเวลา 2 วันมานี้ตัวดิฉันและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนมาก มันทำให้ชีวิตแย่มากๆ เพราะเงินจำนวนนั้นเป็นเงินของน้องสาวที่ส่งให้แม่ซื้อยา แต่เงินก็ได้เอาไปชำระค่าบัตรเครดิต ซึ่งมันไม่ใช่เงินของตัวดิฉันเอง พอบอกเรื่องดังกล่าวให้ทางครอบครัวฟัง เค้าก็ไม่เข้าใจ 

แต่พอวันนี้ได้โทรเข้าไปสอบถามทางหน่วยงานบัตรเครดิตก็ได้รับคำตอบว่า ตัวดิฉันได้เซ็นยินยอมกับทางธนาคารตอนสมัครบัตรเครดิตว่าถ้าไม่มีการชำระเข้ามาเกินเวลาที่ธนาคารกำหนด ทางธนาคารสามารถหักเงินในบัญชีที่เปิดออมทรัพย์กับทางธนาคารได้เลย  พนักงานพูดจาแย่มากๆ  ถามว่าทำไมตัวดิฉันไม่ยอมชำระค่าบัตรเครดิตที่ค้างอยู่ ซึ่งตัวดิฉันก็บอกว่าตกงานจึงไม่สามรถชำระค่าบัตรเครดิตได้ เค้าก็บอกมันเป็นข้อตกลง ทำให้ตัวดิฉันได้รับความเดือดร้อนมาก  แล้วทางพนักงานยังบอกอีกให้ตัวดิฉันคุยกับทางเจ้าหน้าที่อีกคนให้ชำระให้ครบจำนวนที่ค้างทั้งหมด  ซึ่งเค้าไม่ถามเลยว่ามีเงินที่จะชำระไหม  ติดปัญหาอะไร  ซึ่งดูแล้วมันไม่สงสารเลย  จะทำยังไงดีค่ะ  กุ้มใจมากๆ เลย  อยากได้เงินก้อนนั้นคืน  ตอนนี้ไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนมาซื้อยาให้แม่ เครียดที่สุด

โดยคุณ สุวิมล แซ่ตั้ง (สมาชิก) 23 ก.ค. 2555, 13:39

ความคิดเห็นที่ 67

เพิ่งโดนเหมือนกัน  ตอนนี้ แซรดสุดๆ จะรวมตัวกันไปช่อง3 ดีกว่า เบื่อสังคมเฮ็งซวยจริงๆ 

โดยคุณ โดนเหมือนกัน 18 พ.ค. 2555, 14:38

ความคิดเห็นที่ 66

เคยเจอธ.กรุงเทพ ถนนเทพกษัตรีย์ ภูเก็ต  หักเงินในบัญชีไปเฉยเลย ไปถามผจก.ปากเสีย พูดจาไม่ดีบอกว่าหักตัดเช็ค บอกมันว่าไม่ได้เขียนเช็คให้ใคร ตรวจสอบเป็นความผิดของธ. หักผิดมาหักกับเรา ทุเรศมาก เสียเวลาต้องไปแจ้งความ มาทะเลาะกับผจก.นามสกุลพิกุลทอง ขอโทษซักคำยังไม่มี เราเลยบอกว่าเอาค่าเสียเวลามาซึ  ทีธ.ถ้าเราผิดหักแทบทุกอย่าง  มันบอกว่าไม่ให้ไปฟ้องเรา หม...ชัด

นี่เราเป็นญ. นะถ้าเป็นช. จะขอโดดชกปากซักที แก่อยู่นานกร่างอีก

โดยคุณ เคยเจอมาด้วย 5 ก.พ. 2555, 19:14

ความคิดเห็นที่ 65

***คนไทยไม่ช่วยคนไทย แล้วจะมีประเทศไทยไว้ทำไม???***>>>***ยกเว้น สินเชื่อซิตี้แอดวานซ์ citi advance*** แบงค์ไทยทุกแบงค์ดีทั้งหมดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ช่วยเหลือคนไทยอย่างดี 

 

