WebBoard :บัตรเครดิต-บัตรเงินด่วน|ร้องเรียน ธนาคารกรุงเทพ ตัดเงินจากบัญชีเพื่อใช้ชำระหนี้บัตร

ร้องเรียน ธนาคารกรุงเทพ ตัดเงินจากบัญชีเพื่อใช้ชำระหนี้บัตร

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ร้องเรียน ธนาคารกรุงเทพ ตัดเงินจากบัญชีเพื่อใช้ชำระหนี้บัตร

  • 41581
  • 73
  • post on 27 ก.ค. 2552, 19:12

วันนี้ผมส่งหนังสือร้องเรียนเนื่อหาตามรายละเอียดด้านล่างไปยังหน่วยงานต่าง ๆ คือ
ท่านผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักอัยการสูงสุด
สำนักนายกรัฐมนตรี

โดยรายละเอียดเนื่อหาคร่าว ๆ ตามด้านล่างครับ


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ธนาคารได้ทำการหักเงินซึ่งมีบุคคลภายนอกโอนหรือฝากนำเข้าบัญชีของกระผม นายxxxxx xxxxxซึ่งฝากไว้กับธนาคารสาขา สยามสแควร์ บัญชีเลขที่ xxxxxxx ไปเป็นจำนวนเงิน 29,337.25 บาท โดยกระผมไม่ได้ให้ความยินยอม การกระทำดังกล่าวของธนาคารเป็นการทุจริตต่อความไว้วางใจที่ลูกค้าพึงมีต่อสถาบันการเงิน และเป็นการผิดสัญญาการฝากทรัพย์ที่กระผมฝากเงินไว้กับธนาคาร ธนาคารหักเงินออกจากบัญชีของกระผมโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย และถึงแม้จะมีข้อตกลงอันเป็นลักษณะทั่วไประบุไว้ในเอกสารของTธนาคาร แต่ก็มิได้เป็นความประสงค์ของกระผมที่จะยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีของกระผม ข้อสัญญาต่าง ๆ ที่ธนาคารอ้างว่ากระผมได้ตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีใด ๆ ของกระผมได้ เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และเป็นการเพิ่มภาระหรือเอาเปรียบลูกค้าเกินควร ประกอบกับกระผมไม่เคยได้รับแจ้งจากธนาคารล่วงหน้าว่าหากมีการผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารจะใช้วิธีการหักเงินจากบัญชีต่าง ๆ ที่กระผมเป็นเจ้าของบัญชีและฝากเงินไว้กับธนาคาร โดยไม่ผ่านกระบวนการทางศาล หากกระผมทราบว่าธนาคารจะใช้วิธีการบังคับชำระหนี้ด้วยตนเองโดยไม่ผ่านวิธีการฟ้องต่อศาลเป็นคดีผู้บริโภค กระผมคงไม่ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคาร การบังคับชำระหนี้ของธนาคารในกรณ๊นี้ได้กระทำกับผู้บริโภครายอื่นหลายราย ซึ่งผู้บริโภครายอื่นได้มีการร้องเรียนไปยังสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้เป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหลายคดี ปรากฏตามสื่อสารมวลชนทั้งทางหนังสือพิมพ์ และทางอินเตอร์เน็ต ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อร่างประกาศและออกกฎหมายห้ามมิให้สถาบันการเงินรวมทั้งธนาคารกรุงเทพเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคโดยการหักจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตและบัตรเงินด่วน และนอกจากนี้การบังคับชำระหนี้ของธนาคารเป็นการบังคับชำระหนี้เอากับจำนวนเงินทั้งหมดของลูกหนี้ที่ธนาคารตรวจพบว่าลูกหนี้รายใดฝากเงินไว้กับธนาคาร สร้างความเดือดร้อนให้กับกระผมในฐานะลูกหนี้และผู้บริโภครายอื่น ๆ ไม่มีเงินสดหมุนเวียนในการดำเนินชีวิตและทำธุรกิจ การบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับเงินเดือนยังบังคับชำระหนี้เพียงร้อยละ 30 ของเงินเดือนเท่านั้น

