WebBoard :ลางบอกเหตุคนรักนอกใจ|ต้องการฟ้องหย่า

ต้องการฟ้องหย่า

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ต้องการฟ้องหย่า

  • 450
  • 2
  • post on 19 ม.ค. 2565, 11:59

สวัสดีค่ะ ทนายเดชา ดิฉัน อย่าจะฟ้องกับ ฝ่ายชาย ค่ะ เนื่องจาก ฝ่ายชายได้มีการแต่งงานใหม่ ออกหน้าออกตา โดยมีการ กลัว อะไรเลย 

  ดิฉัน มีลูกกับ ฝ่ายชาย 1 คน ตอนนี้ จะ 4 ขวบแล้ว ฝ่ายชายก็ไม่เคยสนใจ อะไร แม้กระทั้งของเอกสารเกี่ยวกับลูก แต่ ต้องคุยผ่านเพื่อน ของฝ่ายชาย ซึ่งเพื่อนคนนี้ของฝ่ายชาย รู้เห็นเป็นใจทุกเรื่อง และก็มักจะออกหน้าแทนเพื่อนเสมอค่ะ 

   

อย่าให้ทนายเดชา ช่วยเหลือ ดิฉันต้องการอิสิระ และ จะได้ สอนลุกได้ว่าพ่อเขาเป็นคนแบบไหน ไม่อยากให้ลูกมีปัญหา เพราะเด็กกำลังโตค่ะ  ยิ่งตอนนี้ ลูกต้องเข้าเรียน อนุบาล ของรัฐบาล ถ้าจับไม่ได้ ต้องเรียนเอกชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ เยอะมากนะ ค่ะ เพราะฝ่ายชายไม่เคยช่วยเหลือ 


ขอแสดงความนับถือ

วริษกร

โดยคุณ วริษกร ศรีเพ็ญจันทร์ (101.109.xxx.xxx) 19 ม.ค. 2565, 11:59

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณค่ะ สำหรับคำแนะนำ แล้ว เราสามารถฟ้องภรรยาใหม่ ที่เขาไปแต่งงานด้วยได้หรือไหมค่ะ แล้วจะให้ทนายเดชาช่วย ดิฉันต้องติดต่ออย่างไงค่ะ
โดยคุณ วริษกร ศรีเพ็ญจันทร์ 22 ม.ค. 2565, 11:17

ตอบความคิดเห็นที่ 2

ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากภรรยาใหม่ได้...ติดต่อทนายเดชาที่..

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 23 ม.ค. 2565, 13:02

ความคิดเห็นที่ 1

การฟ้องหย่า


  ตามข้อเท็จจริง ก็มีเหตุที่สามารถฟ้องหย่าได้ ตาม ปพพ. ม. 1516 (1) คือสามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยา  หรือมีชู้  หรือร่วมประเวณีกับหญิงอื่นเป็นอาจิณ....การฟ้องหย่า ก็สามารถเรียกค่าทดแทนได้  และเรียกร้องค่าเลี้ยงดูได้ ตามควรแก่ฐานะ  ส่วนบุตร คงต้องตกลงกันว่า ใครจะมีอำนาจปกครองบุตร  หรือปกครองบุตรร่วมกัน  ถ้าตกลงกันไม่ได้ ศาลคงให้ฝ่ายที่สามารถให้ความผาสุกแก่บุตรมากที่สุด  และบุตรได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นผู้ปกครองบุตร...ถ้าจะฟ้องหย่า ต้องฟ้องภายในหนึ่งปี ที่ทราบเหตุตาม ม.1516(1)...ถ้ามีพฤติกรรมว่า ภรรยารู้เห็นใจด้วยในการมีภรรยาใหม่  ภรรยาคงเรียกค่าทดแทนไม่ได้  คือภรรยาคงไม่ได้รู้เห็นใจแน่นอน แต่...เมื่อถูกฟ้อง เขาก็ย่อมพยายามหาเหตุผลว่าภรรยา ยินยอมด้วย เพื่อไม่ต้องจ่ายเงินทดแทน  ก็ต้องเตรียมการหาเหตุผลหักล้างในประเด็นนี้ ไว้ให้ชัดเจน...ส่วนค่าเลี้ยงดู สามีต้องจ่ายจนกว่าภรรยาจะมีการสมรสใหม่ ( ม.1528)....อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ เป็นเรื่องความรับผิดทางแพ่ง  ถ้ามีการฟ้องร้อง(ศาลเยาวชนและครอบครัว) คุณอาจจะต้องทุกข์ระทมมากขึ้นก็ได้ เพราะคงได้พบได้เห็นการพูดจากลับกลอกไปมา  จนอ่อนใจ ต้องทำไว้แต่แรกครับ....ส่วนค่าเลี้ยงดู  ถ้าเรียกร้องให้สามีจ่ายให้รายเดือน  ในทางปฏิบัติ  มักไม่มีการจ่ายให้จริง  ด้วยใช้วิธีดื้อแพ่งต่างๆนานา  ขอแนะนำว่า ถ้าจะเรียกร้องค่าเลี้ยงดู ก็เรียกร้องเงินเพียงก้อนเดียวตามที่เห็นควร และจากลากันไปเลย น่าจะดีกว่า...ถ้าจะฟ้องคงต้องมีทนายความช่วยเหลือ  ถ้าจะให้ทนายเดชาช่วยเหลือ ก็ติดต่อตามที่อยู่ข้างบนครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 20 ม.ค. 2565, 08:30

แสดงความเห็น