***ยกเว้น สินเชื่อซิตี้แอดวานซ์ citi advance***ไม่สนอะไรเลย มีหน้าที่โทรทวงหนี้ตลอดทั้งวัน  สุดยอด พูดจาก็ไม่ได้เรื่อง สงสัยที่บ้านน้ำคงไม่ท่วมเลยไม่สนใจชาวบ้านตาดำๆเลย.... "ใจดำ"

 

ซิตี้ แอดวานซ์

“Citi Advance” ( ซิตี้ แอดวานซ์ ) เป็นบริการธุรกิจสินเชื่อบุคคล ซึ่งอยู่ภายใต้

การดำเนินงานของ บริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน ในกลุ่มของซิตี้ (Citi) ประเทศไทย

 • บริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้เสนอสินเชื่อบุคคล ภายใต้ 

  แบรนด์ “Citiloan” (สินเชื่อซิตี้) “สินเชื่อใกล้บ้าน บริการทันใจ” มาก่อนแล้วตั้งแต่ 

  ปี พ.ศ.2547 โดยยึดหลักการสำคัญ 2 ประการ คือ การเข้าถึงและใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้า 

  และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบยั่งยืน

 

* ส่วนธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย. (Citibank Thailand.) พนักงานทุกคนบริการดีมาก*อย่าจำสับสนนะคะ 

 

*ขอให้ผู้ประสบภัยที่น้ำท่วมที่โดนทวงหนี้แล้ว สินเชื่อซิตี้แอดวานซ์ citi advanceไม่รับฟังเหตุผลใดๆๆทั้งสิ้น ให้โทรแจ้งและส่งจดหมายไปที่

 

 

เรื่อง ร้องเรียนพฤติกรรมของพนักงานทวงหนี้

 

เรียน .......

 

 

1. ผู้จัดการ ฝ่ายควบคุมสินเชื่อ

 

 

2. ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมาย

 

3 .ผู้จัดการ ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน

 

บริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 399 ชั้น 16 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 

 

 

 สำเนาเรียนถึง.....

 

 

คุณ บริหาร ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล, ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 

นายบัณฑิต นิจถาวร, รองผู้ว่าการฯ ด้านเสถียรภาพการเงิน

 

นายเกริก วณิกกุล, รองผู้ว่าการฯ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน

 

นางอัจนา ไวความดี, รองผู้ว่าการฯ ด้านบริหาร 

 

273 ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

 

* ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกคำร้องเรียนต่อ สคบ.

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ http://www.ocpb.go.th/main_form.asp

 

หรือ

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 

 

http://www.ocpb.go.th/file_pdf/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf

 

*หรือ

 

อาจเขียนเป็นจดหมายธรรมดา

โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วนตามแบบฟอร์มนี้ได้ เมื่อกรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว

ให้ส่งทางไปรษณีย์มายัง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคาร บี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 

 

นางสาว ไดอาน่า เปมิศา

 

 

\"\"

 

 

 

-ตอนไปแจ้งความประสงค์กับธนาคารที่เรามีสินเชื่ิออยู่ ให้ติดรูปถ่ายที่โดนน้ำท่วมบ้านด้วยก็จะดีมาก (ถ้ามีนะคะ)

 

-เพื่อนๆที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนคะ สู้ๆนะคะ ยังไงเราก็ต้องเดินหน้ากันต่อไป อย่าคิดมากนะคะ ใครมีปัญหาอะไร มาปรึกษาเลดี้ได้นะคะ มีเพื่อนเป็นทนายช่วยให้คำปรึกษาฟรี!!!หลายคนคะิ ไม่ต้องไปกลัวนะคะ "เราเป็นหนี้เราก็ต้องใช้"

แต่แค่ต้องให้เวลาเราเท่านั้นเอง "ไม่มีใครอยากเป็นหนี้หรอกคะ่" สู้ๆนะคะ

 

- เลดี้มีเครดิตทุกแบงค์คะ ทั้งบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล(ไม่มีหลักทรัพย์ค่ำประกัน) รวมทั้งหมดประมาณ4ล้านกว่าบาทค่ะ.....