ผลจากการกระทำของธนาคารทำให้มีผลกระทบเป็นลูกโซ่ ต่อการดำเนินชีวิตและในการประกอบหน้าที่การงานของผมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ
1. สูญเสียเงินจากการถูกหักบัญชี จำนวน 29,337.25 บาท
2. ต้องกู้เงินจากบุคคลภายนอกมาใช้ในการดำเนินชีวิต กล่าวคือผมมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทและมีรายได้ทางเดียวเมื่อธนาคารหักเงินจากบัญชีของผมไปโดยไม่ทราบล่วงหน้าทำให้ขาดเงินทุนหมุนเวียนไม่มีเงินชำระหนี้ค่าเช่าบ้าน , ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต รวมถึงการผ่อนหนี้กับสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งต้องส่งเสียบุพการีที่อยู่ต่างจังหวัด

ทั้งนี้ผมไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้เต็มจำนวนทั้งหมดตามที่ธนาคารได้หักเงินผมไป เพราะมีความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ธนาคารพิจารณาคืนเงินให้ผมและหักไว้เฉพาะค่างวด เพื่อผมจะได้นำเงินดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป ผมยินดีที่จะตกลงทำสัญญารับสภาพหนี้ใหม่ตามตกลงครับ

ทั้งนี้ พร่งนี้ตั้งใจไปพบพี่ทนายที่สำนักงานกฎหมาย ทนายประชาชนเพื่อขอความช่วยเหลือครับ เนื้อหาด้านบนก็ดัดแปลงจากสำเนาคดีที่หาได้จากใน Internet เวปนี้ครับ
 

โดยคุณ ธรรศ ราชาธิราช (สมาชิก) (58.10.xxx.xxx) 27 ก.ค. 2552, 19:12

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 72

เรื่องแบบนี้ต้องศึกษาให้รายละเอียดครับ


โดยคุณ สมชาย123 21 มิ.ย. 2563, 12:52

ความคิดเห็นที่ 71

เป็นหนี้บัตรอิออนอยู่3000กว่า   อยากว่าจะผ่อนหนี้ให้หมด   แต่ว่านานแล้วครับ   แล้วจะได้ใช้บัตรเหมือนเดิมได้หรือเปล่าครับ   ต้องทำอย่างไรดีครับ    พอดีได้ทำงานครับ    จึงเรียนมาให้ทราบ  เครพอย่างสูง

โดยคุณ มานพ 11 ก.ค. 2556, 16:08

ความคิดเห็นที่ 70

 ร้องเรียนธนาคารกรุงเทพ  สาขาจอมทอง ชื่อเล่น เอ อยู่บ้านศรีเตี้ย  อายุ 27 ปี บ้านอยู่ศรีเตี้ย อ. บ้านโฮ่ง แอบคบชู้กับแฟนคนอื่นที่กำลังจะแต่งงานกันในอีก 1 เดือน เป็นมือที่ 3    สมควรแล้วหรอที่จะให้เป็นพนักงานของธนาคารสาขาจอมทอง ขอให้ทางผู้จัดการสาขาธนาคารกรุงเทพ สาขาจอมทอง โปรดพิจรณาว่าสมควรหรือไม่   

โดยคุณ วิไลรัมภา 25 มิ.ย. 2556, 18:47

ความคิดเห็นที่ 69

เพิ่งโดนมาเหมือนกันไม่รู้ตัวเลย เกลี้ยงเลย 43,102.50 บาท ไม่แจ้งก่อนด้วย แล้วเงินก้อนนี้เป็นคนของคนอื่นที่โอนผ่านบัญชีมาเร็วมาก  ธนาคารกสิกรไทย  เรื่องยังไม่ได้ฟ้องศาล ทำไมมีอำนาจยืดเงินลูกค้า โดยไม่แจ้ง แล้วก็คิด ค่าอะไรต่างๆๆโหดมาก ยังไม่พอให้โอนเงิน อีก 2000 เพื่อปิดเรื่องพร้อมเอกสารเซ็นต์บัตรประชาชนว่ายอมจ่ายเงินก้อนนี้เพื่อปิด ดิฉันไม่ยอม เด่วนี้เราหาความปลอดภัยในที่ที่เราว่าปลอดภัยที่สุดทางการเงินที่ธนาคารไม่ได้แล้วเหรอ คงจะต้องเอาเงินใส่กระสอบฝั่ง 

โดยคุณ สาวิตรี 22 มี.ค. 2556, 11:58

ความคิดเห็นที่ 68

 ไม่ทราบว่าจากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนเรื่องถูกธนาคารกรุงเทพหักเงินในบัญชีธนาคารไปเป็นจำนวนท้้งก้อนบวกสามารถดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรได้บ้างแล้วคะ