 

ทุกแบงค์ไทยช่วยเหลือเลดี้ทั้งหมดค่ะ  (ไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนๆ ธนาคารยินดีต้อนรับผู้ที่เดือดร้อนทุกคนค่ะ) ไม่ต้องเดือดร้อนจากน้ำท่วมก็ได้ เดือดร้องเพราะ.....อะไรก็แล้วแต่ ไปบอกเค้าให้ทราบว่าเรามีปัญหา แล้วเค้าจะผ่อนผันให้คะ)

 

-บางแบงค์3เดือนแรกคิดแค่1% ของยอดทั้งหมอ พอเดือนที่4 คิด2%

  *KTC ธนาคารกรุงไทย

 

-บางแบงค์หยุดพักหนี้3-6เดือน (ใบเรียกเก็บเงินที่ส่งมาที่บ้านจ่ายขั้นต่ำ 0 บาท)

    *ธนาคารธนชาติ

    *ธนาคารไทยพานิชย์

    *ธนาคารทหารไทย

    *ธนาคารกสิกรไทย

    *ธนาคารนครหลวงไทย (ตอนนี้เป็นธนาคารธนาชาติแล้ว)

 

-บางแบงค์ขอให้ชำระเดือนละ500บาท เป็นเวลา6เดือน 

    *ธนาคารกรุงเทพ

 

-บ้านที่เลดี้กู้ไว้มี 4 หลัง แบงค์ให้เข้าโครงการพักชำระหนี้ทั้งหมดตามโปรแกรม2ปี 

  *ธนาคารกรุงไทย

  *ธนาคารอิสลาม

 

-ไฟแนนส์รถยนต์ก็พักชำระหนี ้3 เดือน(รถยนต์2คัน) เริ่มชำระเดือนหน้า

  *กรุงศรีออโต้

 

 

 

-****"เพื่อนที่เครียด อย่าเพิ่งคิด"ฆ่าตัวตาย"นะคะ เรื่องนิดเดียวเองค่ะ คุยกันในเมลก็ได้นะคะ"****

 

 

-***ภาครัฐเค้ามีโครงการช่วยอยู ถ้าเจ้าหนี้ไม่ยอม ก็แจ้งไปทางภาครัฐนะคะ อย่าหนีปัญหาเลย สู้กับปัญหาดีกว่า ไม่ต้องอายหรอก กิจการที่พังไปแล้ว ก็มาเริ่มกันใหม่นะคะ เลดี้เป็นกำลังใจให้นะคะ มาปรึกษาได้ฟรีนะคะ ไม่ต้องเกรงใจ คุณต้องสู้เพื่อครอบครัวนะคะ

 

 

- ‎**@Nueedjung Rsu เลดี้ก็มีสินเชื่อซิตี้แอดวานซ์ citi advanceอยู่250,000บาท ว่าจะปิดบัญชีเหมือนกันค่ะ 

 

-**รู้สึกในยอด250,000นี้รวมหักประกันAIAด้วยนะคะประมาณ5,000กว่าบาท บังคับทำเฉยเลย...

 

 

 

****ขออภัยหากทำให้ชื่อเสียงของ สินเชื่อซิตี้แอดวานซ์ citi advance เสียหายนะคะ "ไม่มีมูลหมาไม่ขี้" หรอกค่ะ (เพื่อนข้าพเจ้าโดนทวงหนี้จนอยากจะฆ่าตัวตายแล้วค่ะ) เนื่องจากกิจการก็พังเพราะน้ำท่วม ครอบครัวก็แตกแยก คนทวงก็ทวงไม่สนใจชาวบ้านเลยบอกแต่ว่าบ้านคุณน้ำท่วมไม่เยอะจึงไม่ได้การยกเว้น แบงค์ไม่อนุมัติ****

 

>>>พูดมาได้(สินเชื่อซิตี้แอดวานซ์ citi advance)  ทุกคนก็โดนผลกระทบกันหมดแหละคะ มีของขายแต่ไม่มีคนซื้อ มีการสั่งซื้อแต่ผู้ซื้ออพยมหนี้น้ำท่วมไปแล้ว ของที่สั่งซื้อมาก็ต้องจ่ายไปก่อน ของผลิตไม่ได้เพราะแรงงานเดินทางมาทำงานไม่ได้เพราะระหว่างทางน้ำท่วมสูง พวกงานบริการต่างๆก็พังทั้งหมดเพราะไม่มีลูกค้าอยู่บ้านให้ไปบริการ และอีกมากมายคะ อย่าให้บรรยายอีกเลย....