ดิฉันโดนหักเงินไปในลักษณะนี้+ดอกเบี้ยย้อนหลัง+ค่าติดตาม+ค่าทนาย+อื่นๆ  ทั้งๆ ที่ดิฉันเองได้ทำเรื่องขอหยุดดอกเบี้ยไปเกือบสองกว่าปีแล้ว  เปลียนบัญชีและชื่อใหม่ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีเก่าที่มีอยู่  แต่กลับโดนธนาคารหักเงินไปเกินจากจำนวนเงินต้นที่ได้มีการดำเนินการขึ้นศาลไปเพื่อไกล่เกลี่ยเมื่อสองปีที่แล้ว

ดิฉันได้ติดต่อร้องขอความเห็นใจจากทางธนาคาร  แต่ทางธนาคารจะยกสิทธิ์ใช้แต่เพียงข้อกฏหมายมาดำเนินการ  ด้วยสาเหตุอย่างนี้ ไม่ทราบว่าทางทนายคลายทุกข์เห็นด้วยอย่างไรคะ คือ เราต้องยอมรับในข้อผิดพลาดนี้ทั้งหมด หากว่าทางธนาคารเขาไม่ยอมเจรจาพิจารณาทบทวนเรื่องใหม่ให้เราแล้วใช่ไหมคะ  (ดิฉันถูกเรียกเก็บเกินกว่าเงินต้นไปอีกเกือบเท่าตัว)  ตอนนี้ก็เลยลำบากเพราะเหตุจากต้องสูญเงินก้อนนี้ไปอย่างกระทันหัน  และเพราะพลาดจากความซื่อๆ ที่เชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าเป็นคนละบัญชีกันแล้วไม่เอาไปเกี่ยวโยงกันค่ะ

โดยคุณ มณีวรรณ 3 พ.ย. 2555, 18:58

ตอบความคิดเห็นที่ 68

แม้ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แล้วก็ตาม ลูกหนี้ตามคำพิพากษาก็ชอบที่จะขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ภายหลังมีคำพิพากษาแล้วได้อีก

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 16 พ.ย. 2555, 15:45

ความคิดเห็นที่ 67

ผมเพิ่งโดนมาเหมือนกัน ในกรณี ตัดเงินจากบัญชี ออมทรัพย์ เพื่อไปชำระบัตรเครดิต หลังจากพยายาม พูดคุยทุกอย่างมาเป็นเวลา 2 วัน กับ อีก หลายชั่วโมง ไอ้พนักงานแผนกทวงหนี้ของธนาคารกรุงเทพ ไม่ยอมคืนเงินจำนวนหนึ่ง ให้นั้น ท้ายสุดสรุป มันพยายามที่จะขอคืนให้จำนวนหนึ่ง (ประมาณ 10%ของยอดทั้งหมด) โดย อ้างว่า ต้องขอตัดเงินจำนวนหนึ่งไว้ เหมือนเป็นการประกัน ยอดเงินทั้งหมดที่มันยึดไป  ขอสายหัวหน้่าฝ่าย ก็ไม่กล้าให้พูด ไม่รู้เวลามันยึดเงินไป มันกด แค่ enter แต่เวลา จะขอเงินคืน มันบอก ต้องทำ 1 - 2 - 3 - 4 -5  มันอ้างว่าได้โทรติดต่อแล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อได้  ซึ่งผมได้โทรไปก่อนหน้านี้ และแถมส่ง e-mail ไป 2 รอบ แต่ก็อีกนั้นแหล๊ะ ไม่มีอะไรกับมาเลย ณ ตอนนี้ ก็พยายามเข้าไป เพื่อต่อว่า พนักงานฝ่ายนี้ และวันนี้เป็นวันซวยของมันจริงๆ ที่ ดำเนินเรื่องช้า ยังไงผมจะพยายามเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ก่อนที่จะเข้าขอความช่วยเหลือกับทาง สคบ. และหน่วยงานต่างๆ ที่พอจะช่วยได้