 

***คนไทยไม่ช่วยคนไทย แล้วจะมีประเทศไทยไว้ทำไม???***

 

ปล. ถ้าจะฟ้องรบกวนฟ้อง นางสาวไดอาน่า เปมิศา บัตรประชาชนเลขที่ 5209800016081 คนเดียวนะคะ

 

นางสาว ไดอาน่า เปมิศา

โดยคุณ นางสาว ไดอาน่า เปมิศา 24 ม.ค. 2555, 00:47

ความคิดเห็นที่ 64

ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยสาขาตลาดหัวอิฐ ตอนนี้ย้ายไปอยู่สาขาท่าศาลา หลอกให้โอนเงินไปให้แล้วให้เลขบัญชีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าพรุ่งนี้ธนาคารเปิด จะโอนกลับไปให้แล้วกลับหายไปพอติดต่อได้ก็ให้เบอร์ผู้หญิงคนนั้นโทรไปเค้าก็ ไม่รับแถมยังให้ศูนย์ล็อคเบอร์เราไม่ให้โทรเข้าไปได้พอสืบไปผู้หญิงคนนั้นก็ เป็นผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตสาขาฉวางชื่อนาง ดวงใจ คำทอง(โ อ๋) โทร 0862777799 จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝากช่วยด้วยความจริงไม่อยากจะโอนให้หรอกแต่เกรงใจเพราะทำเรื่องกู้ซื้อ บ้านอยู่ด้วยแต่ไม่คิดว่าเค้าจะใช้ความเกรงใจเป็นเครืองมือในการหลอกเงินจาก ลูกค้าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อเรื่องกู้อีกเลยตอนนี้เคร็ดมากฝากสำนักงาน ใหญ่ตามให้ด้วยมีเอกสารการโอนเรียบร้อยทั้งหมด 40000

โดยคุณ 11 ธ.ค. 2554, 12:19

ความคิดเห็นที่ 63

ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยสาขาตลาดหัวอิฐ ตอนนี้ย้ายไปอยู่สาขาท่าศาลา หลอกให้โอนเงินไปให้แล้วให้เลขบัญชีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าพรุ่งนี้ธนาคารเปิด จะโอนกลับไปให้แล้วกลับหายไปพอติดต่อได้ก็ให้เบอร์ผู้หญิงคนนั้นโทรไปเค้าก็ ไม่รับแถมยังให้ศูนย์ล็อคเบอร์เราไม่ให้โทรเข้าไปได้พอสืบไปผู้หญิงคนนั้นก็ เป็นผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตสาขาฉวางชื่อนาง ดวงใจ คำทอง(โ อ๋) โทร 0862777799 จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝากช่วยด้วยความจริงไม่อยากจะโอนให้หรอกแต่เกรงใจเพราะทำเรื่องกู้ซื้อ บ้านอยู่ด้วยแต่ไม่คิดว่าเค้าจะใช้ความเกรงใจเป็นเครืองมือในการหลอกเงินจาก ลูกค้าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อเรื่องกู้อีกเลยตอนนี้เคร็ดมากฝากสำนักงาน ใหญ่ตามให้ด้วยมีเอกสารการโอนเรียบร้อยทั้งหมด 40000