เดี๋ยวโทรเคลียร์ให้จบก่อน จะได้รายงานเพื่อน ๆ ที่โดยเหมือนกัน

โดยคุณ โดนเหมือนกัน 18 พ.ค. 2555, 16:29

ตอบความคิดเห็นที่ 67

พึ่งโดนเหมือนกันค่ะ แต่เป็นธ.กสิกรไทย อยู่ๆ เมื่อวันที่ 20/07/55 เวลา 16:02 เงินในบัญชีออมทรัพย์ก็หายไป  จำนวน  14,798.59 บาท  ซึ่งมี sms เข้ามาที่โทรศัพท์มือถือ เวลา 16:29 ว่ายอดเงินดังกล่าวออกไป คงเหลือยอดเงินในบัญชีที่ถอนได้ 997 บาท  ซึ่งเงินที่เหลือในบัญชีทั้งหมดนั้นเป็นเงินที่น้องสาวโอนค่ายามาให้แม่ซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจซึ่งต้องทานยาทุกๆ เดือน ทำให้ตัวดิฉันได้รับความเดือดร้อนมาก เพราะต้องซื้อยาให้แม่ ซึ่งขาดยาไม่ได้ พอสอบถามไปทาง ธ.กสิกรก็ได้รับคำตอบว่ามีการนำยอดเงินดังกล่าวไปชำระค่าบัตรเครดิตที่ติดค้างไว้กับทางธนาคาร ตอนแรกก็งงซึ่งไม่เคยบอกให้หักเงินจากออมทรัพย์มาชำระค่าบัตรเครดิตที่ติดค้างไว้เลย  แล้วทางพนักงานก็ให้เบอร์ที่ติดต่อกับทางหน่วยงานของบัตรเครดิตโดยตรงซึ่งดิฉันก็ได้โทรไปแต่เป็นเวลาปิดทำการซึ่งในวันนั้นเป็นวันศุกร์  และก็ติดเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งในช่วงเวลา 2 วันมานี้ตัวดิฉันและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนมาก มันทำให้ชีวิตแย่มากๆ เพราะเงินจำนวนนั้นเป็นเงินของน้องสาวที่ส่งให้แม่ซื้อยา แต่เงินก็ได้เอาไปชำระค่าบัตรเครดิต ซึ่งมันไม่ใช่เงินของตัวดิฉันเอง พอบอกเรื่องดังกล่าวให้ทางครอบครัวฟัง เค้าก็ไม่เข้าใจ 

แต่พอวันนี้ได้โทรเข้าไปสอบถามทางหน่วยงานบัตรเครดิตก็ได้รับคำตอบว่า ตัวดิฉันได้เซ็นยินยอมกับทางธนาคารตอนสมัครบัตรเครดิตว่าถ้าไม่มีการชำระเข้ามาเกินเวลาที่ธนาคารกำหนด ทางธนาคารสามารถหักเงินในบัญชีที่เปิดออมทรัพย์กับทางธนาคารได้เลย  พนักงานพูดจาแย่มากๆ  ถามว่าทำไมตัวดิฉันไม่ยอมชำระค่าบัตรเครดิตที่ค้างอยู่ ซึ่งตัวดิฉันก็บอกว่าตกงานจึงไม่สามรถชำระค่าบัตรเครดิตได้ เค้าก็บอกมันเป็นข้อตกลง ทำให้ตัวดิฉันได้รับความเดือดร้อนมาก  แล้วทางพนักงานยังบอกอีกให้ตัวดิฉันคุยกับทางเจ้าหน้าที่อีกคนให้ชำระให้ครบจำนวนที่ค้างทั้งหมด  ซึ่งเค้าไม่ถามเลยว่ามีเงินที่จะชำระไหม  ติดปัญหาอะไร  ซึ่งดูแล้วมันไม่สงสารเลย  จะทำยังไงดีค่ะ  กุ้มใจมากๆ เลย  อยากได้เงินก้อนนั้นคืน  ตอนนี้ไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนมาซื้อยาให้แม่ เครียดที่สุด

โดยคุณ สุวิมล แซ่ตั้ง (สมาชิก) 23 ก.ค. 2555, 13:39

ความคิดเห็นที่ 66

เพิ่งโดนเหมือนกัน  ตอนนี้ แซรดสุดๆ จะรวมตัวกันไปช่อง3 ดีกว่า เบื่อสังคมเฮ็งซวยจริงๆ 

โดยคุณ โดนเหมือนกัน 18 พ.ค. 2555, 14:38

ความคิดเห็นที่ 65

เคยเจอธ.กรุงเทพ ถนนเทพกษัตรีย์ ภูเก็ต  หักเงินในบัญชีไปเฉยเลย ไปถามผจก.ปากเสีย พูดจาไม่ดีบอกว่าหักตัดเช็ค บอกมันว่าไม่ได้เขียนเช็คให้ใคร ตรวจสอบเป็นความผิดของธ. หักผิดมาหักกับเรา ทุเรศมาก เสียเวลาต้องไปแจ้งความ มาทะเลาะกับผจก.นามสกุลพิกุลทอง ขอโทษซักคำยังไม่มี เราเลยบอกว่าเอาค่าเสียเวลามาซึ  ทีธ.ถ้าเราผิดหักแทบทุกอย่าง  มันบอกว่าไม่ให้ไปฟ้องเรา หม...ชัด

นี่เราเป็นญ. นะถ้าเป็นช. จะขอโดดชกปากซักที แก่อยู่นานกร่างอีก

โดยคุณ เคยเจอมาด้วย 5 ก.พ. 2555, 19:14

ความคิดเห็นที่ 64

ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยสาขาตลาดหัวอิฐ ตอนนี้ย้ายไปอยู่สาขาท่าศาลา หลอกให้โอนเงินไปให้แล้วให้เลขบัญชีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าพรุ่งนี้ธนาคารเปิด จะโอนกลับไปให้แล้วกลับหายไปพอติดต่อได้ก็ให้เบอร์ผู้หญิงคนนั้นโทรไปเค้าก็ ไม่รับแถมยังให้ศูนย์ล็อคเบอร์เราไม่ให้โทรเข้าไปได้พอสืบไปผู้หญิงคนนั้นก็ เป็นผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตสาขาฉวางชื่อนาง ดวงใจ คำทอง(โ อ๋) โทร 0862777799 จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝากช่วยด้วยความจริงไม่อยากจะโอนให้หรอกแต่เกรงใจเพราะทำเรื่องกู้ซื้อ บ้านอยู่ด้วยแต่ไม่คิดว่าเค้าจะใช้ความเกรงใจเป็นเครืองมือในการหลอกเงินจาก ลูกค้าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อเรื่องกู้อีกเลยตอนนี้เคร็ดมากฝากสำนักงาน ใหญ่ตามให้ด้วยมีเอกสารการโอนเรียบร้อยทั้งหมด 40000

โดยคุณ 11 ธ.ค. 2554, 12:19

ความคิดเห็นที่ 63

ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยสาขาตลาดหัวอิฐ ตอนนี้ย้ายไปอยู่สาขาท่าศาลา หลอกให้โอนเงินไปให้แล้วให้เลขบัญชีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าพรุ่งนี้ธนาคารเปิด จะโอนกลับไปให้แล้วกลับหายไปพอติดต่อได้ก็ให้เบอร์ผู้หญิงคนนั้นโทรไปเค้าก็ ไม่รับแถมยังให้ศูนย์ล็อคเบอร์เราไม่ให้โทรเข้าไปได้พอสืบไปผู้หญิงคนนั้นก็ เป็นผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตสาขาฉวางชื่อนาง ดวงใจ คำทอง(โ อ๋) โทร 0862777799 จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝากช่วยด้วยความจริงไม่อยากจะโอนให้หรอกแต่เกรงใจเพราะทำเรื่องกู้ซื้อ บ้านอยู่ด้วยแต่ไม่คิดว่าเค้าจะใช้ความเกรงใจเป็นเครืองมือในการหลอกเงินจาก ลูกค้าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อเรื่องกู้อีกเลยตอนนี้เคร็ดมากฝากสำนักงาน ใหญ่ตามให้ด้วยมีเอกสารการโอนเรียบร้อยทั้งหมด 40000

โดยคุณ 11 ธ.ค. 2554, 12:18

ความคิดเห็นที่ 62

ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยสาขาตลาดหัวอิฐ ตอนนี้ย้ายไปอยู่สาขาท่าศาลา หลอกให้โอนเงินไปให้แล้วให้เลขบัญชีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าพรุ่งนี้ธนาคารเปิด จะโอนกลับไปให้แล้วกลับหายไปพอติดต่อได้ก็ให้เบอร์ผู้หญิงคนนั้นโทรไปเค้าก็ ไม่รับแถมยังให้ศูนย์ล็อคเบอร์เราไม่ให้โทรเข้าไปได้พอสืบไปผู้หญิงคนนั้นก็ เป็นผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตสาขาฉวางชื่อนาง ดวงใจ คำทอง(โ อ๋) โทร 0862777799 จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝากช่วยด้วยความจริงไม่อยากจะโอนให้หรอกแต่เกรงใจเพราะทำเรื่องกู้ซื้อ บ้านอยู่ด้วยแต่ไม่คิดว่าเค้าจะใช้ความเกรงใจเป็นเครืองมือในการหลอกเงินจาก ลูกค้าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อเรื่องกู้อีกเลยตอนนี้เคร็ดมากฝากสำนักงาน ใหญ่ตามให้ด้วยมีเอกสารการโอนเรียบร้อยทั้งหมด 40000