โดยคุณ 11 ธ.ค. 2554, 12:18

ความคิดเห็นที่ 62

ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยสาขาตลาดหัวอิฐ ตอนนี้ย้ายไปอยู่สาขาท่าศาลา หลอกให้โอนเงินไปให้แล้วให้เลขบัญชีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าพรุ่งนี้ธนาคารเปิด จะโอนกลับไปให้แล้วกลับหายไปพอติดต่อได้ก็ให้เบอร์ผู้หญิงคนนั้นโทรไปเค้าก็ ไม่รับแถมยังให้ศูนย์ล็อคเบอร์เราไม่ให้โทรเข้าไปได้พอสืบไปผู้หญิงคนนั้นก็ เป็นผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตสาขาฉวางชื่อนาง ดวงใจ คำทอง(โ อ๋) โทร 0862777799 จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝากช่วยด้วยความจริงไม่อยากจะโอนให้หรอกแต่เกรงใจเพราะทำเรื่องกู้ซื้อ บ้านอยู่ด้วยแต่ไม่คิดว่าเค้าจะใช้ความเกรงใจเป็นเครืองมือในการหลอกเงินจาก ลูกค้าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อเรื่องกู้อีกเลยตอนนี้เคร็ดมากฝากสำนักงาน ใหญ่ตามให้ด้วยมีเอกสารการโอนเรียบร้อยทั้งหมด 40000

โดยคุณ 11 ธ.ค. 2554, 12:18

ความคิดเห็นที่ 61

ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยสาขาตลาดหัวอิฐ ตอนนี้ย้ายไปอยู่สาขาท่าศาลา หลอกให้โอนเงินไปให้แล้วให้เลขบัญชีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าพรุ่งนี้ธนาคารเปิด จะโอนกลับไปให้แล้วกลับหายไปพอติดต่อได้ก็ให้เบอร์ผู้หญิงคนนั้นโทรไปเค้าก็ ไม่รับแถมยังให้ศูนย์ล็อคเบอร์เราไม่ให้โทรเข้าไปได้พอสืบไปผู้หญิงคนนั้นก็ เป็นผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตสาขาฉวางชื่อนาง ดวงใจ คำทอง(โ อ๋) โทร 0862777799 จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝากช่วยด้วยความจริงไม่อยากจะโอนให้หรอกแต่เกรงใจเพราะทำเรื่องกู้ซื้อ บ้านอยู่ด้วยแต่ไม่คิดว่าเค้าจะใช้ความเกรงใจเป็นเครืองมือในการหลอกเงินจาก ลูกค้าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อเรื่องกู้อีกเลยตอนนี้เคร็ดมากฝากสำนักงาน ใหญ่ตามให้ด้วยมีเอกสารการโอนเรียบร้อยทั้งหมด 40000

โดยคุณ 11 ธ.ค. 2554, 12:17

ความคิดเห็นที่ 60

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง
 

โดยคุณ ส.พัน.35 15 พ.ย. 2554, 12:38

ความคิดเห็นที่ 59

พนักงานธนาคารกรุงเทพเวลาย้ายสาขาทำไมต้องโอนเรื่องติดตัวไปด้วย  พอไปติดต่อสาขาตามสมุดของธนาคารกลับได้รับคำตอบให้ไปติดต่อพนักงานคนนั้นแต่อยู่สาขาอื่นที่ย้ายไปทำไมต้องให้เจ้าของบัญชีตามไปธนาคารอื่นด้วย  ควรจะให้เรื่องอยู่ที่สาขาที่เปิดบัญชีไว้  ไม่ทราบมีเจตนาอะไรหรือเปล่า  ถ้าเจ้าของบัญชีตายกว่าจะเบิกเงินได้ก็ขอหลักฐานกันจนน่าเบื่อ  ธนาคารอื่นไม่เห็นวุ่นวายเลย  ขอหลักฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายก็เรียบร้อย  แต่ธนาคารกรุงเทพดึงเรื่องให้วุ่นวายมากเรื่องจนเป็นที่ระอา  บอกตรงๆมีเงินไปเข้าธนาคารอื่นสบายกว่าไม่ต้องยุ่งยาก เรื่องมากที่สุด ถามพนักงานก็กลัวผิดให้คำตอบที่กระจ่างไม่ได้  เกิดอะไรขึ้นก็โยนไปโยนมา 

โดยคุณ สุชาติ 24 ต.ค. 2554, 15:51

แสดงความเห็น