โดยคุณ 11 ธ.ค. 2554, 12:18

ความคิดเห็นที่ 61

ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยสาขาตลาดหัวอิฐ ตอนนี้ย้ายไปอยู่สาขาท่าศาลา หลอกให้โอนเงินไปให้แล้วให้เลขบัญชีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าพรุ่งนี้ธนาคารเปิด จะโอนกลับไปให้แล้วกลับหายไปพอติดต่อได้ก็ให้เบอร์ผู้หญิงคนนั้นโทรไปเค้าก็ ไม่รับแถมยังให้ศูนย์ล็อคเบอร์เราไม่ให้โทรเข้าไปได้พอสืบไปผู้หญิงคนนั้นก็ เป็นผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตสาขาฉวางชื่อนาง ดวงใจ คำทอง(โ อ๋) โทร 0862777799 จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝากช่วยด้วยความจริงไม่อยากจะโอนให้หรอกแต่เกรงใจเพราะทำเรื่องกู้ซื้อ บ้านอยู่ด้วยแต่ไม่คิดว่าเค้าจะใช้ความเกรงใจเป็นเครืองมือในการหลอกเงินจาก ลูกค้าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อเรื่องกู้อีกเลยตอนนี้เคร็ดมากฝากสำนักงาน ใหญ่ตามให้ด้วยมีเอกสารการโอนเรียบร้อยทั้งหมด 40000

โดยคุณ 11 ธ.ค. 2554, 12:17

ความคิดเห็นที่ 60

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง
 

โดยคุณ ส.พัน.35 15 พ.ย. 2554, 12:38

ความคิดเห็นที่ 59

พนักงานธนาคารกรุงเทพเวลาย้ายสาขาทำไมต้องโอนเรื่องติดตัวไปด้วย  พอไปติดต่อสาขาตามสมุดของธนาคารกลับได้รับคำตอบให้ไปติดต่อพนักงานคนนั้นแต่อยู่สาขาอื่นที่ย้ายไปทำไมต้องให้เจ้าของบัญชีตามไปธนาคารอื่นด้วย  ควรจะให้เรื่องอยู่ที่สาขาที่เปิดบัญชีไว้  ไม่ทราบมีเจตนาอะไรหรือเปล่า  ถ้าเจ้าของบัญชีตายกว่าจะเบิกเงินได้ก็ขอหลักฐานกันจนน่าเบื่อ  ธนาคารอื่นไม่เห็นวุ่นวายเลย  ขอหลักฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายก็เรียบร้อย  แต่ธนาคารกรุงเทพดึงเรื่องให้วุ่นวายมากเรื่องจนเป็นที่ระอา  บอกตรงๆมีเงินไปเข้าธนาคารอื่นสบายกว่าไม่ต้องยุ่งยาก เรื่องมากที่สุด ถามพนักงานก็กลัวผิดให้คำตอบที่กระจ่างไม่ได้  เกิดอะไรขึ้นก็โยนไปโยนมา 

โดยคุณ สุชาติ 24 ต.ค. 2554, 15:51

ความคิดเห็นที่ 58

โดน ธ.กรุงเทพตัดเงินในธ.หมดเลย มนุษย์เงินเดือนจะกินอะไร ทำไมไม่ต้ดให้เค้ามีใช้ในชีวิตประจำวันบ้าง หรือว่าถือว่าเป็นเจ้าของธ.จะไม่เห็นใจมนุษย์เงินเดือน หักหมดแล้วจะกินอะไร แล้งน้ำใจ โดน 2 ครั้งแล้ว ทั้ง ๆ ที่บอกว่าจะต้องให้จ่ายเท่าไหร่แต่ไม่หักเท่าที่บอกและเราก็ไม่ได้บอกว่าจะให้หักผ่านธ.ด้วย ใช้วิธีนี้ก็เท่ากับว่าหมาลอบกัดชัด ๆ คนใหญ่คนโตในธ.ไม่มีหรือไง หวังแต่จะเอาค่าคอมพ์ แต่ไม่เห็นใจคนอื่น

โดยคุณ ไม่มีไม่หนี ถ้ามีก็จะจ่าย 17 ต.ค. 2554, 17:00

แสดงความเห็น